Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Chemii

Jednostka: Instytut Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
7-S2-1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

a) zapoznanie z budową i zasadą działania aparatury analitycznej powszechnie stosowanej w przemysłowej kontroli analitycznej, w ochronie środowiska czy diagnostyce klinicznej.

b) Zapoznanie z aparaturą, jej obsługą oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników.

c) Poznanie aspektów historycznych związanych z etapami rozwoju poszczególnych instrumentalnych technik analitycznych

d) Nabycie wiedzy matematycznej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu statystycznego i procedury walidacyjnej opracowanej metody analitycznej

Strona przedmiotu
7-S5-2-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Anatomia człowieka – podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

Układ szkieletowy i stawowy.

Układ mięśniowy.

Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy.

Układ trawienny.

Układ moczowy. Układy płciowe.

Układ nerwowy. Narządy zmysłów.

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-BHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strona przedmiotu
7-S-CH-BHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strona przedmiotu
7-S3-4-C-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym

Gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień poprzez rozwiązywanie zadań problemowych na zajęciach konwersatoryjnych

Uzmysłowienie studentom, że procesy chemiczne zachodzące w organizmach żywych są takie same jak w probówce, różnią się tylko stopniem złożoności i precyzyjną regulacją

Poznanie podstawowych metod stosowanych w analizie najważniejszych grup związków występujących w organizmach żywych oraz wybranych procesów biochemicznych

Wyrobienie w studentach nawyku samokształcenia

Strona przedmiotu
7-S5-4-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym

Gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień poprzez rozwiązywanie zadań problemowych na zajęciach seminaryjnych

Uzmysłowienie studentom, że procesy chemiczne zachodzące w organizmach żywych są takie same jak w probówce, różnią się tylko stopniem złożoności i precyzyjną regulacją

Poznanie podstawowych metod stosowanych w analizie najważniejszych grup związków występujących w organizmach żywych oraz wybranych procesów biochemicznych

Zapewnienie podstaw do zrozumienia zagadnień poruszanych w dalszym toku studiów, takich jak mechanizmów działania oraz metabolizmu leków i innych substancji egzogennych, działania organizmu w stanach fizjologicznych i patologicznych

Wyrobienie w studentach nawyku samokształcenia

Strona przedmiotu
7-S5-9-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Poznanie czynników wpływających na dostępność biologiczną substancji leczniczej w zależności od postaci leku i drogi podania, oraz wybranych aspektów biorównoważności preparatów leczniczych i metod ich badania.

C2 Nabycie umiejętność łączenia informacji z różnych dziedzin pozwalających na ocenę skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania leków.

Strona przedmiotu
7-S5-1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celami przedmiotu biofizyka są:

1. Opanowanie podstawowych praw i teorii fizycznych wykorzystywanych w zakresie biofizyki.

2. Nabycie praktycznych umiejętności w prawidłowym wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych, prezentacji, interpretacji oraz szacowania niepewności wyników końcowych.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji.

4. Poznanie mechanizmów oddziaływania fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych na organizm ludzki.

Strona przedmiotu
7-S5-1-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

C1 Wprowadzenie w zagadnienia cytofizjologii;

C2 Wprowadzenie w zagadnienia genetyki lekarskiej i molekularnej;

C3 Wprowadzenie w zagadnienia mikrobiologii/parazytologii lekarskiej.

Strona przedmiotu
7-S5-5-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Porównanie procesów replikacji DNA, transkrypcji i translacji u Pro- i Eukariota i specyficzności ich hamowania przez antybiotyki.

Genom człowieka i metody badania genomów.

Inżynieria genetyczna, transgenizacja mikroorganizmów, roślin i zwierząt, jej zastosowanie do produkcji leków i szczepionek oraz terapii genowej.

Diagnostyka molekularna.

Mechanizmy zmian epigenetycznych i choroby zaburzonej regulacji epigenetycznej.

Farmako- i nutrigenetyka.

Markery molekularne używane w diagnostyce, przewidywaniu odpowiedzi na farmaceutyki i medycynie sądowej.

