Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty semestru 3 - psychologia dzienna (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty semestru 3 - psychologia dzienna
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z
2.5-JANG3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-PSROZNIC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest omówienie dominujących w psychologii różnic indywidualnych podejść do inteligencji, temperamentu, osobowości, stylów poznawczych, radzenia sobie ze stresem i lęku. Studenci na ćwiczeniach zapoznają się ze współczesnymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniu wyżej wymienionych cech oraz uczą się obliczać i interpretować wyniki poznanych kwestionariuszy. Podczas zajęć studenci wezmą udział w debacie “geny czy środowisko” oraz podejmą próbę odpowiedzi na pytanie “dlaczego ludzie różnią się między sobą?”. Wprowadzeniem do dyskusji na temat roli różnych czynników wpływających na poszczególne różnice indywidualne będzie zapoznanie się z metodami badań genetyki zachowania i ćwiczenie wyciągania uprawnionych wniosków z wyników badań w tym obszarze.

Strona przedmiotu
2.5-PSROZNIC-K
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest omówienie dominujących w psychologii różnic indywidualnych podejść do inteligencji, temperamentu, osobowości, stylów poznawczych, radzenia sobie ze stresem i lęku. Studenci na ćwiczeniach zapoznają się ze współczesnymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniu wyżej wymienionych cech oraz uczą się obliczać i interpretować wyniki poznanych kwestionariuszy. Podczas zajęć studenci wezmą udział w debacie “geny czy środowisko” oraz podejmą próbę odpowiedzi na pytanie “dlaczego ludzie różnią się między sobą?”. Wprowadzeniem do dyskusji na temat roli różnych czynników wpływających na poszczególne różnice indywidualne będzie zapoznanie się z metodami badań genetyki zachowania i ćwiczenie wyciągania uprawnionych wniosków z wyników badań w tym obszarze.

Strona przedmiotu
2.5-PSWYCH-ED
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Konwersatorium - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza: student posiada wiedzę na temat przedmiotu, aparatu pojęciowego oraz teoretycznych koncepcji współczesnej psychologii wychowawczej; zna teorie opisujące i wyjaśniające uwarunkowania, przebieg, mechanizmy oraz efekty oddziaływań wychowawczych. Student posiada wiedzę na temat podstawowych mechanizmów wpływu wychowawczego.

Umiejętności: student posiada umiejętność aplikowania wiedzy z zakresu psychologii rozwoju i psychologii wychowawczej do opisu, wyjaśniania i rozwiązywania problemów odnoszących się do konkretnych sytuacji z życia codziennego oraz przekazywania tej wiedzy w sposób komunikatywny w języku ogólnie zrozumiałym. Student potrafi: wskazywać czynniki blokujące i stymulujące rozwój w wybranych obszarach i okresach rozwoju człowieka; dobierać adekwatne metody i narzędzia oddziaływania na jednostkę w procesie nauczania i wychowania.

Kompetencje: student opanuje podstawy krytycznego myślenia w odniesieniu do norm rozwojowych oraz cechuje go wrażliwość etyczna.

Strona przedmiotu
2.5.E-STATLAB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to introduce students to the research methodology using statistical methods in quantitative terms.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)