Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Nauk Medycznych

Jednostka: Instytut Nauk Medycznych Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022/23-L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z 2022/23-L
11.LEK.D6.1.01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 57 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 57 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie anatomii jest poznanie makroskopowej budowy organizmu człowieka, poznanie funkcjonalnego powiązania narządów organizmu ludzkiego w układy i ich rozmieszczenia topograficznego, kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy anatomicznej w prawidłowej interpretacji wyników badań obrazowych oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy anatomicznej we właściwym rozumieniu patologii uwarunkowanych szczególnymi stosunkami anatomicznymi. Celem dydaktycznym zajęć jest też nauka poszerzanie wiedzy i wyszukiwania szczegółowych informacji koniecznych w późniejszej pracy klinicznej i naukowej.

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.2.12
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 33 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 33 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie anatomii jest poznanie makroskopowej budowy organizmu człowieka, poznanie funkcjonalnego powiązania narządów organizmu ludzkiego w układy i ich rozmieszczenia topograficznego, kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy anatomicznej w prawidłowej interpretacji wyników badań obrazowych oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy anatomicznej we właściwym rozumieniu patologii uwarunkowanych szczególnymi stosunkami anatomicznymi. Celem dydaktycznym zajęć jest też nauka poszerzanie wiedzy i wyszukiwania szczegółowych informacji koniecznych w późniejszej pracy klinicznej i naukowej.

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.3.33 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie anatomii jest poznanie makroskopowej budowy organizmu człowieka, poznanie funkcjonalnego powiązania narządów organizmu ludzkiego w układy i ich rozmieszczenia topograficznego, kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy anatomicznej

w prawidłowej interpretacji wyników badań obrazowych oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy anatomicznej we właściwym rozumieniu patologii uwarunkowanych szczególnymi stosunkami anatomicznymi. Celem dydaktycznym zajęć jest też nauka poszerzanie wiedzy i wyszukiwania szczegółowych informacji koniecznych w późniejszej pracy klinicznej i naukowej.

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.7.65 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.12.121e brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 9 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 51 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.7.73b brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 21 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.8.84b brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 21 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.7.73a brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.8.84a brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.7.74 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.1.10
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.1.04
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie budowy związków chemicznych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania organizmu człowieka,

Poznanie zasad pracy w laboratorium biochemicznym, opanowanie posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym,

Opanowanie wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych.

Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne są niezbędne dla kontynuowania kształcenia z zakresu biochemii w semestrze II i III

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.2.14
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie mechanizmów regulujących metabolizm w stanach zdrowia i choroby, ze szczególnym naciskiem na rolę układu hormonalnego

Poznanie przebiegu kluczowych torów metabolicznych w przemianach węglowodanów, lipidów i białek oraz najważniejszych z medycznego

punktu widzenia zaburzeń.

Poznanie podstawowych technik stosowanych w laboratoryjnej diagnostyce medycznej i opanowanie podstawowych metod analitycznych

w stopniu umożliwiającym samodzielne wykonanie oznaczeń diagnostycznych.

Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne są niezbędne dla kontynuowania kształcenia w ramach przedmiotu diagnostyka laboratoryjna.

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.3.22 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Seminarium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.1.03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia z zakresu biofizyki jest zapoznanie studentów z wybranymi biofizycznymi podstawami diagnostyki i terapii klinicznej.

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.5.44 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zaznajamia z technikami umożliwiającymi tworzenie rekombinowanego DNA i GMO, analizę kwasów nukleinowych, badanie ekspresji i funkcji genów i ich zastosowanie w diagnostyce i terapiach. Pozwala też na poznanie roli osobniczej zmienności genomu w personalizacji terapii farmakologicznej i diety oraz identyfikacji osób i ustalaniu ich pokrewieństwa.

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.1.05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W zakresie biologii rozwoju:

C1. Poznanie podstaw przekazywania i ekspresji informacji genetycznej, regulacji cyklu komórkowego i różnicowania komórek w aspekcie rozwoju

zarodkowego, udziału czynników środowiskowych i genetycznych w powstawaniu wad rozwojowych.

W zakresie parazytologii lekarskiej:

C2. Poznanie epidemiologii chorób inwazyjnych, biologii pasożytów uczestniczących w etiologii tych schorzeń oraz wprowadzenie w zagadnienia parazytologii klinicznej i diagnostyki.

Strona przedmiotu
11.LEK.D6.11.112 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 18 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 57 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.12.118 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 12 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 33 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.8.77a brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.7.75 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.9.92 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.8.77b brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.6.61 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 57 godzin
 • Seminarium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.8.77c brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.11.110 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 21 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 57 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.12.116 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium - 39 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 123 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.7.70c brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.7.70b brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
11.LEK.D6.5.50c
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-www5-4 (2023-02-27)