Strona przedmiotu
7-S.ENG-ER-02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-8-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Poznanie technik i metod biotechnologicznych produkcji leków ze szczególnym uwzględnieniem procesów biosyntezy, biotransformacji, fermentacji oraz technologii rekombinowanego DNA.

C2 Poznanie technik i metod hodowli komórek prokariotycznych i eukariotycznych oraz technologii hybrydoma do otrzymywania biofarmaceutyków i antybiotyków. Poznanie wpływu zastosowania różnych systemów ekspresyjnych i modyfikacji białek na ich właściwości terapeutyczne.

Strona przedmiotu
7-S5-2-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Botanika - ważne zajęcia dla poznania świata roślin i nauczenia się, przynajmniej na podstawowym poziomie, ich rozpoznawania.

Strona przedmiotu
7-S5-8-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 45 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Zapoznanie studentów z zasadami analizy i oceny jakości żywności

C2 Zapoznanie studentów z budową, właściwościami i znaczeniem podstawowych składników żywności

C3 Zapoznanie studentów z żywieniem człowieka i zapotrzebowaniem na składniki odżywcze

C4 Zapoznanie studentów z tematyką interakcji leków z żywnością oraz wpływem pożywienia na wchłanianie, biotransformacje i wydalanie leków

C5 Zapoznanie studentów z zagadnieniami zanieczyszczeń żywności, substancji antyodżywczych

C6 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dodatków do żywności

C7 Zapoznanie studentów z zagadnieniami żywności funkcjonalnej, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego

C8 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi opakowań do żywności, przechowywania żywności i transportu żywności

Strona przedmiotu
7-S3-2-CH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu chemii analitycznej, w tym poznanie etapów procesu analitycznego, reakcji zachodzących w roztworach wodnych, podziału kationów i anionów oraz ustalenie jakościowego i ilościowego składu badanych substancji.

Strona przedmiotu
7-S5-2-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu chemii analitycznej, w tym poznanie etapów procesu analitycznego, reakcji zachodzących w roztworach wodnych, podziału kationów i anionów oraz ustalenie jakościowego i ilościowego składu badanych substancji.

Strona przedmiotu
7-S5-4-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi technik optycznych, spektrochemicznych, elektrochemicznych i rozdzielczych. Zastosowanie tych technik do analizy fizykochemicznej w produktach leczniczych.

Strona przedmiotu
7-S3-4-CH-W-B1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nr celu Cele kształcenia

C1 Przedstawienie znaczenia białek, także aminokwasów jako związków chemicznych będących podstawowymi elementami strukturalnymi natury ożywionej.

C2 Wykazanie zależności pomiędzy budową molekularną a biologiczną aktywnością białek.

Strona przedmiotu
7-S3-1-CH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi w komórkach żywych organizmów

2. Umiejętność opisu podstawowych interakcji typu organizm – organizm oraz organizm-środowisko życia

Strona przedmiotu
7-S3-6-CH-W-F1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-3-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień wchodzących w zakres chemii fizycznej oraz nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce praw opisujących zjawiska fizykochemiczne (w oparciu o aparat matematyczny).

C2 Zapoznanie się z różnymi metodami badawczymi i obsługą aparatury stosowanej przy wyznaczaniu różnych wielkości fizykochemicznych.

C3 Nabycie umiejętności interpretacji i opisu wyników eksperymentalnych oraz pracy zespołowej w ramach grupy studenckiej.

C4 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi i dyskusji w grupie.

Strona przedmiotu
7-S3-3-CH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień wchodzących w zakres chemii fizycznej I oraz nabycie umiejętności wykorzystania

w praktyce praw opisujących zjawiska fizykochemiczne (w oparciu o aparat matematyczny). Zapoznanie się z różnymi metodami

badawczymi i obsługą aparatury stosowanej przy wyznaczaniu różnych wielkości fizykochemicznych. Nabycie umiejętności interpretacji i

opisu wyników eksperymentalnych oraz pracy zespołowej w ramach grupy studenckiej. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich

poglądów i dyskusji w grupie.

Strona przedmiotu
7-S3-4-CH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-2-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

Poznanie mechanizmów i kinetyki polimeryzacji olefin.

