Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Opolski)

Jednostka: Uniwersytet Opolski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-S-05-00-000008
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie problemowych zagadnień dotyczących statusu martwego ludzkiego ciała i różnych zagadnień z zakresu kultury, sztuki i religii związanych z martwym ludzkim ciałem oraz próba etycznego wartościowania podejmowanych działań. Wykład ma przygotować uczestników do samodzielnej analizy zjawisk kulturowych i estetycznych związanych ze zwłokami oraz formułowania oceny etycznej działań dokonywanych na lub z użyciem martwego ludzkiego ciała.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000038 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000070 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-05-00-000010
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter ogólnego wprowadzenia w socjologię. Jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy socjologicznej, umożliwiającej rozumienie proce-sów społecznych. Chodzi zwłaszcza o: (1) przyswojenie podstawowych pojęć socjologicznych i umiejętność ich stosowania w opisie i analizie rzeczywistości społecznej; (2) przekazanie elementarnej wiedzy o klasycznych i współczesnych teoriach i koncepcjach socjologicznych; (3) wypracowanie umiejętności interpretacji tekstów naukowych z zakresu socjologii; (4) wyrobienie umiejętności interpretacji wyników badań socjologicznych; (5) wzbudzenie wrażliwości, dostrzegania i umiejętności analizy wybranych problemów społecznych; (6) budzenie wyobraźni socjologicznej, w szczególności poprzez krytyczną analizę raportów z badań.

Strona przedmiotu
KZ-Z-S-02-02-000011 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu ogólnouczelnianego student nabywa wiedzę o szeroko rozumianych procesach warunkujących bezpieczne i higieniczne funkcjonowanie placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji bezpiecznej pracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych, zatrudnionych w szkole.

Strona przedmiotu
KZ-S-06-08-002204
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie świadomości dotyczącej współczesnych wyzwań klimatycznych oraz wykorzystania surowców (ze szczegółowym uwzględnieniem surowców energetycznych). Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami zarządzania energią oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Strona przedmiotu
KZ-Z-S-06-08-002204 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie świadomości dotyczącej współczesnych wyzwań klimatycznych oraz wykorzystania surowców (ze szczegółowym uwzględnieniem surowców energetycznych). Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami zarządzania energią oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Strona przedmiotu
KZ-S-01-07-000003 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone wprowadzeniu do oprogramowania klasy ERP koncentrują się na zapoznaniu studentów w pierwszej kolejności z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wykorzystujących oprogramowanie klasy ERP do zarządzania swoimi zasobami; następnie zajęcia koncentrują się na jednym z wiodących systemów ERP jakim jest MS Dynamics 365 i jego cechach użytkowych przyczyniających się do szerokiego zastosowania w zarządzaniu procesami biznesowymi organizacji różnych typów.

Strona przedmiotu
KZ-JO-S-01-08-000001 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Der Kurs soll den Studierenden das Wissen über Geschichte, Literatur und Kultur Schlesiens vermitteln, um ihnen die Bedeutung Schlesiens als einer kulturellen Region im Zentrum Europas deutlich zu machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kurses werden die auf schlesische Themen gerichteten Institutionen kennen lernen. Ferner werden Sie anhand aktiver Teilnahme an Ausstellungen, Debatten und Besprechung schlesienbezogener Texte die vielfältigen Aspekte dieser Region vertiefen. Durch die Befassung mit der Vergangenheit und Gegenwart wird auch über die Zukunft dieser Region und schlesienbezogener Forschung reflektiert.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000054 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000051 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-12-01-000012 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-000013 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000068 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000049 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000013
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości na temat podstawowych wymiarów interpersonalnych decydujących o przebiegu i rezultacie negocjacji; kształtowanie umiejętności oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych w zależności od celów, jakie zostały przyjęte w fazie przygotowania negocjacji.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000050 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-000017 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-S-02-02-000063 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu ogólnouczelnianego student nabywa wiedzę o uwarunkowaniach powstania i rozwoju studenckiego ruchu naukowego w polskich uczelniach wyższych, specyfice jego funkcjonowania oraz głównych formach podejmowanych aktywności naukowo-badawczych, dydaktycznych i kulturalno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto kształtuje umiejętności z zakresu rozumienia różnorodnych wyzwań i kontekstów współczesnych oddziaływań studenckich kół naukowych i perspektyw ich dalszego rozwoju

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-000020 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000022 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-04-00-000052
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami współczesnego sportu samochodowego i wstępne przygotowanie do uczestniczenia w roli kibica, zawodnika lub organizatora.

Strona przedmiotu
KZ-S-06-01-000018
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z biologicznymi podstawami zachowań ludzi; kultura ludzka i zjawiska społeczne i ich odzwierciedlenie w świecie zwierząt. Pokazanie, że jesteśmy częścią świata zwierzęcego, a nasze zachowanie (nawet te najbardziej dziwaczne) ma w większości odzwierciedlenie u innych gatunków zwierząt.

Strona przedmiotu
KZ-Z-S-06-01-000017
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000030 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000033 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000051 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-000019 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000021 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-S-09-10-0000007 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej problematyki prawa rodzinnego, ochrony praw i wolności jednostki w prawie polskim, elementów prawa konstytucyjnego, pozycji rodziny, w tym poszczególnych jej członków w systemie prawa. Treść programowa przedmiotu obejmuje m.in. wyjaśnienie pojęcia praw człowieka, praw dziecka, praw rodziców, stosunków między rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej, a także przesłanek i zakresu dopuszczalnych ograniczeń ww. Podkreślone zostanie znaczenie norm kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, postępowania ws. nieletnich, roli sądów rodzinnych i postępowań przed nimi, ale także np. postępowanie spadkowe. Założeniem kursu jest też przybliżenie studentom podstawowych ram prawnych określających stosunek rodzinno-prawny, w tym władzę rodzicielską, kontakty w dzieckiem, dziedziczenie, powstanie i ustanie rodziny jako podmiotu prawa. Szczególnie z punktu widzenia praw poszczególnych członków rodziny.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)