Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
0202.8-PADK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom różnorodności elementów składających się na analizę dzieła sztuki, sposobów patrzenia na wytwór artystyczny, efektów w postaci różnorodnych opisów, esejów lub tekstów krytycznych. Zapoznanie kursantów z kształtem, punktami mocnymi i słabymi krytyki artystycznej. Dokonanie analizy wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej w formie wspólnej pracy na zajęciach.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000101 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Program kursu porusza zagadnienia związane z projektowaniem

i wykonaniem biżuterii artystycznej. Słuchacze poznają zagadnienia związane

z technologią ceramiki i mała formą rzeźbiarską.

Student rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i nabywa umiejętności plastyczne.

W trakcie zajęć słuchacze krok po kroku poznają sposoby budowania

kompozycji, metody projektowania, sposoby zdobienia, modelowania,

zastosowania faktur i patynowania.

Zajęcia są realizowane w przystępnej formie ćwiczeń artystycznych.

Nie są wymagane umiejętności wstępne.

Strona przedmiotu
0202.8-KDAU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie zaawansowanych wiadomości z zakresu projektowania i realizowania szeroko pojętych form audiowizualnych zarówno o charakterze zamkniętych i otwartych form multimedialnych. Zapoznanie się z zaawansowanymi metodami kontrolowania, przetwarzania i generowania obrazu w czasie rzeczywistym oraz podstawowymi technikami generowania efektów wizualnych oraz przetwarzania ich w oparciu o sygnał dźwiękowy. Rozwój umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie, odtwarzanie i przesyłanie sygnału wideo. Wykorzystanie umiejętności związanych z automatyczną i manualną edycją obrazu za pośrednictwem urządzeń peryferyjnych w celu tworzenia autorskich kompozycji audiowizualnych.

Strona przedmiotu
0202.8-DAU1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu projektowania i realizowania projektów audiowizualnych i multimedialnych. Zapoznanie się z podstawowymi metodami generowania efektów wizualnych oraz wiązania obrazów ruchomych ze ścieżkami audio. Opanowanie podstawowych umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego tworzenie obrazu ruchomego i jego postprodukcję także w czasie rzeczywistym. Rozpoznanie metod i zasad tworzenia kompozycji audiowizualnych.

Strona przedmiotu
0202.8-DAU2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze śrdeniozaawansowanymi zagadnieniami z zakresu przygotowywania i realizacji projektów multimedialnych i audiowizualnych. Zapoznanie się ze śrdeniozaawansowanymi metodami generowania efektów wizualnych oraz wiązania obrazów ruchomych ze ścieżkami audio. Opanowanie średniozaawansowanych umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego edycję obrazu ruchomego w czasie rzeczywistym. Rozwijanie umiejętności niezbędnych do tworzenia projektów multimedialnych i audiowizualnych.

Strona przedmiotu
0202.8-ETO1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi, technik kreacji, korygowania i udoskonalania cyfrowych obrazów rastrowych i wektorowych w programie Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Strona przedmiotu
0202.8-ETO2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętność praktycznego i kreatywnego wykorzystania aplikacji Adobe InDesign w projektowaniu układów typograficznych i układów graficznych, publikacji jedno i wielostronicowych.

Strona przedmiotu
0202.8-ESTE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zdobycie przez studentów i studentki wiedzy z zakresu współczesnych nurtów estetyki i nabycie umiejętności analizowania relacji pomiędzy sztuką współczesną a rzeczywistością – ponowoczesnością (życiem codziennym, polityką, gospodarką, kulturą, globalizacją, religią).

Strona przedmiotu
0202.8-KFOM1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Medium fotografii, w rozumieniu klasycznym, wspiera forma zapisu filmowego (obraz ruchomy), foto-obiekt oraz instalacja, z wykorzystaniem zapisu fotograficznego lub wideo. Obowiązujące zadania semestralne stanowią pretekst do dyskusji na temat indywidualnego podejścia do fotografii, w poszerzonym kontekście. Interpretacja każdego z nich jest równie ważna jak poszczególne etapy rodzenia się koncepcji, jej rozwinięcia i sfinalizowania. Proces, czyli czas w którym dokonuje się postęp i zmiana traktowany jest jako nieodłączny element aktywności twórczej, a produkt finalny jest równie ważny jak czas, który poprzedzał jego zaistnienie.

