Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, niestacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, niestacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z
2.5-AGRESJA-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA-PK-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-DIAGSZKOL-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-DIAGDOR-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego. Studenci posiądą wiedzę na temat metodologii i metodyki diagnozy, rodzaju i zastosowania poszczególnych narzędzi psychologicznych, szczególnie testów inteligencji, postaw, stanów afektywnych i osobowości.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGDZ-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej dziecka

- w zakresie umiejętności

ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej dzieci i interpretacji uzyskiwanych wyników w świetle wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej

- w zakresie kompetencji

kształtowanie gotowości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie diagnozy psychologicznej dziecka; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Strona przedmiotu
2.5-DIAGPR-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-LOGFIL-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C 1 – Zapoznanie studentów z podstawami filozofii i ukazanie jej najważniejszych nurtów. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filozofii, ukazanie historii niektórych wątków europejskiej myśli filozoficznej, zapoznanie ze stylami uprawiania filozofii oraz sposobami argumentacji filozoficznej.

C 2 – Prezentacja swoistość myślenia filozoficznego w odniesieniu do innych dziedzin myśli i kultury ludzkiej. Ukazanie aktualności zagadnień filozoficznych, znaczenia filozofii dla cywilizacji europejskiej i jej roli w życiu jednostek.

C 3 – Ukazanie filozoficznych podstaw zagadnień moralnych oraz psychologii. Zapoznanie z różnymi nurtami antropologii filozoficznej jako podstawy humanistyki. Podstawy logiki, argumentacji, zasad definiowania.

Strona przedmiotu
2.5-GRPROCES-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest trening umiejętności efektywnej pracy z grupą. Poznanie procesów grupowych, mających wpływ na efektywność przywództwa, procesów uczenia i nabywania umiejętności a także trening umiejętności psychospołecznych, zdobywanie wiedzy o sobie w relacjach z grupą.

Strona przedmiotu
2.5-ROZWOJ-IND-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania treningu interpersonalnego w pomocy psychologicznej, głównie w kontekście psychologii biznesu. Uczestnictwo w zajęciach pomaga rozwijać umiejętności pracy w grupie oraz konstruować informacje zwrotne w oparciu o techniki pracy na własnych zasobach.

Strona przedmiotu
2.5-JANG1Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG2Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG3Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-KARIERA-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-KOMUN-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych zarówno w codziennym życiu, jak i podczas studiów i w pracy psychologa.

Strona przedmiotu
2.5-KONFLIKT-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Problematyka wykładu:

1. Rozumienie konfliktu, konflikty we współczesnym świecie

2. Elementy kooperacyjne i rywalizacyjne konfliktów

3. Procesy interpersonalne w konfliktach (sprawiedliwość i władza)

4. Konflikt międzygrupowy

5. Konflikt a kultura

6. Relacje konflikt – twórczość

7. Konflikt międzypłciowyó

8. Konflikt a władza

9. Konflikty polityczne

10. Nierówności jako podstawa konfliktów

Strona przedmiotu
2.5-METBADPS-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-METBADZDR-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-METNARZPR-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-METODTR-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-MOTYWPR-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-NARZSZK-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-PEDAGPS-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-DECYZJA-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęcia studenci poznają poznawcze oraz społeczne mechanizmy podejmowania decyzji oraz ich znaczenie w życiu codziennym oraz w środowisku pracy.

Strona przedmiotu
2.5-PODSTPOM-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy psychologicznej, funkcjonowaniem w kryzysie i związanych z kryzysem zaburzeń.

Strona przedmiotu
2.5-PODSTEMP-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: W wyniku realizacji zajęć student zdobędzie:

- w zakresie wiedzy – podstawową znajomość pojęć koniecznych do prowadzenia badań naukowych

- w zakresie umiejętności – zdolność do zaplanowania prostych badań naukowych w zakresie psychologii

- w zakresie kompetencji - świadomość istotności prowadzenia badań

Strona przedmiotu
2.5-PROCES-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowanie grupy jak i zagadnień dotyczących grupy jako źródła

tożsamości społecznej, oraz wynikających z tego problemów.

- w zakresie umiejętności: ukształtowane umiejętności obserwacji podstawowych mechanizmów wpływu grupy na

funkcjonowanie jednostki oraz grupy,

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na zachowania grupy jako mechanizmu oddziaływania, który jest czymś więcej niż

tylko relacjami między tworzącymi ją jednostkami.

Strona przedmiotu
2.5-PROJEKT-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-PROSEM-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Proseminarium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Proseminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w proseminarium ma przygotować studentów do pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i technicznym, edytorskim. Wyłoniony, idywidualny temat pracy będzie opracowany w formie rozdziału teoretycznego.

Strona przedmiotu
2.5-PROSEMA-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Proseminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: uzyskanie wiedzy z zakresu realizowanego tematu pracy i zasad pisania pracy na stopień mgr.

- w zakresie umiejętności : ukształtowanie umiejętności analizy i syntezy testów naukowych oraz umiejętności projektowania badań własnych

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na etykę prowadzenia badań w psychologii, prawa autorskie i plagiat.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)