Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Opolski)

Jednostka: Uniwersytet Opolski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-O-02-14-000004
(Nie)bezpieczne kosmetyki (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu uświadomienie studentom jakie korzyści płyną z używania preparatów kosmetycznych, ale również jakie w związku z tym czekają na nich zagrożenia.

Strona przedmiotu
KZ-O-01-07-000004 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć rock zostanie przedstawiony jako ważny składnik kultury II poł. XX w. oraz dwóch pierwszych dekad XXI w. Istotnym elementem spotkań ma być odejście od stereotypowego spojrzenia na kulturę rocka (w myśl którego rock badany jest głownie w kontekście mówienia o subkulturach i traktowany jako muzyka adresowana jedynie do młodzieży itp.). Konsekwencją tego założenia powinno być ukazanie rocka jako zjawiska heterogenicznego, zwłaszcza w kontekście jego multikodowych arcydzieł.

Strona przedmiotu
KZ-O-01-07-000005 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć rock zostanie przedstawiony jako ważny składnik kultury II połowy XX w. oraz dwóch pierwszych dekad XXI w. Istotnym elementem spotkań ma być odejście od stereotypowego spojrzenia na kulturę rocka (w myśl którego rock badany jest głównie w kontekście mówienia o subkulturach i traktowany jako muzyka adresowana jedynie do młodzieży itp.). Konsekwencją tego założenia powinno być ukazanie rocka jako zjawiska heterogenicznego, zwłaszcza w kontekście jego multikodowych arcydzieł.

Strona przedmiotu
KZ-O-01-07-000002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć rock zostanie przedstawiony jako ważny składnik kultury polskiej w II poł. XX w. oraz dwóch pierwszych dekadach XXI w. Istotnym elementem spotkań ma być odejście od stereotypowego spojrzenia na kulturę rocka (w myśl którego rock badany jest głownie w kontekście mówienia o subkulturach i traktowany jako muzyka adresowana jedynie do młodzieży itp.). Konsekwencją tego założenia powinno być ukazanie rocka w Polsce jako zjawiska heterogenicznego oraz nieograniczającego się jedynie do dorobku wykonawców z lat 80. i ewentualnie 90. minionego stulecia.

Strona przedmiotu
KZ-O-01-08-000002 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaznajomienie studentów i studentki z terminologią i pojęciami z zakresu kaligrafii, liternictwa i typografii oraz historią krojów pisma z odniesieniami do ich współczesnych realizacji. Na zajęciach wspólnie będziemy przyglądać się najważniejszym współczesnym realizacjom klasycznych krojów (np. Times, Helvetica) i uczyć się rozpoznawania charakterystycznych cech poszczególnych liter.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000044 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, na których Studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami projektowania ergonomicznych, funkcjonalnych i estetycznych wnętrz mieszkalnych.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000101 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Program kursu porusza zagadnienia związane z projektowaniem

i wykonaniem biżuterii artystycznej. Słuchacze poznają zagadnienia związane

z technologią ceramiki i mała formą rzeźbiarską.

Student rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i nabywa umiejętności plastyczne.

W trakcie zajęć słuchacze krok po kroku poznają sposoby budowania

kompozycji, metody projektowania, sposoby zdobienia, modelowania,

zastosowania faktur i patynowania.

Zajęcia są realizowane w przystępnej formie ćwiczeń artystycznych.

Nie są wymagane umiejętności wstępne.

Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000011
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione metody i wynika badań Układu Słonecznego. Przedstawiona zostanie teoria powstawania Układów Planetarnych. Przedyskutowane zostaną wyniki poszukiwań planet pozasłonecznych i możliwości znalezienia życia we Wszechświecie.

Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-000006
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mające na celu wpojenie systematycznej aktywności ruchowej,które mają w perspektywie utrwalić trwałe zmiany spędzania czasu wolnego. Forma zajęć - ćwiczenia 15 godz./ praca własna studenta - 35 godz.

Strona przedmiotu
KZ-03-02-00006N brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000006
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak tworzyć dobre hasła i dlaczego należy mieć ich wiele.

Jak rozpoznać podejrzane przesyłki emailowe.

Kto i po co tworzy wirusy i jak się przed nimi chronić.