Poznanie możliwości modyfikacji struktury i właściwości poliolefin poprzez kopolimeryzację.

Poznanie przemysłowych metod syntezy poliolefin.

Zrozumienie zależności między strukturą makrocząsteczek poliolefiny, a właściwościami materiału.

Strona przedmiotu
7-S5-5-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie budowy chemicznej i nazewnictwa, właściwości fizykochemicznych, stabilności leków in vitro oraz ich biotransformacji, o ile ma ona wpływ na bioaktywność

Poznanie klasyfikacji leków w układzie farmakologiczno-chemicznym, rozumienie zależności między budową chemiczną leków a ich bioaktywnością oraz rozumienie mechanizmu działania leków

Nabycie umiejętności charakteryzowania odpowiednich grup farmakologiczno-chemicznych leków oraz ich zastosowania terapeutycznego w określonych jednostkach chorobowych

Nabycie kompetencji w zakresie kryteriów doboru metod stosowanych w analizie ilościowej i jakościowej mono- i wieloskładnikowych substancji leczniczych z uwzględnieniem ich budowy chemicznej i właściwości fizykochemicznych

Nabycie praktycznej umiejętności badania analitycznego leków z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych, zgodnych z obowiązującymi normami farmakopealnymi

Nabycie umiejętności interpretacji oraz opracowania wyników analiz substancji chemicznych

Strona przedmiotu
7-S5-6-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 75 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 75 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie budowy chemicznej i nazewnictwa, właściwości fizykochemicznych, stabilności leków in vitro oraz ich biotransformacji, o ile ma ona wpływ na bioaktywność

Poznanie klasyfikacji leków w układzie farmakologiczno-chemicznym, rozumienie zależności między budową chemiczną leków a ich bioaktywnością oraz rozumienie mechanizmu działania leków

Nabycie umiejętności charakteryzowania odpowiednich grup farmakologiczno-chemicznych leków oraz ich zastosowania terapeutycznego w określonych jednostkach chorobowych

Nabycie kompetencji w zakresie kryteriów doboru metod stosowanych w analizie ilościowej i jakościowej mono- i wieloskładnikowych substancji leczniczych z uwzględnieniem ich budowy chemicznej i właściwości fizykochemicznych

Nabycie praktycznej umiejętności badania analitycznego leków z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych, zgodnych z obowiązującymi normami farmakopealnymi

Nabycie umiejętności interpretacji oraz opracowania wyników analiz substancji chemicznych

Strona przedmiotu
7-S3-4-CH-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych teorii i modeli wykorzystywanych do opisu właściwości fizykochemicznych atomów i związków chemicznych. Zostaną omówione zagadnienia z zakresu systematyki pierwiastków bloku s i p układu okresowego oraz wybranych związków nieorganicznych.

Konwersatorium ma charakter wspomagający zrozumienie oraz praktyczne opanowanie zagadnień objętych treściami programowymi wykładu, poprzez rozwiązywanie zadań problemowych.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-1-C-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem i głównym celem kursu chemii ogólnej jest umożliwienie studentom głębszego zrozumienia podstaw chemii poprzez powiązanie pojęć: cząstka elementarna – atom – cząsteczka – energia – właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przy wykorzystaniu poznanych praw i zależności.

Strona przedmiotu
7-S5-1-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 90 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 90 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem i głównym celem kursu chemii ogólnej i nieorganicznej jest umożliwienie studentom głębszego zrozumienia podstaw chemii poprzez powiązanie pojęć: cząstka elementarna – atom – cząsteczka – energia – właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przy wykorzystaniu poznanych praw i zależności.

Strona przedmiotu
7-S5-2-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Poznanie struktury i właściwości związków organicznych w zakresie umożliwiającym studiowanie przedmiotów zawodowych oraz zrozumienie działania i przemian leków oraz związków biologicznie aktywnych.

C2 Poznanie najważniejszych klas związków organicznych, z wyszczególnieniem ich specyficznej reaktywności.

C3 Umiejętność mechanistycznego opisu reakcji związków organicznych z uwzględnieniem stereochemii i jej znaczeniu w substancjach farmaceutycznych.

