Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty semestry 9 - psychologia dzienna MP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty semestry 9 - psychologia dzienna MP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z
2.5-BADANIA-RYN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć

A. Problematyka wykładu:

1. Badania ilościowe: metody

2. Badania jakościowe: metody

3. Badania w Polsce, rynek, firmy, klienci; gdzie szukać pracy

4. Badania implicte: ET, EEG, Eksperyment

5. Badania reklam

B. Problematyka ćw.:

1. Case studies dotyczące

a. – potrzeby prowadzenia badań

b. – Etyki Badań rynku i opinii

c. – Interpretowania i tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych

d. – Interpretowania danych z badań jakościowych

e. – Interpretowania danych uzyskanych z nowych technik badawczych (np. eye-tracking)

2. Narzędzia do badań ilościowych

3. Narzędzia i metody badań jakościowych

Strona przedmiotu
2.5-DORADZ-BIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

-Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych metod coachingowych pracy z klientem indywidualnie

-Nabycie kompetencji i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych w oparciu o wybrane metody

-Znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce prowadzenia rozmowy w oparciu o parafrazę, klaryfika-cję, pytania pogłębiające, pytania otwarte

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA-BIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w biznesie i jego otoczeniu

- w zakresie wiedzy: poznanie filozoficznych podstaw etyki życia gospodarczego

- w zakresie wiedzy: poznanie historycznych uwarunkowań etycznych regulacji życia gospodarczego,

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa w środowisku biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie i udoskonalenie umiejętności czytania i krytycznej analizy raportów dot. społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności krytycznej analiz praktyk z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności wyboru dobrych praktyk z obszaru CSR

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na etyczną stronę działalności biznesowej i odpowiedzialność z tego wynikającą.

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy (Dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w pracy psychologa oraz umocowania prawnego zawodu psychologa)

- w zakresie umiejętności (ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa)

- w zakresie kompetencji (uwrażliwienie na etyczną stronę pracy psychologa i odpowiedzialność z tego wynikającą)

Strona przedmiotu
2.5-KOMUN-KUL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym problemem badawczym wokół którego koncentrują się treści wykładu jest zagadnienie klimatu organizacyjnego, metody jego operacjonalizacji oraz poszukiwanie związków między klimatem organizacyjnym a wybranymi składnikami jakości pracy i samopoczucia pracowników.

Strona przedmiotu
2.5-MARKET-REK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-PRASPEKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów psychologii z aspektami prawnymi, z jakimi będą mieli do czynienia wykonując w przyszłości zawód psychologa. Oprócz podstawowych informacji z zakresu prawoznawstwa w czasie zajęć zapoznają się z problematyką wybranych uregulowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego oraz procedur przewidzianych w k.p.c. i k.p.k. Ponadto uzyskują wiedzę na temat zasad związanych z tajemnicą zawodową, roli psychologa w postępowaniu sądowym lub w charakterze biegłego, praw i obowiązków psychologa według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych wybranych aktach regulujących zadania dla psychologa.

Strona przedmiotu
2.5-PSYCH-BIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-SEMMGR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba punktów ECTS: 4

• udział w zajęciach laboratorium: 30h

• przygotowanie do zajęć laboratorium:35h

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 32h

• udział w konsultacjach bezpośrednich lub internetowych z nauczycielem: 2h

Suma 100 h = 4 ECTS

Wymagania wstępne: Znajomość zasad edycji tekstu, zapisów bibliograficznych oraz umiejętność krytycznej analizy tekstu

Status przedmiotu:

• obowiązkowy

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)