Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Opolski)

Jednostka: Uniwersytet Opolski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-O-06-01-000063
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis podstawowych aspektów życia: począwszy od dostępu do ognia, wody, żywności, ziołolecznictwa. Wiedza zdobyta pozwala na przetrwanie w wypadku wyłączenia prądu. Pozwala na radzeniu sobie w trudnych warunkach oraz sytuacjach kryzysowych.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis podstawowych aspektów życia: począwszy od dostępu do ognia, wody, żywności, ziołolecznictwa. Wiedza zdobyta pozwala na przetrwanie w wypadku wyłączenia prądu. Pozwala na radzeniu sobie w trudnych warunkach oraz sytuacjach kryzysowych.

Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-0000014
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba godzin 15 godzin.

Forma zajęć - wykłady. liczba godzin pracy własnej studenta 35 godzin. Metody pracy: wykład, prezentacje multimedialne, praktyczna analiza.

W trakcie realizacji zagadnień przedmiotu student uzyska podstawy teoretyczne dotyczące znaczenia Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa na przestrzeni wieków i obecnie. Zostanie zaznajomiony z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa w skali globalnej jak i lokalnej. Student pozna dzieje Wojska Polskiego - jego umundurowanie i uzbrojenie na przestrzeni wieków i obecnie.

Cele przedmiotu

C1 – Przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i jego znaczenia we współczesnym świecie.

C2 – Zrozumienie istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania zarówno w skali globalnej jak i lokalnej

C3 – Przekazanie studentom ogólnej wiedzy teoretycznej z zakresu Sił Zbrojnych RP na przestrzeni wieków i obecnie.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000071
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000066
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000025
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zestawienie dwóch procesów przebiegających paralelnie. Z jednej strony zarysowujący się kryzys procesów integracyjnych na Starym kontynencie. Z drugiej podziały wśród Europejczyków na tle fali migracyjnej. Jak jest rola Kościoła, chrześcijan w obliczu tego problemu. Europa, niczym w późnym średniowieczu Bizancjum, jest dzisiaj ośrodkiem wyrafinowanej cywilizacji, która w większym stopniu polega na subtelnej dyplomacji niż na uporczywym pielęgnowaniu trwałych wartości. Chrześcijański Stary Kontynent, tak jak upadające imperium zachodnio rzymskie, zdaje się być przekonany, że nowoprzybyli powinni chylić czoła przed jej kulturą, niezwykle wysokim poziomem życia, autorytetem i fachowością urzędników, inspektorów, ambasadorów i negocjatorów, którzy będą szerzyć dyplomatyczne, bezkrwawe formy rozwiązywania konfliktów. Jednocześnie w łonie wspólnot kościelnych „Starej Europy” doświadczalne podziały, kryzys autorytetów zmieniają oblicze dialogu społ., który staje przed nowymi problemami.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-08-002215
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-08-002215 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000013
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Opis przedmiotu/zakres tematyczny

Przedmiotem zajęć jest prezentacja założeń wychowania seksualnego oraz problemów i wyzwań związanych z różnorodnością koncepcji. Punktem odniesienia są zasadniczo dwie różniące się ze sobą koncepcje. Pierwsza z nich jest oparta na antropologii chrześcijańskiej i podkreśla znaczenie wartości małżeństwa i rodziny , a druga na ma charakter liberalny i akcentuje wolność wyboru. W trakcie zajęć chodzi o krytyczną analizę przyjmowanych w tych koncepcjach założeń edukacyjnych.

- Liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadających na kurs: 15 godz.

- Forma zajęć: wykład

- Nakład pracy studenta/liczba godzin pracy własnej studenta: 15 godz.

Strona przedmiotu
KZ-O-09-10-0000022 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000031 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do kognitywistyki to podstawowy kurs dotyczący zagadnień współczesnych nauk kognitywnych. Nauki te posiadają interdyscyplinarny charakter, dlatego w ramach kursu poruszone będą zagadnienia z różnych i pozornie niezwiązanych ze sobą obszarów wiedzy, których znaczenie kumuluje się w badaniach nad ludzkim mózgiem i umysłem. Kurs prowadzony jest w konwencji właściwej uprawianiu filozofii jako filozofii w kontekście nauk: jak klasyczne problemy filozoficzne wyłaniają się na gruncie nauki i jak nauka wpływa na przemiany ich znaczenia.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-05-000028
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z różnorodnością wymagań stawianym wodom przeznaczonym do gospodarczego wykorzysta-nia.

