Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram II roku Gospodarki przestrzennej- studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram II roku Gospodarki przestrzennej- studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L
4.B.961
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.81.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego przedmiotu kontynuowane i zgłębiane są wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie GIS, nabyte w ramach przedmiotu Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej I. Celem wykładów jest zapoznanie studentów ze sposobami pozyskania, integracji i przetwarzania wieloźródłowych informacji przestrzennych. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z praktycznymi metodami: interpolacji danych próbkowych, obliczania gęstości zjawisk oraz analizy powierzchni reprezentujących rzeźbę terenu z wykorzystaniem ArcGIS Spatial Analyst oraz ArcGIS 3D Analyst.

Strona przedmiotu
4.B.86.3
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z problematyką gospodarki komunalnej, sektorami inżynieryjnymi gospodarki komunalnej w podziale na wodociągi i kanalizację, energię elektryczną, ciepła i gaz, telekomunikację, drogi, komunikację, odpady, melioracje i zieleń, usługi społeczne oraz gospodarki mieszkaniowej. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji przedsiębiorstw komunalnych, zasad finansowania inwestycji komunalnych, realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Strona przedmiotu
4.B.87.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do rozumienia istoty oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie lokalnym ( gminy, miasta) poprzez ukazanie dylematów związanych z kształtowaniem lokalnych stosunków społecznych, gospodarczych i środowiskowych; prezentację sposobów organizacji przestrzeni lokalnych dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia w skali lokalnej, przedstawienie podstawowych sposobów kreowania i pobudzania rozwoju na poziomie lokalnym.

Strona przedmiotu
4.B.1.14
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: graficznej prezentacji obiektów przestrzeni wielowymiarowej na rysunku dwuwymiarowym; zasad i metod odwzorowania przestrzennego prostych brył geometrycznych, wymiarowania uwzględniającego zasady określone odpowiednimi normami, tworzenia przekrojów i odczytywania rzutów. W ramach zajęć studenci doskonalą umiejętności: wykorzystania oprogramowania CAD w pracach projektowych, tworzenia cyfrowej dokumentacji graficznej, a także czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, rozwijają wyobraźnię przestrzenną.

Strona przedmiotu
4.B.263
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 55 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią planowania miast, współczesnymi prądami w projektowaniu urbanistycznym oraz teorią i praktyką projektowania zespołu urbanistycznego o dużym stopniu złożoności. Wykłady skupiają się na wyjaśnieniu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących projektowania urbanistycznego, w tym definicji, podstaw prawnych, wskaźników urbanistycznych. Podczas ćwiczeń studenci projektują zespół urbanistyczny w postaci koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniając wskaźniki urbanistyczne,

Strona przedmiotu
4.B.264
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności projektowania osiedli mieszkaniowych, z uwzględnieniem ich specyfiki kompozycyjnej, wyposażenia w odpowiednią infrastrukturę społeczną i techniczną. Wykłady skupiają się na przekazaniu wiedzy dotyczącej historii i aktualnych wyzwań w kształtowaniu osiedli mieszkaniowych oraz problemów związanych z mieszkalnictwem w skali urbanistycznej. Ćwiczenia polegają na zaprojektowaniu kompleksowo wyposażonego osiedla mieszkaniowego.

Strona przedmiotu
4.B.GP.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)