Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Opolski)

Jednostka: Uniwersytet Opolski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KS-JO-6-11-EP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The role of environmental protection in the concept of sustainable development. Energy problems and solutions, alternative energy sources and their assessment with special regard to waste and biomass. Air pollutants, smog, acid rain, greenhouse effect and global warming, ozone problems and solutions. Soil pollution and erosion, deforestation, desertification, mining, urban sprawl. Water pollution, wastewater management, hydrological problems.

Strona przedmiotu
KZ-JO-S-01-07-000001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Course description:

The course Creative thinking training gives students an opportunity to stimulate their creative thinking by being engaged in a variety of creative training activities in English.

Strona przedmiotu
KZ-JO-S-01-07-000002 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Course objectives

The aim of the course is to enhance students’ strong sides and to work on the improvement of the skills need-ed to function in life as a self-aware human being; to show and learn the ways of self-development; to learn how to act as an autonomous individual at the university and in life; to train the skills of coexisting in a larger group of people, even if we do not share their perspective; and learn to listen empathically to others.

Strona przedmiotu
KZ-JO-S-01-08-000001 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Der Kurs soll den Studierenden das Wissen über Geschichte, Literatur und Kultur Schlesiens vermitteln, um ihnen die Bedeutung Schlesiens als einer kulturellen Region im Zentrum Europas deutlich zu machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kurses werden die auf schlesische Themen gerichteten Institutionen kennen lernen. Ferner werden Sie anhand aktiver Teilnahme an Ausstellungen, Debatten und Besprechung schlesienbezogener Texte die vielfältigen Aspekte dieser Region vertiefen. Durch die Befassung mit der Vergangenheit und Gegenwart wird auch über die Zukunft dieser Region und schlesienbezogener Forschung reflektiert.

Strona przedmiotu
KZ-JO-S-06-05-000071
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Remote online course (e-learning: Microsoft Teams/Moodle), including:

The role of environmental protection in the concept of sustainable development. Energy problems and solutions, alternative energy sources and their assessment with special regard to waste and biomass. Air pollutants, acid rain, greenhouse effect and global warming, ozone problems and solutions. Soil pollution and erosion, deforestation, desertification, mining, urban sprawl. Water pollution, wastewater management, hydrological problems (basic issues).

Strona przedmiotu
KZ-JO-S-06-08-002201
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Contemporary climate challenges and the use of raw materials (with particular emphasis on energy raw materials). Basic principles of energy management and the use of recyclable materials.

Strona przedmiotu
KZ-S-01-07-000001 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zmienny ogólnouczelniany Coaching Kariery ma na celu zaangażować studentów w proces refleksji poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych do pracy nad celem zawodowym. Kurs kierowany jest przede wszystkim do studentów ostatniego roku studiów 1 stopnia i 2 stopnia oraz 5 letnich. Głównym pytaniem, od którego studenci wychodzą jest: Co chcesz robić po studiach w sferze zawodowej?

Strona przedmiotu
KZ-S-01-07-000002 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje teoretyczne, metodologiczne i praktyczne wprowadzenie do problematyki przestrzeni szkolnej wraz z rekomendacjami na temat efektywnego użytkowania zasobów przestrzennych, z uwzględnieniem wirtualnych modalności w nauczaniu zdalnym. Kurs prowadzony przez FORTHEM Digital Academy za pośrednictwem Wydziału Filologicznego UO. wykłady prowadzone przez specjalistów z różnych uniwersytetów i partnerów FORTHEM.

https://elearning.forthem-alliance.eu/

Strona przedmiotu
KZ-S-01-07-000003 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone wprowadzeniu do oprogramowania klasy ERP koncentrują się na zapoznaniu studentów w pierwszej kolejności z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wykorzystujących oprogramowanie klasy ERP do zarządzania swoimi zasobami; następnie zajęcia koncentrują się na jednym z wiodących systemów ERP jakim jest MS Dynamics 365 i jego cechach użytkowych przyczyniających się do szerokiego zastosowania w zarządzaniu procesami biznesowymi organizacji różnych typów.