C4 Opanowanie BHP w laboratorium, podstawowych technik laboratoryjnych, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, wyodrębniania, oczyszczania związków organicznych, analizy i oznaczania ich podstawowych właściwości fizykochemicznych umożliwiających samodzielną pracę w laboratorium.

Strona przedmiotu
7-S5-3-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nr celu Cele kształcenia

C1 Poznanie najważniejszych klas związków organicznych, z wyszczególnieniem ich specyficznej reaktywności.

C2 Umiejętność mechanistycznego opisu reakcji związków organicznych z uwzględnieniem stereochemii.

C3 Opanowanie podstaw syntezy związków organicznych.

C4 Bezpieczna praca w laboratorium chemii organicznej

Strona przedmiotu
7-S3-2-C-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu chemii organicznej.

C2 Umiejętność mechanistycznego opisu podstawowych reakcji związków organicznych w uwzględnieniem stereochemii.

C3 Opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych wyodrębniania oraz oczyszczania związków organicznych.

C4 Opanowanie podstaw syntezy związków organicznych.

Strona przedmiotu
7-S3-3-C-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia

C1 Poznanie najważniejszych klas związków organicznych, z wyszczególnieniem ich specyficznej reaktywności.

C2 Umiejętność mechanistycznego opisu reakcji związków organicznych w uwzględnieniem stereochemii.

Strona przedmiotu
7-S3-3-CH-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad nazewnictwa związków wielkocząsteczkowych i terminów stosowanych w chemii polimerów.

Poznanie reakcji chemicznych stosowanych w syntezie polimerów oraz metod polimeryzacji.

Nabycie wiedzy na temat wybranych właściwości fizykochemicznych i mikrostruktury polimerów oraz metod ich oznaczania.

Opanowanie syntezy i podstawowych metod analizy wybranych związków wielkocząsteczkowych.

Strona przedmiotu
7-S2-2-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Poznanie klasyfikacji, budowy, znaczenia i zastosowania praktycznego produktów naturalnych.

Strona przedmiotu
7-S2-1-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami nowoczesnych programów modelowania molekularnego i sposobem ich wykorzystania w poznawaniu struktury i właściwości cząsteczek chemicznych. Tematyka zajęć obejmuje: budowanie cząsteczek i optymalizacja ich geometrii, analiza rozkładu gęstości elektronowej – moment dipolowy, rozkład ładunku, polarność wiązań, orbitale molekularne, analiza konformacyjna, właściwości termodynamiczne, spektroskopia układy z wiązaniem wodorowym.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-10-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 200 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 200 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie umiejętności praktycznych nabytych na kursach przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz fakultatywnych

do realizacji pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
7-S3-2-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, Chemia szkoły podstawowej 1, semestr 2, 10 godzin, zaliczenie na ocenę

Laboratorium, semestr 2, 30 godzin, zaliczenie na ocenę

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z treściami nauczania chemii w szkole podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem metodyki eksperymentu chemicznego.

Strona przedmiotu
7-S3-3-CH-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, semestr 3, 20 godzin,

Konwersatorium, semestr 3, 15 godzin.

Strona przedmiotu
7-S2-2-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-3-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład konwersatoryjny, semestr 3, 30 godzin

Konwersatorium, semestr 3, 15 godzin

Strona przedmiotu
7-S5-10-08 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-3-01-MB-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Pokazanie metod badania kinetyki procesów enzymatycznych i wykorzystanie tej wiedzy uzupełnionej o inne techniki badawcze do definiowania mechanizmów reakcji enzymatycznych.

Strona przedmiotu
7-S5-4-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 35 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Zapoznanie studentów z pojęciami etyki, deontologii i bioetyki. Przedstawienie problematyki historycznego rozwoju systemów etycznych.

C2 Przedstawienie historii powstania Kodeksu Etyki Aptekarza na tle wyodrębniania się zawodu aptekarza.

C3 Zapoznanie studentów z Kodeksem Etyki Aptekarza wraz z podaniem przykładów jego naruszania w celu ukształtowania właściwej postawy zawodowej u przyszłych farmaceutów.