I jeszcze kilka innych ciekawych tematów będzie poruszanych na tych zajęciach...

np.

Jak panować nad komputerem siłą tylko umysłu :-)

Strona przedmiotu
KZ-O-02-02-000020 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny: Biomedyczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia, w tym: prenatalny i perinatalny okres w życiu rodziny, okres niemowlęcy i poniemowlęcy, wiek przedszkolny, wiek szkolny i okres dojrzewania, dorosłość. Omówione zostaną także potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży, zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe oraz palące problemy współczesności (aktualne zagrożenia dla funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia).

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-02-02-000020 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny: Biomedyczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia, w tym: prenatalny i perinatalny okres w życiu rodziny, okres niemowlęcy i poniemowlęcy, wiek przedszkolny, wiek szkolny i okres dojrzewania, dorosłość. Omówione zostaną także potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży, zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe oraz palące problemy współczesności (aktualne zagrożenia dla funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia)

Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000016
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej technologii produkcji słodu i piwa

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-06-000016 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000069
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-01-07-000003 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest podnoszenie samoświadomości studentów w zakresie wiedzy o udziale kobiet w tworzeniu i wykonywaniu muzyki rockowej, szczególnie w odniesieniu do feminizmów i zmian postrzegania kobiety w kulturze. Studentki i studenci mają okazję zapoznać się z kanonicznymi, kobiecymi płytami muzyki rockowej, ich wymiarem muzyczno-słowno-graficznym, oraz kontekstem historyczno-kulturowym.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000070 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000009
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000046 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000030
Cuda a zdarzenia niezwykłe (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie studenta do: (1) zagadnień dotyczących teologicznego rozumienia cuda (interpretacji cudów biblijnych, rozpoznania cudu, funkcji cudu – teologii cudu); (2) rozumienia pojęcia „zdarzenie niezwykłe”; (3) do właściwego odróżniania różnych perspektyw badawczych (psychologicznej, religiologicznej, filozoficznej, teologicznej) zdarzeń cudownych czy zdarzeń niezwykłych; (4) krytycznej interpretacji zdarzenia cudownego z uwzględnieniem właściwych danej perspektywie metod badawczych (m.in. unikania synkretyzmu i pomieszania pojęć w dziedzinie religii i wiary).

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000040
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie największych atrakcji przyrodniczych województwa opolskiego, w stosunku do obszarów chronionych (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), ostoi bioróżnorodności, gatunków roślin i zwierząt o ponadprzeciętnym znaczeniu przyrodniczym dla kraju i regionu.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000008
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu refleksję nad chrześcijańską soteriologią i eschatologią i możliwością jej odniesienia do świata zwierząt. Uwzględniając uniwersalny charakter chrześcijańskiego orędzia zasadne staje się pytanie o możliwość zbawienia także zwierząt, a związku z tym pytanie, czy eschatologiczne spełnienie dotyczy także świata zwierząt? Pozytywna odpowiedź na to pytanie rodzi istotne implikacje dla rozumienia chrześcijańskiej eschatologii i rozwoju teologii zwierząt.

Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000024 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja różnych sposobów ujmowaniu i interpretacji pośmiertnego stanu oczyszczenia, będących efektem zastosowania współczesnych modeli myślenia do tradycyjnej nauki o czyśćcu. W nowej perspektywie interpretacyjnej czyścieć przedstawiany jest - niezależnie od zróżnicowanych aspektów - jako złożony procesu dojrzewania do miłości.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-14-000001
Dieta dla mózgu (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie ludzkiego mózgu

Strona przedmiotu
KZ-O-06-05-000048 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami (teoretycznymi i praktycznymi) z zakresu dendrologii.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-01-100003 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z historią rozwoju, technikami i urządzeniami do rejestracji oraz odtwarzania dźwięku, w kontekście współzależności z rozwojem i ewolucją wykorzystujących je nauk i sztuk.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000075
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000054 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-O-06-08-002205
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-00-000073
Environmental management (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-09-10-0000023 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000051
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody porównawcze, podobieństwo taksonów z innymi krainami zoogeograficznymi. Różnorodność kopalnych i współczesnych gatunków. Przegląd systematyczny poszczególnych grup. Gatunki inwazyjne, gatunki zagrożone.