Strona przedmiotu
KZ-S-01-07-000005 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego nie może być – według Strategii Zrównoważonego Rozwoju – oderwane od dnia codziennego, winno być traktowane na równi z innymi wyzwaniami globalnymi, jak równość płci czy zmiana klimatu. Wypadki związane z ruchem drogowym w znacznym stopniu związane są z nieświadomością jego uczestników o czyhających na nich zagrożeniach, w znacznym stopniu mają charakter ciężkich, często z nieodwracalnymi skutkami, zasadnym zatem staje się permanentne aktualizowanie wiedzy z zakresu BRD. Prewencja jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa, uświadomienie działania podstawowej zasady mówiącej o tym, że każdy uczestnik ruchu ma obowiązek uniknięcia kolizji z innym uczestnikiem ruchu niezależnie od tego, czy tamten postąpił zgodnie z prawem i zasadami ruchu, czy też nie

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000004 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego. Kurs zawierał będzie następujące tematy: Ewolucja samobójstw; Geografia rytuałów samobójczych; Samobójstwo rzekome i próby samobójcze ; Samobójstwo religijne i obrzędowe; Samobójstwo polityczne i samobójczy terroryzm; Samobójstwo wojenne; Pakty samobójcze i zbiorowe; Podszepytwacze śmierci i cyberpakty; Syndrom presudicydalny; Mity na temat samobójstw; Studium przypadku: analiza listów samobójstw; Samobójstwo młodzieży a samobójstwo seniorów; Efekt Wertera i wpływ medialny; Efekt Papageno i kontrakt na życie; Profilaktyka myśli samobójczych.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000015 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z możliwościami podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia oraz zwiększenie szans na odniesienie sukcesu i niezależności finansowej poprzez poznanie specyfiki rynku pracy.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000030 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego człowiek jest zdolny do zła i nienawiści ? Intencjonalna przemoc wobec drugiego człowieka jest złożonym procesem destrukcji "innego" i "obcego" oraz jednocześnie procesem zmiany "Ja " i "My". Sprawcami są często osoby zradykalizowane, które wykorzystują procesy dyskryminacji, stygmatyzacji, dehumanizacji, kształtują społeczną konstrukcję wroga oraz wewnętrzne uczucie nienawiści. Ofiary pośrednie masakr, czyli ci którzy przeżyli czystki etniczne, ludobójstw, doświadczają traumy, ale również wielu z nich może pragnąć odwetu i zemsty.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000032 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie zagadnień teoretycznych i empirycznych związanych z uzależnieniami behawioralnymi (uzależnieniami czynnościowymi) oraz ich profilaktyką. Charakterystyka istoty i przebiegu mechanizmu uzależnienia w odniesieniu do wybranych rodzajów aktywności w codziennym życiu. Kierunki współczesnych koncepcji profilaktycznych, występujących w związku z tą grupą uzależnień. Analiza wybranych programów profilaktycznych.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000034 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego pewne dewiacje społeczne tracą status dewiacji, a inne je zyskują? Rozumienie ewolucyjne zachowań społecznych korzysta z dorobku psychologii ewolucyjnej, socjobiologii, memetyki, neurobiologii, czy tzw. trzeciej drogi pedagogiki. Na podstawie wypracowanych teorii podejmować będziemy próby odpowiedzi na pytania wyjaśniające powstawanie zjawisk niekonwencjonalnych i konwencjonalnych społecznie, ale też wskazywać ich funkcję. Każde zachowanie społeczne ludzi pełni jakąś funkcję, nawet te które wskazywane są jako te dewiacyjne.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000045 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielokrotni mordercy, tyrani, terroryści, psychopaci, socjopaci i sadyści również byli wychowani a także mogą wychowywać własne lub/i cudze dzieci. W ramach zajęć będziemy rozważać uwarunkowania procesów brutalizacji wychowania i syndromu bestii. Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu dewiacji społecznej jako faktu społecznego uwarunkowanego wychowaniem i socjalizacją. Poruszone zostaną zagadnienia: rodzicielstwo psychopatów, socjopatów, presji wychowawczej, różnych wymiarów przemocy, molestowania w tym molestowania moralnego, nienawiści, gniewu, przemocy chłodnej i reaktywnej oraz sadyzmu.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000055 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu ogólnouczelnianego student nabywa wiedzę o nauczycielu, specyfice jego funkcjonowania społeczno-zawodowego, w tym o działaniach pedagogicznych oraz występujących dylematach moralno-etycznych, związanych z pracą i wyzwaniami współczesnej edukacji. Ponadto kształtuje umiejętności z zakresu rozumienia różnorodnych uwarunkowań i kontekstów współczesnej roli nauczycielskiej.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000056 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu ogólnouczelnianego student nabywa wiedzę o szeroko rozumianych procesach kształtowania i podtrzymywania pozytywnego wizerunku bezpiecznych i innowacyjnych instytucji oświatowo-wychowawczych na rynku usług edukacyjnych, w tym mechanizmów budowania trwałych i efektywnych relacji z otoczeniem społecznym.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000057 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000058 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000060 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000061 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z głównymi założeniami III wiedeńskiej szkoły psychoterapii, której twórcą był austriacki psychiatra V.E. Frankl. Doświadczenia V.E. Frankla w obozie koncentracyjnym doprowadziły go do odkrycia koncepcji logoteorii, która skupia się na sensie ludzkiej egzystencji. Jej podstawowym zadaniem jest wyposażenie człowieka w umiejętność odnajdywania w życiu sensu, szczególnie w sytuacji cierpienia oraz poczucia przejściowości życia. Zgodnie z logoteorią, dążenie do znalezienia w życiu sensu jest najpotężniejszą siłą motywującą do wszelkich działań. V.E. Frankl przeciwstawia się redukcjonizmowi człowieczeństwa, rekomendując wprowadzenie w nauce wielowymiarowej koncepcji człowieka, zgodnie z którą człowiek jest istotą wielowymiarową i niepowtarzalną, dążącą do odkrycia sensu w życiu.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000062 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu ogólnouczelnianego student nabywa wiedzę o szeroko rozumianych procesach warunkujących bezpieczne i higieniczne funkcjonowanie placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji bezpiecznej pracy i nauki dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych, zatrudnionych w szkole.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-50-000043 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot porusza zagadnienia związane z działaniami kreatywnymi pobudzającymi, rozwijającymi, ujawniającymi potencjał twórczy u każdego człowieka. W oparciu o warsztat plastyczny, elementy psychodramy, działania para-artystyczne omawiane są zagadnienia