Strona przedmiotu
7-S5-10-03 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z rolą farmaceuty klinicznego jako członka komitetu terapeutycznego, osoby sprawującej opiekę farmaceutyczną na oddziale szpitalnym.

Strona przedmiotu
7-S5-9-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Celem ogólnym przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w aptece, jak również z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi opieki farmaceutycznej prowadzonej w aptece otwartej

C2 Przygotowanie studentów do pracy z pacjentami przewlekle chorymi (nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, cukrzyca)

C3 Leki OTC. Materiały medyczne oraz testy diagnostyczne

Strona przedmiotu
7-S5-10-02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy uwarunkowań ekonomicznych farmakoterapii. Uczeń zna podstawy ekonomiki zdrowia i farmakoekonomiki.

Opanowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień w zakresie analiz farmakoekonomicznych w farmacji szpitalnej i ogólnodostępnej.

Strona przedmiotu
7-S5-10-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstaw epidemiologii i przekazanie wiedzy na temat metod i zasad prowadzenia badań epidemiologicznych. Zaznajomienie z podłożem rozwoju farmakoepidemiologii. Zapoznanie z badaniami relacji między pacjentami, chorobami a produktami leczniczymi w konkretnej populacji; podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zdrowotnej i działań medycyny opartej na faktach, wskazując czynniki ryzyka choroby i cele profilaktyki.

Strona przedmiotu
7-S5-5-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 90 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 90 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć z przedmiotu farmakognozja student uzyska wiedzę z zakresu:

- budowy chemicznej, właściwości fizykochemicznych, biologicznych i farmakologicznych grup substancji zawartych w surowcach roślinnych oraz substancji izolowanych z roślin

- leczniczych surowców roślinnych - sposobu ich pozyskiwania oraz działania i zastosowania leczniczego, uwarunkowanego obecnością związków czynnych

- potencjalnych działań ubocznych, niepożądanych, reakcji alergicznych i interakcji surowców roślinnych

- metod używanych do określania tożsamości surowców roślinnych obejmujących rozpoznawanie ich w wieloskładnikowych mieszankach ziołowych i w formie sproszkowanej, a także metod stosowanych w analizie fitochemicznej.

Strona przedmiotu
7-S5-9-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia Laboratoryjne - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1 Poznanie podstawowych parametrów farmakokinetycznych.

C2 Poznanie modeli farmakokinetycznych.

C3 Poznanie metodologii badań farmakokinetycznych.

C4 Nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu farmakokinetyki w optymalizacji schematu dawkowania leku oraz prowadzenia bezpiecznej i skutecznej terapii.

C5 Zapoznanie z programami komputerowymi stosowanymi do obliczeń farmakokinetycznych i optymalizacji farmakoterapii.

Strona przedmiotu
7-S5-7-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

C1 Poznanie właściwości farmakologicznych i mechanizmów działania poszczególnych grup leków

C2 Poznanie wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych poszczególnych grup leków

C3 Poznanie różnych typów interakcji pomiędzy lekami

C4 Nabycie umiejętności udzielania pacjentowi rzetelnej informacji o lekach

C5 Przygotowanie do współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych w zakresie farmakologii

Strona przedmiotu
7-S5-8-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

C1 Poznanie właściwości farmakologicznych i mechanizmów działania poszczególnych grup leków

C2 Poznanie wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych poszczególnych grup leków

C3 Poznanie różnych typów interakcji pomiędzy lekami

C4 Nabycie umiejętności udzielania pacjentowi rzetelnej informacji o lekach

C5 Przygotowanie do współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych w zakresie farmakologii

Strona przedmiotu
7-S5-8-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 60 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Poznanie nowych metod leczenia wybranych schorzeń z uwzględnieniem schorzeń współistniejących

C2 Poznanie interakcji lekowych, metod farmakoterapii indywidualizowanej

C3 Zdobycie wiedzy na temat farmakoterapii indywidualizowanej z elementami farmakokinetyki i nauk pokrewnych

C4 Przygotowanie do odbycia 6 miesięcznego stażu zawodowego

Strona przedmiotu
7-D-SK.EN-17 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-3-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizjologia człowieka we współczesnym wymiarze powinna być rozważana jako nauka interdyscyplinarna.

