Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Jednostka: Wydział Przyrodniczo-Techniczny Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022/23-L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z 2022/23-L
6.1-AoBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć z bioinformatyki. Poznanie i zrozumienie bioinformatycznych metod analizy DNA oraz nabycie umiejętności ich zastosowania w różnych dziedzinach biologii. Umiejętność wykorzystania technik komputerowych w bioinformatyce oraz umiejętność korzystania z bioinformatycznych baz danych. Umiejętność prezentacji pracy semestralnej w postaci pokazu multimedialnego.

Strona przedmiotu
6.11.Z-BNJ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-BNJ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.10-BE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-BEHHP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.1-PE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami ewolucjonizmu, teorie ewolucyjne, mechanizmy ewolucji.

Strona przedmiotu
6.1-PGeo brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie podstawowych procesów skałotwórczych i ich skutków dla świata biologicznego. Świat współczesny jako wy-nik ewolucji Ziemi.

Strona przedmiotu
6.1-Ppal brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących przedmiotu paleontologii, historii powstania paleontologii jako nau-ki. Uświadomienie czym są skamieniałości, jak powstają i jak odzyskać skamieniałości w trakcie prac terenowych. Ogólna charakterystyka wybranych grup kopalnych organizmów.

Strona przedmiotu
6.12-BHP
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.19-BGL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student otrzyma podstawową wiedzę na temat: składu, właściwości i funkcjonowania gleb; biologii gleb; współzależności między glebą, florą i fauną; nabędzie świadomość konieczności ochrony gleb i przyrody.

Strona przedmiotu
6.10-BGr brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie studentek/studentów z wiedzą na temat technologii umożliwiających efektywną bioremediację gleb i gruntów zanieczyszczonych produktami destylacji ropy naftowej oraz metalami ciężkimi

Strona przedmiotu
6.11.Z-EDG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.10-EZA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-EK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.23.Z-E brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-GWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-GO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-GWS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.1-Ghist brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Wymagania formalne: zaliczone kursy z Podstaw geologii, Podstaw Paleontologii, Paleobotaniki, Paleobiologii bezkre-gowców

B. Wymagania wstępne: : znajomość podstawowych zagadnień z geologii i paleontologii, ogólnych wiadomości na temat hi-storii życia na Ziemi, powstania skamieniałości, umiejętności ich znalezienia

Cele przedmiotu

Rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących przedmiotu stratygrafii i geologii historycznej. Charakterystyka dziejów Ziemi od proterozoiku do kenozoiku. Podstawy bio i lito- stratygrafii.

Strona przedmiotu
6.11.Z-HDW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-JO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.1-MNP-P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr hab. A. Bodzioch, prof. UO

A. Wymagania formalne:brak

B. Wymagania wstępne: możliwie jak najlepsza znajomość języka polskiego oraz terminologii naukowej w zakresie biologii

Cele przedmiotu

Rozumienie praw logiki i procedur badawczych w naukach przyrodniczych

Strona przedmiotu
6.1-MBPal brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Laboratoria: zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w pracy z materiałem paleon-tologicznym oraz podstawami funkcjonowania i możliwościami zastosowania aparatury specjalistycznej

B: Kurs terenowy: nabycie praktycznych umiejętności doboru i stosowania metod terenowych w zależności od przedmiotu badań.

Strona przedmiotu
6.11.Z-OAWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.4-OWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.11.Z-ONOU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.1-Pbez brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących przedmiotu paleobiologii. Charakterystyka przewodnich grup kopal-nych bezkręgowców, ich roli w biostratygrafii i rekonstrukcji szeregów ewolucyjnych .

Strona przedmiotu
6.1-Pkre brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi grupami kręgowców kopalnych, ich cechami anatomicznymi, ewolucją i pokrewieństwami w obrębie grupy

Strona przedmiotu
6.1-PaleoH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie studentów z podstawami badań mikrostruktury kości oraz interpretacją uzyskanych wyników

Strona przedmiotu
6.1-UBNI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do tematyki związanej z planowaniem i prowadzeniem badań naukowych, sposoby prezentacji wynikòw, pozyskiwanie środków na badania naukowe.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-www3-4 (2023-02-27)