Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L
2.5-AGRESJA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA-PK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-BADANIA-RYN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć

A. Problematyka wykładu:

1. Badania ilościowe: metody

2. Badania jakościowe: metody

3. Badania w Polsce, rynek, firmy, klienci; gdzie szukać pracy

4. Badania implicte: ET, EEG, Eksperyment

5. Badania reklam

B. Problematyka ćw.:

1. Case studies dotyczące

a. – potrzeby prowadzenia badań

b. – Etyki Badań rynku i opinii

c. – Interpretowania i tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych

d. – Interpretowania danych z badań jakościowych

e. – Interpretowania danych uzyskanych z nowych technik badawczych (np. eye-tracking)

2. Narzędzia do badań ilościowych

3. Narzędzia i metody badań jakościowych

Strona przedmiotu
2.5-DIAGSZKOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest rozwinięcie umiejętności zastosowania badań naukowych i przeglądu literatury w procesie diagnozy potrzeb szkoleniowych różnych grup społecznych / pracowników / organizacji. W ramach przedmiotu studenci będą mieli szansę wykonać własną diagnozę potrzeb w oparciu o problem społeczny / organizację i wykonać całościowy proces pracy nad projektem, co będzie podległo ocenie prowadzącego.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGDOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego. Studenci posiądą wiedzę na temat metodologii i metodyki diagnozy, rodzaju i zastosowania poszczególnych narzędzi psychologicznych, szczególnie testów inteligencji, postaw, stanów afektywnych i osobowości.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGDZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką psychologicznej diagnozy klinicznej dziecka, w tym ze sposobami ujmowania procesu diagnozowania w psychologii dziecka i rodzajami diagnoz oraz podstawowymi założeniami studium przypadku.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Żeby wdrożyć adekwatnie i efektywnie strategię rozwoju należy przygotować do tego całą organizację. Pierwszym krokiem jest diagnoza organizacji, która odbywa się na kilku obszarach – m.in.:

1. analiza obecnej strategii i celów operacyjnych

2. review kadr – struktura oraz potencjał zespołu

3. mapowanie procesów organizacyjnych

4. analiza otoczenia konkurencyjnego

5. audyt marketingu i sprzedaży

6. analiza portfolio produktowego

7. diagnoza kultury organizacyjnej

Jednocześnie wstępny wywiad z kluczowymi menedżerami pokazuje całe spektrum koniecznej analizy i pozwala zaprojektować szytą na miarę diagnozę organizacji.

Strona przedmiotu
2.5-DORADZ-BIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

-Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych metod coachingowych pracy z klientem indywidualnie

-Nabycie kompetencji i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych w oparciu o wybrane metody

-Znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce prowadzenia rozmowy w oparciu o parafrazę, klaryfika-cję, pytania pogłębiające, pytania otwarte

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA-BIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w biznesie i jego otoczeniu

- w zakresie wiedzy: poznanie filozoficznych podstaw etyki życia gospodarczego

- w zakresie wiedzy: poznanie historycznych uwarunkowań etycznych regulacji życia gospodarczego,

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa w środowisku biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie i udoskonalenie umiejętności czytania i krytycznej analizy raportów dot. społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności krytycznej analiz praktyk z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności wyboru dobrych praktyk z obszaru CSR

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na etyczną stronę działalności biznesowej i odpowiedzialność z tego wynikającą.

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy (Dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w pracy psychologa oraz umocowania prawnego zawodu psychologa)

- w zakresie umiejętności (ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa)

- w zakresie kompetencji (uwrażliwienie na etyczną stronę pracy psychologa i odpowiedzialność z tego wynikającą)

Strona przedmiotu
2.5-LOGFIL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C 1 – Zapoznanie studentów z podstawami filozofii i ukazanie jej najważniejszych nurtów. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filozofii, ukazanie historii niektórych wątków europejskiej myśli filozoficznej, zapoznanie ze stylami uprawiania filozofii oraz sposobami argumentacji filozoficznej.

C 2 – Prezentacja swoistość myślenia filozoficznego w odniesieniu do innych dziedzin myśli i kultury ludzkiej. Ukazanie aktualności zagadnień filozoficznych, znaczenia filozofii dla cywilizacji europejskiej i jej roli w życiu jednostek.

C 3 – Ukazanie filozoficznych podstaw zagadnień moralnych oraz psychologii. Zapoznanie z różnymi nurtami antropologii filozoficznej jako podstawy humanistyki. Podstawy logiki, argumentacji, zasad defi-niowania.

Strona przedmiotu
2.5-GRPROCES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest trening umiejętności efektywnej pracy z grupą. Poznanie procesów grupowych, mających wpływ na efektywność przywództwa, procesów uczenia i nabywania umiejętności a także trening umiejętności psychospołecznych, zdobywanie wiedzy o sobie w relacjach z grupą.

Strona przedmiotu
2.5-ROZWOJ-IND brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania treningu interpersonalnego w pomocy psychologicznej, głównie w kontekście psychologii biznesu. Uczestnictwo w zajęciach pomaga rozwijać umiejętności pracy w grupie oraz konstruować informacje zwrotne w oparciu o techniki pracy na własnych zasobach.

Strona przedmiotu
2.5.E-KOMUN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of this class is to practice basic communication skills needed in everyday life, during studies and in professional life.

Strona przedmiotu
2.5.E-PODSTEMP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG1-B1p brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG1-B2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-JANG1-C1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Kurs ma na celu podniesienie znajomości ogólnego języka do poziomu B2P/C1 a także wykształcenie umiejętności korzystania z tekstów psychologicznych w języku angielskim, konstruowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących wybranych zagadnień psychologicznych, w2 zakresie kompetencji społecznych ukształtowanie postawy tolerancji i współpracy.

Strona przedmiotu
2.5-KARIERA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-KOMUN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych zarówno w codziennym życiu, jak i podczas studiów i w pracy psychologa.

Strona przedmiotu
2.5-KOMUN-KUL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym problemem badawczym wokół którego koncentrują się treści wykładu jest zagadnienie klimatu organizacyjnego, metody jego operacjonalizacji oraz poszukiwanie związków między klimatem organizacyjnym a wybranymi składnikami jakości pracy i samopoczucia pracowników.

Strona przedmiotu
2.5-KONFLIKT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-MARKET-REK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-METBADPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą dziedziny psychologii, jaką jest psychologia społeczności oraz charakterystyczne metody badań.

W ramach ćwiczeń studenci zapoznaja się z takimi metodami jak np. diagnoza potrzeb danych społeczności i zasady konstruowanie programów psychoprofilaktycznych. Studenci będą uwrażliwiiani na różnice pomiędzy potrzebami różnych grup społecznych oraz pracę zgodną z własnymi i ogólnoludzkimi wartościami.

Strona przedmiotu
2.5-METBADZDR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)