Rozumienie procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka powinno być oparte na myśleniu modelowym, wynikającym, po pierwsze – z konstrukcji wielopoziomowej organizmu człowieka i możliwości generowania sprzężeń zwrotnych i po drugie – z prostych zależności przyczynowo-skutkowych.

Wiedza z fizjologii czynnościowej poszczególnych narządów czy układów powinna wynikać nie tylko za znajomości tożsamości anatomiczno-funkcjonalnej tych narządów czy układów, ale także z rozumienia faktu współdziałania i zależności międzyukładowych i międzynarządowych.

uk klinicznych. To wiedza z zakresu fizjologii człowieka jest podstawą rozumienia różnic między stanami fizjologicznym, patofizjologicznym i patologicznym.

Strona przedmiotu
7-S3-1-CH-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Opanowanie podstawowych praw i teorii w zakresie fizyki

2. Zapoznanie się z podstawowymi technikami pomiarowymi i metodami analizy wyników

3. Poznanie metod opracowania eksperymentu fizycznego

4. Rozwinięcie umiejętności wnioskowania i opracowania wyników eksperymentu

5. Wykorzystanie wiedzy i/lub umiejętności rachunkowych do analizy zjawisk i procesów fizycznych

6. Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji.

Strona przedmiotu
7-S2-3-02-MP-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia

Poznanie i zrozumienie podstawowych zależności wiążących strukturalne cechy makrocząsteczek polimerów z właściwościami materiałów

Poznanie i zrozumienie podstaw nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych do charakterystyki materiałów polimerowych

Nabycie umiejętności samodzielnego projektowania drogi otrzymywania polimerów uwzględniając możliwości materiałowo-sprzętowe

Nabycie umiejętności otrzymywania i charakterystyki określonych materiałów polimerowych

Nabycie umiejętności poszukiwania informacji w literaturze i bazach danych oraz przedstawiania wyników badań w formie pisemnej i multimedialnej

Strona przedmiotu
7-S5-1-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z historią leku, lekoznawstwa, wyodrębnianiem się zawodu aptekarza i dziejami aptekarstwa na przestrzeni wieków.

Zapoznanie się z historią ewolucji nauczania farmacji w tym dostępu kobiet do zawodu.

Zapoznanie z rozwojem lekospisów, manuałów, farmakopei i zielników.

Strona przedmiotu
7-S5-1-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z historii filozofii jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami filozofii w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem problemów filozofii przyrody oraz zagadnień etycznych. W trakcie kursu studenci zapoznają się z filozoficznymi podstawami rozwoju zachodnioeuropejskiej kultury naukowej i stosunku filozofii do innych nauk, w szczególności do przyrodoznawstwa.

Strona przedmiotu
7-S5-4-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z budową i podstawowymi mechanizmami działania układu odpornościowego człowieka. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami immunodiagnostycznymi.

Strona przedmiotu
7-S2-3-01-MB-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się i opanowanie metod:

* izolacji z materiału biologicznego i oczyszczania enzymów;

* oznaczanie aktywności enzymów, oraz wyznaczania parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznych.

Strona przedmiotu
7-S5-1-06 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1 Posługiwanie się aparatem pojęciowym nauk farmaceutyczno-medycznych,

2 rozumienie krótkiego tekstu oraz charakterystycznych dla języka farmacji wyrażeń

Strona przedmiotu
7-S5-2-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w dalszym ciagu kształcenia poznaje elementy anatomii człowieka , ćwiczy skróty recepturowe, nazwy leków , roślin leczniczych po łacinie oraz przydatne elemmenty gramatyki :przymiotniki , liczebniki, przysłówki .

Strona przedmiotu
7-S3-3-CH-W-A1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi zależnościami, które istnieją między strukturą kryształów, a ich składem chemicznym, rodzajami wiązań i właściwościami fizycznymi (fizykochemicznymi).

