Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć III rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne I st. sem. zimowy studia stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan zajęć III rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne I st. sem. zimowy studia stacjonarne
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z
9.BW.D3.5.Krymin brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZO-WPiA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 1 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 1 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LEK-BW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 1 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 1 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.MR.OOiPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z istotą działania organizacji ochotniczych i pozarządowych w ratownictwie w Polsce poprzez wskazanie na podstawowe metody działania służb ratowniczych oraz ich obszary działania.

2. Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat finansowania organizacji ochotniczych i pozarządowych ratownictwie.

3. Kształcenie u studentów umiejętności poszukiwania podstaw prawnych działania organizacji ochotniczych i pozarządowych ratownictwie w Polsce.

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.PSiPN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z kompendium wiedzy nt. patologii społecznych, zachowań dewiacyjnych i przestępczości nieletnich

Przedstawienie i omówienie charakterystyki, etiologii, skutków psychospołecznych zachowań patologicznych wraz z ich konsekwencjami społeczno-prawnymi

Zapoznanie oraz interdyscyplinarne wyjaśnienie mechanizmów zachowań aspołecznych

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.PKrym brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

1. Przedstawienie studentom zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z interpretacją problemów prawa karnego.

2. Uzyskanie przez studentów umiejętności dodawania wartości do wiedzy zgromadzonej w ramach rozwiązywania problemów prawa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości.

3. Zaznajomienie studentów z aktualnym dorobkiem światowej nauki w zakresie: kryminologii (criminology) oraz wiktymologii (victimology) oraz nauk pomocniczych: kryminalistyki (forensic science), nauk policyjnych (police science) i nauk o wywiadzie (intelligence studies).

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.MBN.PAOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe pojęcia związane z promieniotwórczością i jej wykorzystaniu w życiu codziennym, a także sposobami ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.MBN.PBMR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi proliferacji broni masowego rażenia. Przedstawienie działania czynników chemicznych, biologicznych oraz promieniowania jonizującego na żywe organizmy, oraz podstawowe metody ochrony przed nimi.

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.SD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.SOwBW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z ukierunkowaniem na podmiotowy wymiar bezpieczeństwa.

2.Student podczas kursu zapozna się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemów organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych.

3.Rozpoznaje systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, w tym z systemowym ujęciem zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.SPrew brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i istotą profilaktyki kryminalnej

Przedstawienie i omówienie stanu faktycznego i dokonywania analizy problemów kryminalnych

Praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy w działaniach podejmowanych w środowiskach lokalnych

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.MR.SR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształcenie u studentów umiejętności dokonywania samodzielnej charakterystyki poszczególnych systemów ratowniczych. Zaprezentowana zostanie istota działania systemów ratowniczych w Polsce i na świecie poprzez wskazanie na podstawowe metody działania służb ratowniczych oraz ich obszary działania.

Strona przedmiotu
9.BW.D3.5.TiSKpDT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przybliżenie rodzajów terroryzmu oraz ich przyczyn.

2. Analiza taktyk i strategii rozpoznawania, ujawniania i zwalczania zdarzeń związanych z aktami terrorystycznymi.

3. Omówienie uprawnień oraz zadań organów i służb państwowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu.

4. Analiza praktycznych zasad związanych z ujawnianiem i przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w Polsce oraz za granicą – follow the money (śledzenie przepływu środków pieniężnych).

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)