Strona przedmiotu
0202.8-KFOM2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od kilkunastu lat, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego wspiera coroczną inicjatywę Fundacji 2.8: Opolski Festiwal Fotografii. Cykliczność, prestiż oraz rozmach tej imprezy pozwala nam na trwałe wpisać się w jej kontekst. Efektem naszego zaangażowania jest coroczna prezentacja fotografii studentów Wydziału Sztuki, w ramach tego wydarzenia. Punktem wyjścia do pracy nad projektem jest interpretacja obowiązującego, dla danej edycji, hasła–idei. Finalnie mamy do czynienia ze skrajnie odmiennymi punktami widzenia danego problemu, osób biorących udział w przedsięwzięciu. Prezentacja kończy się zbiorową wystawą i upublicznieniem w opolskiej Galerii M lub w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Strona przedmiotu
0202.8-KFOM3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Autorski projekt albumowy z własnymi fotografiami uzupełnionymi słownym komentarzem

Strona przedmiotu
0202.8-KFO1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do fotografii analogowej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z techniką oraz technologią fotografii rejestrowanej na nośniku analogowym. Zdobywają podstawowe umiejętności warsztatowe w zakresie obróbki chemicznej materiału negatywowego oraz pozytywowego w ciemni fotograficznej. Opanowują sposoby poprawnego wykonania odbitki stykowej oraz powiększenia. Poznają budowę i możliwości kamery otworkowej wraz z procedurą rejestracji obrazu. Zapoznają się z podstawowymi prawami optyki w pracy z prostym urządzeniem optycznym. 
Przedmiot zakłada kształcenie umiejętności świadomego percypowania rzeczywistości ostatecznie zdefiniowanej w ramach kadru. Kształtuje i rozwija indywidualne cechy percepcji wzrokowej, wnikliwą umiejętność dostrzegania kluczowych cech zapisu analogowego.

Strona przedmiotu
0202.8-KFO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do fotografii cyfrowej. Celem zajęć jest zapoznanie się i opanowanie cyfrowych technik rejestracji obrazu. Zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy współczesnych aparatów fotograficznych oraz ich technicznej obsługi. Studenci zapoznają się ze sposobami adiustacji zdigitalizowanego obrazu fotograficznego w profesjonalnych programach graficznych przeznaczonych do pracy grafiką rastrową. Poznają budowę i możliwości różnych aparatów fotograficznych (kompaktowych, lustrzanek jedno i dwuobiektywowych, kamer średnioformatowych) – analogowych oraz cyfrowych wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Strona przedmiotu
0202.8-KFO3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstęp do autorskich projektów fotograficznych.Celem zajęć jest zdobywanie umiejętności subiektywnego odnoszenia się do określonego problemu oraz doskonalenie wiedzy i doświadczenia z zakresu cyfrowych technik rejestracji obrazu. Uwaga studentów skupia się na autorskiej interpretacji narzuconych zagadnień z uwzględnieniem specyfiki cyfrowego przetwarzania obrazu. W precyzowanych zadaniach semestralnych pojawiają się tematy uwzględniające określoną problematykę, która wymaga głębszej refleksji i osobistych decyzji. Każda z powstałych realizacji jest poprzedzona wnikliwą dyskusją w szerszym gronie (otwarta krytyka) oraz szeregiem korekt indywidualnych. Prezentacje uzupełnione są esencjonalnymi tekstami odsłaniającymi kontekst interpretowanego tematu.

Strona przedmiotu
0202.8-KFO4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca w profesjonalnym atelier fotograficznym. Celem zajęć jest gruntowne zapoznanie się ze specyfiką pracy w atelier fotograficznym, opanowanie warsztatu posługiwania się sprzętem będącym na wyposażeniu studia. Studenci opanowują cyfrowe techniki rejestracji obrazu, zapoznają się z budową współczesnych aparatów fotograficznych (wraz z akcesoriami) oraz ich technicznej obsługi. Zapoznają się ze sposobami adiustacji zdigitalizowanego obrazu fotograficznego w profesjonalnych programach graficznych przeznaczonych do pracy grafiką rastrową.