Morfologia zewnętrzna, adaptacja do środowiska, endo i ekto pasożyty. Klasyfikacja oraz rozpoznawanie wybranych grup.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000014
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000008 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiocie „Fizyka życia codziennego” są omawiane prawa fizyczne, z którymi wszyscy mamy do czynienia na co dzień i w oparciu o które, działają urządzenia wykorzystywane w życiu codziennym. Są omówione podstawy fizyczne działania tych urządzeń (np. telefon, telewizor, lodówka, pralka) oraz instalacji w gospodarstwie domowym (np. instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, cieplna, itp.). Wykład jest wsparty licznymi pokazami doświadczeń fizycznych.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-05-000016
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentek/studentów z wiedzą na temat zastosowania sztuki fotograficznej do dokumentowania. Wykształcenie u studentek/studentów umiejętności praktycznego zastosowania poszczególnych technik fotograficznych, w celu właściwego i w pełni samodzielnego, świadomego dokumentowania za pomocą aparatu fotograficznego

Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-000007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedna z form treningu kulturystycznego, w której trenujemy wszystkie partie mięśniowe podczas jednej jednostki treningowej,forma treningu ogólnorozwojowego. Ćwiczenia - 15 godz, nakład pracy własnej studenta 35 godz.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000014
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych pojęć dotyczących budowy, fizjologii i systematyki glonów; poznanie procesów biotechnologicznych, w których wykorzystywana jest biomasa glonów; poznanie praktycznego wykorzystania glonów w kosmetologii.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000024
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000028 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot będzie obejmował następujące zagadnienia: biblijne pojęcie grzechu; geneza i rozwój doktryny grzechu pierworodnego; współczesne interpretacje i znaczenie nauki o grzechu pierworodnym; wartość hermeneutyczna doktryny grzechu pierworodnego w antropologii.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-05-000066
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hortiterapia, zwana również terapią zieloną, ogrodniczą, to jedna z form terapii wspomagających tradycyjne metody rehabilitacji, przeznaczone dla wielu grup użytkowników, pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. W terapii tej wykorzystuje się rośliny, ich formę, kolor, zapach, smak do poprawy zdrowia życia fizycznego i psychicznego człowieka.

W ramach kursu zaprezentowane i omówione zostaną różne formy hortiterapii, stosowane w ogrodach specjalnych i ogólnie dostępnych przestrzeniach zieleni miejskiej.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-05-000066 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hortiterapia, zwana również terapią zieloną, ogrodniczą, to jedna z form terapii wspomagających tradycyjne metody rehabilitacji, przeznaczone dla wielu grup użytkowników, pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. W terapii tej wykorzystuje się rośliny, ich formę, kolor, zapach, smak do poprawy zdrowia życia fizycznego i psychicznego człowieka.

W ramach kursu zaprezentowane i omówione zostaną różne formy hortiterapii, stosowane w ogrodach specjalnych i ogólnie dostępnych przestrzeniach zieleni miejskiej.

Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000026 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Wprowadzenie studenta do zagadnień dotyczących gerontologii religijnej w perspektywie judaizmu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadających na kurs – 15

Forma zajęć - konwersatorium

Nakład pracy studenta/liczba godzin pracy własnej studenta

udział w zajęciach – 15 godz., praca własna studenta: przygotowanie do zajęć – 5 godz., opracowanie lektur 5; przygotowanie do zaliczenia – 5 godz. (w sumie: 30 godz.)

Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000029 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką woluntariatu: (1) różnych form woluntariatu (np. wspierającego rodzinę w wypełnianiu jej funkcji rodzicielskich, wychowawczych, woluntariatu na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych), (2) specyfiką woluntariatu chrześcijańskiego.

Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000025
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Is the Internet a safe place? – definitely not, but you don’t necessarily need to be an easy target/low-hanging fruit for hackers. By acquiring some knowledge and learning some rules you can definitely improve your safety level.

The purpose of this course is to teach you how the Internet works and about its intrinsic vulnerabilities. It will show you what you shouldn’t do, and offer a short explanation of why it is dangerous. For example, it will be explained why it is compulsory to use so many different passwords, how to create a good password and why even a very strong password could be not a sufficient measure against criminals.

