Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram I roku Gospodarki przestrzennej - studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram I roku Gospodarki przestrzennej - studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L
4.GP-P.16
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzenia urbanistycznych badań terenowych i sporządzania inwentaryzacji urbanistycznych (identyfikacja istniejących funkcji terenu, elementów kompozycji urbanistycznej, elementów środowiska przyrodniczego mających wpływ na zagospodarowanie terenu, obszarów i obiektów cennych przyrodniczo oraz stanowiących dziedzictwo kulturowe, wskazanie konfliktów przestrzennych).

Podczas ćwiczeń terenowych w podgrupach studenci przygotowują szkice zidentyfikowanych uwarunkowań przestrzennych.

Na podstawie danych pozyskanych podczas ćwiczeń terenowych studenci indywidualnie przygotowują ostateczną wersję inwentaryzacji urbanistycznej (rysunek i tekst).

Strona przedmiotu
4.GP-P.17
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.11
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.18
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.14
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.15
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.13
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.GP-P.12
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest kontynuacją Przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej. Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zagadnień społeczno-kulturowych mających decydujący wpływ na zagospodarowanie przestrzeni oraz ukazanie procesu kształtowania przestrzeni społeczno-kulturowej w ramach rozwoju cywilizacji ludzkiej.

Umiejętność przeprowadzenia badań terenowych mających na celu identyfikację istniejących funkcji terenu, właściwej klasyfikacji przeznaczeń terenu, opracowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, oceny ładu przestrzennego, stanu zabudowy, stanu funkcjonowania układu komunikacyjnego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, społeczną, rozpoznania uwarunkowań demograficznych, ocenę jakości życia mieszkańców, w tym m.in. dostępu do usług, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Umiejętność przeprowadzenia kompleksowej analizy uwarunkowań społeczno-kulturowych, konstruowania wniosków i przedstawienia ich w części opisowej, graficznej i prezentacji multimedialnej.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www6-1 (2024-04-02)