Strona przedmiotu
7-S2-1-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sieci przestrzenne i krystaliczne oraz ich właściwości. Elementy symetrii. Grupy punktowe i przestrzenne. Symetria cząsteczek związków chemicznych. rentgenowskich. Zastosowania metody badania materii za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Krystalograficzne bazy danych oraz literatura jako źródła informacji niezbędne do analizy otrzymanych wyników badań strukturalnych. Opracowanie i weryfikacja wyników badań strukturalnych wykonanych za pomocą monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. Inne techniki badawcze niezbędne do weryfikacji i oceny wyników badań strukturalnych. Perspektywy i kierunki rozwoju współczesnej krystalografii.

Strona przedmiotu
7-S5-10-07 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-9-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele

C1 Opanowanie wiedzy i umiejętności dotyczących definiowania i rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia i życia zarówno u osób dorosłych jak i u noworodków, niemowląt i dzieci.

C2 Utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielania pierwszej pomocy. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

Strona przedmiotu
7-S5-7-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie studentom wiedzy o zastosowaniu leków naturalnych w terapii określonych schorzeń, rzetelnej i obiektywnej informacji o mechanizmach działania biologicznie czynnych związków pochodzenia naturalnego i możliwych interakcjach z innymi lekami

C2 Przekazanie studentom umiejętności doboru surowca/związku pochodzenia roślinnego w fitoterapii różnych schorzeń

Strona przedmiotu
7-S3-1-C-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementy algebry wyższej i rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.

Strona przedmiotu
7-S5-1-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość podstawowych pojęć analizy matematycznej.

Wykorzystanie metod i modeli matematycznych w naukach przyrodniczych.

Zastosowanie metod i narzędzi matematycznych w opracowaniu i interpretacji wyników analiz i pomiarów.

Strona przedmiotu
7-S5-9-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 70 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 70 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie umiejętności praktycznych nabytych na kursach przedmiotów podstawowych, kierunkowych, oraz fakultatywnych do realizacji pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
7-S5-10-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 105 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie umiejętności praktycznych nabytych na kursach przedmiotów podstawowych, kierunkowych, oraz fakultatywnych do realizacji pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
7-S5-6-PRAKT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej (otwartej). Czas trwania praktyki: 120 godzin zegarowych (sugerowane: 4 tygodnie po 5 dni po 6 godzin - bez sobót, niedziel i świąt; natomiast w razie wniosku studenta - inny harmonogram godzinowy - bez sobót, niedziel i świąt); okres wakacyjny (1 lipca-15 września danego roku akademickiego), semestr VI.

Celem praktyki jest praktyczne zapoznanie studenta z organizacją pracy w aptece ogólnodostępnej i czynnościami wchodzącymi w zakres obowiązków farmaceuty w aptekach otwartych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności związanych z wykonywaniem leków recepturowych.

Strona przedmiotu
7-S5-8-PRAKT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miesięczna praktyka w aptece szpitalne j w wymiarze 160 godzin dydaktycznych tj. 120 godzin zegarowych z możliwością odbycia jej części w wymiarze nieprzekraczającym 80 godzin dydaktycznych tj. 60 godzin zegarowych w przedsiębiorstwach z sektora przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach kontroli leków, stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub oddziałach szpitalnych. Celem praktyki jest praktyczne zapoznanie studenta z całokształtem funkcjonowania apteki szpitalnej, charakterem pracy w aptece szpitalnej, jej organizacją, czynnościami administracyjnymi i fachowymi oraz kształtowanie i utrwalanie cech wymaganych w zawodzie farmaceuty, a w przypadku odbywania praktyki w zakładzie przemysłowym z zasadami projektowania i wytwarzania produktów leczniczych oraz metodami oceny ich jakości i stabilności.

Strona przedmiotu
7-S5-3-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie wiedzy z zakresu biologii mikroorganizmów chorobotwórczych dla człowieka.

Umiejętność oceny działania czynników o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na mikroorganizmy.

Poznanie zasad jałowego postępowania.

Umiejętność przeprowadzania podstawowej diagnostyki mikrobiologicznej.