2. Zapoznanie studentów z kryteriami zdrowotnymi wody do picia.

3. Zapoznanie studentów z podstawowymi zanieczyszczeniami wody i sposobami ich usuwania w warunkach domowych oraz technologii uzdatniania.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-14-000002
Warsztaty z odchudzania (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Edukacja z zakresu zdrowego odżywiania i bezpiecznego odchudzania

Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000067
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000073
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-000005 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z treningu zdrowotnego - crossfit przeznaczone są dla każdego studenta, zarówno amatora, który szuka dla siebie nowej aktywności ruchowej jak i dla tych którym sportowy styl życia nie jest obcy.

Jest to trening, który pomaga poprawić siłę, wytrzymałość, wydolność organizmu, zwinność i szybkość.

Trening bardzo uniwersalny, odpowiedni dla każdego, niezależnie od poziomu sprawności i doświadczenia. W czasie samego treningu uczymy sie samodzielnie dopasować liczbę powtórzeń, rodzaj obiążenia czas wykonywanego ćwiczenia, intensywność w zależności od naszych możliwości, umiejętności i samopoczucia.

Celem zajęć jest kształtowanie sylwetki poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenie siłowe, zapoznanie ze sposobami odżywiania i metodami treningu.

Forma zajęć - ćwiczenia 15 godz, praca własna studenta 35 godz.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000073 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000031
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Photography is capturing light. In physics, it's a phenomenon that has a special duality, because it's both a wave and a particle. In these lectures I am going to speak about the intimate relations between physical aspects of photography and its artistic values. Also, important feature of modern digital photography is its ubiquity (everyone now has a smartphone with almost unlimited possibilities to take pictures) and ease of retouching of different kinds using dedicated software packages like Adobe Photoshop and/or GIMP. All this makes the modern photography a striking blend of exact sciences (like physics and computer science) and contemporary art.

Strona przedmiotu
KZ-JO-06-01-000014 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000045 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu skoncentrowany jest na podstawach technologii ceramiki dając bazę do dalszego samodzielnego rozwoju w tym kierunku. Poza podstawową wiedzą technologiczną pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie modelowania i pracy w masach ceramicznych. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, doskonali umiejętności manualne. W ramach zajęć studenci uczą się organizacji stanowiska ceramicznego, poznają niezbędne narzędzia i etapy pracy. W ramach poznania podstaw modelowania w glinie uczestnicy realizują indywidualnie 2 zadania w warunkach domowych.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-01-100002 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w szeroko rozumianą kulturę muzyczną. Zaznajomienie z zasadami muzyki oraz podstawowymi pojęciami i stylami muzycznymi. Poszerzenie wiedzy z podstawowych kierunków i nurtów współczesnej kultury muzycznej, profesjonalnej i popularnej. Wyrobienie umiejętności słuchania i oceny muzyki.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-08-002209 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy i funkcjonowania roślin, ich roli w życiu człowieka a także środowiska, w jakim egzystują.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-05-000053
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-09-10-0000020 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000074
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000023
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z miejscami, które są śladami historii kultury i społecznego funkcjonowania opolskich Żydów.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000102 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Program kursu porusza zagadnienia związane z kreowaniem postaci oraz

wykonania jej przestrzennego modelu. Zajęcia mogą być dobrym uzupełnieniem tworzenia postaci do animacji 3D.

Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia związane z technologią ceramiki i mała formą rzeźbiarską. Student rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i nabywa umiejętności plastyczne potrzebne do wykonania wybranej postaci.

W trakcie zajęć słuchacze krok po kroku poznają sposoby budowania

kompozycji, metody projektowania, sposoby zdobienia, modelowania,

zastosowania faktur i patynowania.

Zajęcia są realizowane w przystępnej formie ćwiczeń artystycznych.

Nie są wymagane umiejętności wstępne.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-00-000074 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z (1) rozumieniem starości i miejsca człowieka starego w judaizmie; (2) oryginalnością religijnej perspektywy badawczej starości; (3). wypracowanie sprawności wykorzystania perspektywy religijnej w aktualnych dyskusjach dotyczących problematyki starości.

Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000028
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Speculative fiction is a genre in literature which has a strong worldbuilding component - authors build worlds which can be set in past, future or alternative to what we see around us. Wordbuilding uses different sciences and humanities, sometimes well enough, sometimes not. The aim of this lecture is to analyze how the scientific basics are used in speculative fiction, discuss their role in it and also take into account the opposite influence - of speculative fiction on science.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)