Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram II roku Zarządzania - studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram II roku Zarządzania - studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L
4.B.810
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie metod i narzędzi analizy produkcji w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
4.Z.1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.104
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami informatyzacji zarządzania w zakresie koncepcji, modeli, środków i technologii informatycznych oraz różnych rodzajów systemów informatycznych.

Wyrobienie umiejętności obsługi i stosowania systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwach, w szczególności wybranych systemów dziedzinowych i modułów systemów zintegrowanych.

Ukształtowanie świadomości znaczenia zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania dla konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego sukcesów rynkowych

Strona przedmiotu
4.B.161.5
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z metodami organizacji i zarządzania wykorzystywanymi we współczesnych przedsiębiorstwach, przedstawienie podstawowych założeń oraz zasad, prezentacja metodyki rozwiązywania problemów zarządzania w organizacjach.

Strona przedmiotu
4.B.930
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystania elementów kapitału intelektualnego do tworzenia wartości organizacji oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych kształtowania różnych typów i elementów kapitału społecznego

Strona przedmiotu
4.B.366
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zagadnieniu twórczości w miejscu pracy. W ich ramach zostaną omówione nie tylko różne techniki heurystyczne, tj. techniki twórczego rozwiązywania problemów, ale również właściwości organizacji twórczej. Omówione zostaną różne cechy środowiska organizacji sprzyjające aktywności twórczej pracowników, w tym: zastosowanie treningów twórczości w miejscu pracy, czy wdrożenie systemów racjonalizatorskich.

Strona przedmiotu
4.B.433.S.Z.ZM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie przez studenta znajomości różnych metod badawczych wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu oraz umiejętności ich zastosowania do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych, stanowiących element szerszych badań własnych studentów.

Strona przedmiotu
4.B.423
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z modelami zarządzania projektami. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy pod kątem aplikacyjnym dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych

Strona przedmiotu
4.B.414
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja istoty zarządzania zasobami ludzkimi, poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Wykazanie roli zzl w systemie zarządzania

przedsiębiorstwem, miejsca komórki personalnej w różnych rozwiązaniach strukturalnych, rozumienie istoty i prawidłowości zachowań

organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)