Strona przedmiotu
0202.8-KGR1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu grafiki warsztatowej, na bazie warsztatu druku wypukłego. Student nabiera podstawowej wiedzy na temat procesu tworzenia odbitki graficznej, poznaje zasady komponowania obrazu graficznego, rozróżnia poszczególne techniki graficzne z podziałem na główne dziedziny.

Strona przedmiotu
0202.8-KGRA1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonych zajęć jest poznanie i doskonalenie techniki sitodruku w oparciu o matrycę sporządzoną manualnie lub cyfrowo.

Strona przedmiotu
0202.8-KGR2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze drugim student kontynuuje zdobywanie doświadczenia w technikach druku wypukłego. Ponadto zapoznaje się z technikami druku wielobarwnego. W ramach programu dydaktycznego na II semestrze student kontynuuje pogłębianie wiedzy na bazie konfrontacji i udziału w konkursach graficznych, udziału w przeglądach i wystawach studenckich.

Strona przedmiotu
0202.8-KGRA2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w drugim semestrze pierwszego roku magisterskiego jest kontynuacja założeń i zadań pierwszego semestru z naciskiem na rozwój techniki serigrafii w korelacji z innymi technikami graficznymi, poznanymi w toku wcześniejszych zajęć z grafiki.

Strona przedmiotu
0202.8-KGR3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy technik wklęsłodrukowych (akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta), realizowanych w oparciu o małe formy graficzne.

Strona przedmiotu
0202.8-KGR4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie techniki wklęsłodrukowych (akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta), realizowanych w oparciu o średnie i duże formy graficzne.

Strona przedmiotu
0202.8-KGR5 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy technik serograficznych w oparciu o szablon

Strona przedmiotu
0202.8-GRC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki cyfrowej, a także poznanie i praktyczne stosowanie technik druku cyfrowego, umożliwiające wypowiedź artystyczną.

Strona przedmiotu
0202.8-HSA1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z wiedzą na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej oraz wybranych zagadnień estetycznych na przestrzeni od okresu prehistorycznego do średniowiecza.

Strona przedmiotu
0202.8-HSA2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z dziejami sztuki europejskiej na przestrzeni od okresu zarania nowożytności do nowoczesności.

Strona przedmiotu
0202.8-HSA3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z dziejami sztuki europejskiej od impresjonizmu do sztuki aktualnej (wykłady). Ćwiczenia skupiają się na XX-wiecznej sztuce amerykańskiej.

Strona przedmiotu
0202.8-KPL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia artystyczna - 60 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja interdyscyplinarnych, autorskich projektów artystycznych indywidualnych i grupowych.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-50-000043 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot porusza zagadnienia związane z działaniami kreatywnymi pobudzającymi, rozwijającymi, ujawniającymi potencjał twórczy u każdego człowieka. W oparciu o warsztat plastyczny, elementy psychodramy, działania para-artystyczne omawiane są zagadnienia

rozwijania własnej aktywności twórczej na różnych płaszczyznach życia społecznego. Poruszane są elementarne zagadnienia arteterapii oraz oddziaływań edukacyjnych na grupę w celu rozbudzenia potencjału twórczego.

Strona przedmiotu
0202.8-JOPA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności porozumiewania się językiem angielskim w środowisku naukowym i zawodowym. Zwrócenie uwagi na konieczność sprawnego używania języka angielskiego w kontaktach zagranicznych, w dyscyplinach sztuki, projektowania graficznego i innych dyscyplin artystycznych. Przygotowanie studentów do swobodnej pracy przy wspólnych projektach i międzynarodowych działaniach artystycznych.

Strona przedmiotu
KZ-H-02-50-000047 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot, w nawiązaniu do zjawisk współczesnej kultury, ukazuje różnorodność postaw kreatywnych zasługujących na miano artyzmu. Elementem wzbogacającym zajęcia są działania warsztatowe rozbudzające kreatywność własną, na dostępnym dla wszystkich poziomie.

Zajęcia przyjmują formę dyskusji nad definicją, rolą i pozycją artysty we współczesnym świecie w oparciu o proste ćwiczenia plastyczne będące podstawą do rozwijania poruszanych zagadnień i wyciągania wniosków. W dobie kultury masowej, szerokiego dostępu do dóbr kultury istotna jest odpowiedź na pytanie: czy każdy jest artystą, czy przejawy kreatywności własnej pozwalają nam tak o sobie sądzić?

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)