Strona przedmiotu
KZ-JO-06-08-000042
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-05-000001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze szczególnymi i mało znanymi właściwościami wody

Zapoznanie z uzasadnieniami potrzeby oszczędzania wody

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami sposobów oszczędzania wody w gospodarstwie domowym

Ekonomiczne zachęty do oszczędzania wody

Wyznaczenie oszczędności ekonomicznych wypływających z oszczędzania wody we własnym gospodarstwie domowym

Strona przedmiotu
KZ-O-06-08-000007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-000009 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jogging

Forma: ćwiczenia

liczba godzin: 15 godzin

Nakład pracy studenta/liczba godzin pracy własnej studenta: 15 godzin

zakres tematyczny: nauka budowania własnego planu treningowego,

nauka prawidłowej techniki biegu

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000008
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia dotyczące kamieni szlachetnych: definicja, zastosowanie i klasyfikacje. Szczegółowy przegląd stematyczny.

Występowanie i wydobycie kamieni naturalnych na świecie. Kamienie sztuczne i ich produkcja na świecie. Metody badań, obróbki i wyceny. Obrót handlowy.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000008
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000077 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-000008
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kulturystyki jest kształtowanie sylwetki poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenie siłowe, zapoznanie ze sposobami odżywiania i metodami treningu.

Forma zajęć - ćwiczenia 15 godz, praca własna studenta 35 godz.

Strona przedmiotu
KZ-JO-O-06-05-000005
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000036
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zastosowania ziół i innych roślin w medycynie; poznanie substancji leczniczych występujących w roślinach; poznanie wpływu wybranych leków roślinnych na organizm człowieka; zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem ziół w kosmetologii.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000036
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zastosowania ziół i innych roślin w medycynie; poznanie substancji leczniczych występujących w roślinach; poznanie wpływu wybranych leków roślinnych na organizm człowieka; zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem ziół w kosmetologii.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000050 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznać studenta z różnorodnymi technikami malarskimi. Elementem wzbogacającym zajęcia są działania ćwiczeniowe pozwalające na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, a także rozbudzenie potencjału twórczego.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-14-000003 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami etyki oraz rozwinięcie ich umiejętności myślenia moralnego i podejmowania świadomych decyzji etycznych w różnych kontekstach życia osobistego i zawodowego.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000100 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach warsztatu studenci nabędą umiejętności projektowania i modelowania obiektów 3D w programie Vectorworks. Jest to oprogramowanie będące w czołówce aplikacji CAD na świecie - umożliwia generowanie rzutów oraz interaktywnych filmów 360’ do wirtualnej prezentacji produktu.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-08-002214
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000012
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione najważniejsze problemy współczesnej astronomii jak: problem lotów i badań kosmicznych, model Wielkiego Wybuchu i świadczące za nim efekty obserwacyjne, wielkoskalowy budowa Wszechświata, problem Ciemnej Materii, akceleracja Wszechświata a problem Ciemnej Energii, poszukiwania planetarnych układów poza-słonecznych, dlaczego na Ziemi może rozwijać się życie? poszukiwania planetarnych układów poza-słonecznych.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-00-000075 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000018
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fantastyka jest gatunkiem literackim który w dużym zakresie opiera

się na budowaniu światów - przyszłych, przeszłych albo alternatywnych

do naszego. Wykorzystuje w tym celu różne dziedziny nauki - od fizyki

po psychologię, raz lepiej raz gorzej. Celem tego wykładu jest

przyjrzenie się jak nauka jest wykorzystywana w fantastyce, dyskusja nad jej rolą oraz ewentualnym wpływem zwrotnym - fantastyki na naukę.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-01-100001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z dziejami i rozwojem muzyki polskiej od średniowiecza do końca XX wieku, głównymi stylami, nurtami w tej muzyce, technikami kompozytorskimi, formami i gatunkami oraz przedstawicielami polskiej twórczości kompozytorskiej, a zwłaszcza repertuarem stworzonym w Polsce od średniowiecza do końca XX wieku.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-02-000019 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówiony zostanie zakres zainteresowań pedagogiki prenatalnej, rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia, z uwzględnieniem czynników stymulujących i utrudniających ów rozwój; znaczenie okresu okołoporodowego dla dalszego, pourodzeniowego funkcjonowania człowieka; aspekty traumy prenatalnej jako czynnika zaburzającego funkcjonowanie człowieka.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-02-02-000019 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówiony zostanie zakres zainteresowań pedagogiki prenatalnej, rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia, z uwzględnieniem czynników stymulujących i utrudniających ów rozwój; znaczenie okresu okołoporodowego dla dalszego, pourodzeniowego funkcjonowania człowieka; aspekty traumy prenatalnej jako czynnika zaburzającego funkcjonowanie człowieka

Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000068
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000069
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-08-002207
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-08-002207 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-O-06-05-000076
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-JO-O-06-05-0076 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000030
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-01-08-000001 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs adresowany jest przede wszystkim do studentów kierunków nauk humanistycznych i społecznych. W trakcie zajęć studenci i studentki zapoznają się z podstawowymi stylami bibliograficznymi w swoich dyscyplinach i nauczą się poprawnego cytowania, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej oraz zostaną zaznajomieni z bazami bibliograficznymi, katalogami i repozytoriami pomocnymi w kwerendach do pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-0000012
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba godzin: 15h

Forma zajęć: ćwiczenia

Przedmiot Pierwsza pomoc przedmedyczna ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami, standardami, algorytmami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Program zajęć jest zgodny z aktualnymi wytycznymi, Europejskiej Rady Resuscytacji i ILCOR.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000076 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000063 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-02-02-000014 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych wiadomości na temat instrumentu - Student poznaje budowę i możliwości brzmieniowe instrumentu.

Opanowanie podstaw gry na fortepianie - Student prawidłowo posługuje się aparatem gry na fortepianie oraz nabywa podstawowe umiejętności techniczne i interpretacyjne w grze na instrumencie.

Nauka gry a vista - Student kształci podstawowe umiejętności gry a vista łatwych utworów muzycznych.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000064 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000027 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest zapoznanie studentów z życiem apostoła Judasza, począwszy od jego dzieciństwa, przez jego relację z Jezusem Chrystusem, a skończywszy na jego śmierci i losach po śmierci.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000072 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-00-000072 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000014 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i zrozumienie praw fizyki. Umiejętność samodzielnego zaprojektowania i wykonania doświadczenia.

Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-0000010
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizowany jest program z zakresu rekreacji rowerowej. Celem zajęć jest kształtowanie sprawności i wytrzymałości ogólnej.

Forma zajęć: ćwiczenia 15 godz- zajęcia w terenie ( Rajdy rowerowe),

35 godz.- praca własna studenta :

- zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego

- zapoznanie z przepisami i organizacją rajdów rowerowych

- konserwacja i naprawy roweru

- zapoznanie się ze szlakami i atrakcjami powiatu Opolskiego

- konsultacje z prowadzącym

Strona przedmiotu
KZ-O-06-08-002212
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wśród roślin występujących w naszym otoczeniu znajdują się takie, które wykazują specyficzne właściwości. Należą do nich rośliny o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej, tzw. rośliny wskaźnikowe, rośliny o specyficznych cechach bioakumulacji oczyszczające i filtrujące powietrze oraz rośliny repelentne wydzielające związki odstraszające i ograniczające szkodniki zagrażające uprawom. Wiele z tych roślin to dzikorosnące chwasty, które z uwagi na zawartość cennych substancji odżywczych, prozdrowotnych mogą być wykorzystywane również kulinarnie i medycznie. Do roślin stosowanych do zadań specjalnych należą również byliny, warzywa, krzewy i drzewa, które z uwagi na specyficzne właściwości mogą być powszechnie uprawiane we wnętrzach mieszkalnych, ogrodowych i miejskich.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-08-002212 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wśród roślin występujących w naszym otoczeniu znajdują się takie, które wykazują specyficzne właściwości. Należą do nich rośliny o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej, tzw. rośliny wskaźnikowe, rośliny o specyficznych cechach bioakumulacji oczyszczające i filtrujące powietrze oraz rośliny repelentne wydzielające związki odstraszające i ograniczające szkodniki zagrażające uprawom. Wiele z tych roślin to dzikorosnące chwasty, które z uwagi na zawartość cennych substancji odżywczych, prozdrowotnych mogą być wykorzystywane również kulinarnie i medycznie. Do roślin stosowanych do zadań specjalnych należą również byliny, warzywa, krzewy i drzewa, które z uwagi na specyficzne właściwości mogą być powszechnie uprawiane we wnętrzach mieszkalnych, ogrodowych i miejskich.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-06-000072
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000051 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs odbywa się na poziomie podstawowym. Przedmiot ma na celu zapoznać studenta z podstawowymi technikami rysunkowymi. Elementem wzbogacającym zajęcia są działania ćwiczeniowe pozwalające na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, a także rozbudzenie potencjału twórczego dzięki praktycznym ćwiczeniom wykonywanym w pracowni i możliwości wynikających z pracy w większej grupie. W ramach zajęć student wykonuje ustalone ćwiczenia rysunkowe oraz konsultuje je z prowadzącym.

Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000028
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Speculative fiction is a genre in literature which has a strong worldbuilding component - authors build worlds which can be set in past, future or alternative to what we see around us. Wordbuilding uses different sciences and humanities, sometimes well enough, sometimes not. The aim of this lecture is to analyze how the scientific basics are used in speculative fiction, discuss their role in it and also take into account the opposite influence - of speculative fiction on science.

Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z (1) rozumieniem starości i miejsca człowieka starego w judaizmie; (2) oryginalnością religijnej perspektywy badawczej starości; (3). wypracowanie sprawności wykorzystania perspektywy religijnej w aktualnych dyskusjach dotyczących problematyki starości.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-00-000074 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000102 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Program kursu porusza zagadnienia związane z kreowaniem postaci oraz

wykonania jej przestrzennego modelu. Zajęcia mogą być dobrym uzupełnieniem tworzenia postaci do animacji 3D.

Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia związane z technologią ceramiki i mała formą rzeźbiarską. Student rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i nabywa umiejętności plastyczne potrzebne do wykonania wybranej postaci.

W trakcie zajęć słuchacze krok po kroku poznają sposoby budowania

kompozycji, metody projektowania, sposoby zdobienia, modelowania,

zastosowania faktur i patynowania.

Zajęcia są realizowane w przystępnej formie ćwiczeń artystycznych.

Nie są wymagane umiejętności wstępne.

Strona przedmiotu
KZ-O-05-00-000023
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z miejscami, które są śladami historii kultury i społecznego funkcjonowania opolskich Żydów.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000074
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-09-10-0000020 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-05-000053
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-08-002209 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy i funkcjonowania roślin, ich roli w życiu człowieka a także środowiska, w jakim egzystują.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-01-100002 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w szeroko rozumianą kulturę muzyczną. Zaznajomienie z zasadami muzyki oraz podstawowymi pojęciami i stylami muzycznymi. Poszerzenie wiedzy z podstawowych kierunków i nurtów współczesnej kultury muzycznej, profesjonalnej i popularnej. Wyrobienie umiejętności słuchania i oceny muzyki.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000045 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu skoncentrowany jest na podstawach technologii ceramiki dając bazę do dalszego samodzielnego rozwoju w tym kierunku. Poza podstawową wiedzą technologiczną pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie modelowania i pracy w masach ceramicznych. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, doskonali umiejętności manualne. W ramach zajęć studenci uczą się organizacji stanowiska ceramicznego, poznają niezbędne narzędzia i etapy pracy. W ramach poznania podstaw modelowania w glinie uczestnicy realizują indywidualnie 2 zadania w warunkach domowych.

Strona przedmiotu
KZ-JO-06-01-000014 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000031
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Photography is capturing light. In physics, it's a phenomenon that has a special duality, because it's both a wave and a particle. In these lectures I am going to speak about the intimate relations between physical aspects of photography and its artistic values. Also, important feature of modern digital photography is its ubiquity (everyone now has a smartphone with almost unlimited possibilities to take pictures) and ease of retouching of different kinds using dedicated software packages like Adobe Photoshop and/or GIMP. All this makes the modern photography a striking blend of exact sciences (like physics and computer science) and contemporary art.

Strona przedmiotu
KZ-O-04-00-000073 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-000005