Umiejętność oceny jakości mikrobiologicznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz procesu ich wytwarzania.

Strona przedmiotu
7-S2-2-06 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie wiedzy o zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej. Zapoznanie z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe). Nauka umiejętności korzystania z aktów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej. Zapoznanie z odpowiedzialnością za bezprawne korzystanie z dóbr niematerialnych będących pod ochroną prawną. Zapoznanie z zasadami udzielania patentu i licencji.

Strona przedmiotu
7-S3-5-OWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-1-08 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie wiedzy o zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej. Zapoznanie z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe). Nauka umiejętności korzystania z aktów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej. Zapoznanie z odpowiedzialnością za bezprawne korzystanie z dóbr niematerialnych będących pod ochroną prawną. Zapoznanie z zasadami udzielania patentu i licencji.

Strona przedmiotu
7-S5-6-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Seminarium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

C1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu patofizjologii

C2 Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów prowadzących do rozwoju zmian chorobowych

C3 Wyjaśnienie mechanizmów patogennych choroby na poziomie komórkowym narządowym i układowym powodujące zaburzenia funkcji organizmu w czasie choroby

Strona przedmiotu
7-S3-6-CH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z podstaw analizy instrumentalnej mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technikami analitycznymi stosowanymi w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych, a także zasadami działania i zastosowaniami różnych instrumentów analitycznych do oznaczeń jakościowych i ilościowych.

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-W-C1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie metod identyfikacji grupowej i szczegółowej polimerów, nabycie umiejętności wykonywania niektórych analiz jakościowych i ilościowych dotyczących polimerów oraz opanowanie podstawowych technik rozdziału tworzyw sztucznych

Strona przedmiotu
7-S3-3-CH-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami mechaniki kwantowej oraz jej zastosowań zarówno w układach prostych, jak i tych bardziej złożonych, o realnym znaczeniu w chemii

Strona przedmiotu
7-S3-5-CH-W-D1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów działania leków i ich losów w organizmie, etapów w procesie opracowywania nowych leków i ich wytwarzania. Ważnym celem jest także uzmysłowienie studentom aspektów ekonomicznych rządzących rynkiem farmaceutycznym.

Strona przedmiotu
7-S2-3-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S2-4-02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.C-I brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.C-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka ciągła - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.S-I brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S.CH-P.D.S-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Praktyka śródroczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-4-C-PRAKT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka zawodowa - 90 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka zawodowa - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa. Czas trwania praktyki: 90 godzin dydaktycznych tj. 67,5 godzin zegarowych (sugerowane: 2 tygodnie po 5 dni po 6h45min dziennie); w wyjątkowych przypadkach - w czasie epidemii, pandemii praktyka realizowana zdalnie lub częściowo zdalnie. Okres wakacyjny (lipiec-25 wrzesień), semestr IV.

Celem praktyki jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na studiach o umiejętności praktyczne z zakresu chemii. Praktykę można realizować w zakładach pracy związanych z praktycznym zastosowaniem chemii w kraju lub za granicą.

Strona przedmiotu
7-S5-9-06 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi rynek farmaceutyczny.

Strona przedmiotu
7-S2-2-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest poznanie przez studentów słownictwa z zakresu swojej specjalności i tematyki prac magisterskich, przygotowanie ich do korzystania z literatury naukowej w języku angielskim, pisania krótkich tekstów naukowych w języku angielskim, prowadzenia konwersacji na tematy zawodowe (formułowania własnych wypowiedzi oraz dyskusji na specjalistyczne tematy z zakresu chemii polimerów oraz chemii biologicznej).

Strona przedmiotu
7-S3-4-C-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 45 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie studentów podejmowania spójnego logicznie i przemyślanego toku działań, począwszy od postawienia problemu i ze-brania informacji, poprzez skonstruowanie eksperymentu, dobór technik.

Strona przedmiotu
7-S2-4-03 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S3-6-CH-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
7-S5-4-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii i socjologii ogólnej oraz z podstawowymi kategoriami pojęciowymi stanowiącymi język dyscyplin.

Strona przedmiotu
7-S3-6-CH-02 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)