Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty semestru 7 - psychologia dzienna MK (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty semestru 7 - psychologia dzienna MK
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2024/25-Z
2.5-ANALIZA-PK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-METBADPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą dziedziny psychologii, jaką jest psychologia społeczności oraz charakterystyczne metody badań.

W ramach ćwiczeń studenci zapoznaja się z takimi metodami jak np. diagnoza potrzeb danych społeczności i zasady konstruowanie programów psychoprofilaktycznych. Studenci będą uwrażliwiiani na różnice pomiędzy potrzebami różnych grup społecznych oraz pracę zgodną z własnymi i ogólnoludzkimi wartościami.

Strona przedmiotu
2.5-PROCES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowanie grupy jak i zagadnień dotyczących grupy jako źródła

tożsamości społecznej, oraz wynikających z tego problemów.

- w zakresie umiejętności: ukształtowane umiejętności obserwacji podstawowych mechanizmów wpływu grupy na

funkcjonowanie jednostki oraz grupy,

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na zachowania grupy jako mechanizmu oddziaływania, który jest czymś więcej niż

tylko relacjami między tworzącymi ją jednostkami.

Strona przedmiotu
2.5-PROSEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w proseminarium ma przygotować studentów do pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i technicznym, edytorskim. Wyłoniony, idywidualny temat pracy będzie opracowany w formie rozdziału teoretycznego.

Strona przedmiotu
2.5-PSPOLIT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie najważniejszych osiągnięć psychologii politycznej, dynamicznie rozwijającej się subdyscypliny psychologii o charakterze interdyscyplinarnym. Psychologia polityczna wyjaśnia polityczne poznanie, myślenie oraz postawy i zachowania polityczne. Student zapoznaje się z głównymi teoriami i wynikami badań, które pozwalają zrozumieć z perspektywy psychologicznej proces kształtowania się sądów i ocen politycznych, procesy odpowiedzialne za aktywność vs bierność polityczną jednostki. Kurs koncentruje się na prezentacji psychologicznych właściwości jednostki związanych z jej uczestniczeniem w wyborach oraz psychologicznych uwarunkowaniach decyzji wyborczych jednostki. Ponadto kurs rozwija umiejętność stosowania osiągnięć psychologii w opisie oraz wyjaśnianiu zjawisk i procesów politycznych oraz kompetencje w zakresie zdolności samodzielnej i krytycznej analizy przekonań, decyzji i zachowań politycznych.

Strona przedmiotu
2.5-PSRODZ-WYCH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy - dostarczenie Studentowi wiedzy dotyczącej teorii badań nad rodziną (modele stresu i prężności rodziny, systemowe rozumienie rodziny, modele rozwojowe); rodzina w sytuacji trudnej

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności systematyzowania wiedzy dotyczącej rodziny i stawiania pytań badawczych

- w zakresie kompetencji - uwrażliwienie na znaczenie wiedzy z psychologii rodziny w pracy psychologa; student posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego rozwoju w zakresie psychologii rodziny

Strona przedmiotu
2.5-UZALDZM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat rozpoznawania, diagnozowania oraz interwencji w przypadku dzieci i młodzieży uzależnionych. Omawiane są różne rodzaje uzależnienia i zaburzenia nawyków, popędów (m.in.: od alkoholu, narkotyków, internetu, gier, telefonu). Tematyka zajęć obejmuje: charakterystykę poszczególnych uzależnień, przyczyny, mechanizmy uzależnień, fazy rozwoju oraz formy leczenia.

Strona przedmiotu
2.5-UZALDOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat rozpoznawania, diagnozowania oraz interwencji u osób uzależnionych. Omawiane są różne rodzaje uzależnienia i zaburzenia nawyków, popędów (m.in.: od alkoholu, narkotyków, internetu, seksu, zakupów). Tematyka zajęć obejmuje: charakterystykę poszczególnych uzależnień, przyczyny, mechanizmy uzależnień, fazy rozwoju oraz formy leczenia.

Strona przedmiotu
2.5-WPROPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzone wyklady przybliżą studentom dziedzinę psychologii, jaką jest psychologię społecznośći, jej cele i metody praktycznych oddziaływań.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)