Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram II roku Ekonomii - studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram II roku Ekonomii - studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
4.B.987 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania programu MS Excel (w wraz z dodatkami) w analizie danych rynkowych. Ponadto pozyskanie wiedzy i umiejętności z tego obszaru połączone będzie z rozbudowanymi możliwościami raportowania zarówno na poziomie MS Excel oraz przy wykorzystaniu MS PowerPoint.

Strona przedmiotu
4.B.18 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zasadami budowy modeli decyzyjnych i poszukiwanie optymalnych rozwiązań tych modeli.

Strona przedmiotu
4.E.5
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z działalnością przedsiębiorstw w praktyce poprzez wykorzystanie symulacji biznesowych, które odzwierciedlają realne warunki rynkowe.

Strona przedmiotu
4.B.143 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis (cel przedmiotu):

1. Zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami w zakresie etyki oraz etyki w biznesie

2. Zwrócenie uwagi Studentów na aspekty moralne w praktyce działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
4.B.66 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uniwersalnymi zasadami prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, zaprezentowanie i wyjaśnienie kategorii finansowych i zależności między nimi; wyposażenie uczestników zajęć w aparat pojęciowy i podstawowe narzędzia gospodarowania finansami przedsiębiorstw; ukazanie specyfiki zachowań finansowych przedsiębiorstw

Strona przedmiotu
4.B.124
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu wiedzy geoinformatycznej oraz dostępnymi w Polsce cyfrowymi zasobami danych przestrzennych.

2. Omówienie podstawowych funkcji GIS oraz możliwości ich zastosowania do analizy i kwantyfikacji procesów i zjawisk: przyrodniczych, gospodarczych, demograficznych i społecznych.

3. Rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie technik: pozyskiwania, integrowania, analizy oraz wizualizacji i udostępniania danych i cyfrowych modeli w systemie GIS.

4. Wykształcenie umiejętności wykorzystania systemów informacji geograficznej jako narzędzia wspomagającego rozwój jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
4.B.91 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do rozumienia istoty oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki w regionie; identyfikowania i wartościowania czynników rozwoju regionalnego; znajomości instrumentów polityki regionalnej w zakresie stymulowania i planowania rozwoju regionów; identyfikowania typów regionów, z punktu widzenia różnych kryteriów; wykorzystywania instrumentów planowania rozwoju regionu.

Strona przedmiotu
4.E.4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu inwestowania na giełdzie przy wykorzystaniu wybranych metod analizy giełdowej..

Strona przedmiotu
4.B.139 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis (zakres tematów):

1. Wprowadzenie. System finansowy i jego miejsce w systemie społecznym

2. Modele światowego systemu finansowego: pojęcie i funkcje

3. Giełdy papierów wartościowych i inne podmioty rynku kapitałowego

4. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe

5. Instytucje wspólnego inwestowania

6. Bank centralny

7. Banki i SKOK

8. Kreacja pieniądza

Ćwiczenia:

1. Cele i narzędzia polityki finansowej

2. Stopa procentowa a cena pieniądza

3. Mechanizm kreacji pieniądza przez system bankowy

4. Pieniądz i inflacja

5. Rynek pierwotny i wtórny

6. Ryzyko inwestowania na rynku pieniężnym i kapitałowym

7. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

8. Instrumenty rynku pieniężnego

9. Instrumenty udziałowe rynku kapitałowego

10. Instrumenty dłużne rynku kapitałowego

11. Kontrakty terminowe

12. Opcje

13. Analiza portfelowa

14. Inwestorzy instytucjonalni na rynku pieniężnym i kapitałowym

Strona przedmiotu
4.B.343.2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie współczesnych zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzanie z wykorzystaniem oprogramowania klasy ERP.

Strona przedmiotu
4.B.433.S.E brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 45 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiedzy o ekonomii jako nauce, jej przedmiocie, zakresie, funkcjach i metodach badawczych wykorzystywanych w ekonomii. Przedstawienie problemów makro i mikroekonomicznych. To także zrozumienie znaczenia ekonomii w gospodarce oraz umiejętność rozwiązywania problemów ekonomiczno-społecznych, problemów rynkowych związanych z prowadzeniem działalności na rynku- stanowiących element badań własnych studentów.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)