rozwijania własnej aktywności twórczej na różnych płaszczyznach życia społecznego. Poruszane są elementarne zagadnienia arteterapii oraz oddziaływań edukacyjnych na grupę w celu rozbudzenia potencjału twórczego.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-50-000046 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny

Kurs koncentruje się na znaczeniu działań przestrzennych w rozwoju dziecka. W ramach kursu uczestnicy poznają specyfikę materiałów dających możliwość tworzenia prac przestrzennych wraz z dzieckiem jak i przez nie indywidualnie. Poznają kreatywne rozwiązania związane z wykorzystaniem nie rzeźbiarskich materiałów w przestrzennych pracach rzeźbiarskich. Realizowane ćwiczenia pomagają w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym również w ramach edukacji domowej. Zdobyte umiejętności pomogą poprawić umiejętności pracy w przestrzeni oraz usprawniają motorykę dzieci w wieku 5 -12 lat.

Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000004
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000005
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Poznanie istoty i założeń metod analizy giełdowej

C2 Nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy wykresów

C3 Poznanie różnorodnych strategii inwestycyjnych wykorzystywanych na rynku kapitałowym

C4 Nabycie umiejętności minimalizowania ryzyka inwestycyjnego

Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000013
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości na temat podstawowych wymiarów interpersonalnych decydujących o przebiegu i rezultacie negocjacji; kształtowanie umiejętności oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych w zależności od celów, jakie zostały przyjęte w fazie przygotowania negocjacji.

Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000019
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania Internetu do wspomagania działalności biznesowej we współczesnej gospodarce. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami oraz narzędziami stosowanymi w realizacji działalności biznesowej drogą elektroniczną.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)