Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram III roku Logistyki - studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram III roku Logistyki - studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L 2024/25-L
4.B.35
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Wyjaśnienie istoty oraz roli pomiaru i oceny efektywności dla kształtowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu dostaw; zapoznanie studentów z koncepcjami i praktyką w zakresie pomiaru efektywności systemów logistycznych.

Strona przedmiotu
4.B.118
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru logistycznej obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na jakość zarządzania łańcuchem dostaw. Omówienie kluczowych elementów obsługi klienta oraz wsparcia informatycznego procesu obsługi.

Strona przedmiotu
4.B.441
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą oraz funkcjami procesów magazynowania w systemach logistycznych; poszerzenie wiedzy studentów odnośnie rodzajów i właściwości poszczególnych elementów infrastruktury magazynowej, które warunkują sprawną realizację procesów logistycznych; prezentacja zasad prawidłowego kształtowania i realizacji procesów magazynowania; wyjaśnienie uwarunkowań i sposobu podejmowania decyzji odnoszących się do procesów magazynowych z perspektywy optymalizacji systemu logistycznego

Wymagania wstępne - zaliczenie przedmiotów: Infrastruktura logistyczna, Podstawy logistyki, Zarządzanie, Logistyka zaopatrzenia lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania i logistyki (zwłaszcza infrastruktury logistycznej oraz zarządzania zapasami)

Strona przedmiotu
4.B.950.2.L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym i projektowym, badawczym lub aplikacyjnym

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego (aplikacyjnego) bądź do samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego

Strona przedmiotu
4.B.951
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.397.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem zarządzania łańcuchem dostaw i filozofią jego działania. Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w umiejętność określania podstawowych elementów analizy podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego oraz identyfikowania czynników integrujących przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchy dostaw

Strona przedmiotu
4.B.405.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzanie projektami w logistyce wymaga poznania podstaw zarządzania projektami, dedykowanych metod, narzędzi oraz technik, w tym również oprogramowania wspomagającego proces zarządzania projektami. Szczególny rodzaj zarządzania projektami, tj. projektami logistycznymi obejmuje zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów natury techniczno-organizacyjnej, ekonomiczno-finansowej. Omawiane w ramach przedmiotu zagadnienia umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi metodami, technikami oraz narzędziami, które wykorzystywane są w praktyce zarządzania projektami logistycznymi. W ramach przedmiotu student nabędzie wiedzę z podstawowych obszarów zarządzania projektami logistycznymi, m.in. zarządzania czasem, kosztami, ryzykiem, komunikacją, zasobami, zamówieniami.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www5-1 (2024-04-02)