Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty fakultatywne 2022/23-L WT 0205-22/23-L-FAK

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-L
5.FAK.095
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
5.FAK.088
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie studenta do zagadnień dotyczących interpretacji treści wiary (indywidualnego credo katolika – wielu) i jej relacji do treści wiary Kościoła (wyznania wiary Kościoła katolickiego), jak również bliższego określenia możliwych relacji między wspólnotowym credo Kościoła a osobistym credo poszczególnych wyznawców.

Strona przedmiotu
5.FAK.065
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie problemów filozoficznych i światopoglądowych implikowanych przez współczesne nauki przyrodnicze. Pokazana zostanie transformacja tradycyjnych problemów ontologicznych, jaka dokonała się pod wpływem rozwoju nauk współczesnych. Analizie zostaną poddane wybrane problemy (case studies), w której wykorzystana zostanie wiedza z zakresu metodologii nauk , historii nauki oraz historii filozofii.

W pierwszej części wykładu wprowadzone zostają pojęcia obrazu świata (obrazów świata) oraz światopoglądu. Omówione są tu relacje pomiędzy naukowym a religijnym obrazem świata). Druga część poświęcona jest wybranym zagadnieniom filozofii kosmologii (początek wszechświata, zasada antropiczna, problem "precyzyjnego dostrojenia"). Trzecia część dotyczy wybranych zagadnień z zakresu filozofii biologii (fenomen życia, redukacjonizm i antyredukcjonizm, teoria ewolucji i jej interpretacje, ewolucjonizm chrześcijański, teoria inteligentnego projektu).

Strona przedmiotu
5.FAK.097
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zostaną najpierw wprowadzeni w naukową przestrzeń liturgiki. Poznają kluczowe terminy i ich zakres znaczeniowy.

Następnie znane im z Wprowadzenia do Orientu chrześcijańskiego wschodnie rodziny liturgiczne omówione zostaną w kluczu historycznym, wskazującym na geopolityczny kontekst ich powstania.

Na tej podbudowie zaprezentowane zostanie temporale i sanctorale poszczególnych wspólnot orientalnych oraz dyscyplina liturgiczna wszystkich głównych tradycji tworzących mozaikę liturgiczną chrześcijańskiego Wschodu.

Strona przedmiotu
5.FAK.020
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
5.FAK.019
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć charakteryzowane są podstawowe instytucje prawa publicznego i prywatnego, których znajomość posiada istotne znaczenie w życiu codziennym i pozwala na prawidłową realizację należnych każdemu praw.

Strona przedmiotu
5.FAK.070
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i wykonywanie zespołowe podstawowego repertuaru śpiewów gregoriańskich.

Rozwój śpiewu gregoriańskiego na podstawie badań semiologicznych.

Strona przedmiotu
5.FAK.069
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształcenie aparatu wokalnego w celu nabycia podstawowych umiejętności posługiwania się nim, rozwijanie słuchu, zapoznanie z repertuarem śpiewów liturgicznych w języku polskim, ogólny rozwój muzyczny i wokalny. Stosowane metody: indywidualne i zespołowe ćwiczenia wokalne.

Strona przedmiotu
5.FAK.096
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wykładzie zostaną podjęte teksty biblijne ST, które przekazują opis sprawowania rytu świąt paschalnych w Izraelu (Wj 12–13), wraz z ich uwarunkowaniem kulturowym Bliskiego Wschodu i rozwojem późniejszych tradycji. Po wstępie ogólnym do Księgi Wyjścia szczegółowej analizie egzegetycznej zostanie poddana tradycja ofiary z baranka, tradycja przaśnych chlebów i ofiary pierworodnych, zarówno w świetle interpretacji judaistycznej (Targumy, literatura rabinistyczna), jak i chrześcijańskiej (NT i Ojców Kościoła). Prócz tradycji paschalnych Izraela opartych na rytuale świątecznym zostaną omówione również tradycje związane z Paschą w sensie szerszym, obejmującym noc wyjścia z Egiptu, przejście przez morze i drogę ludu przez pustynię. powtórnego odczytania u Proroków i w Psalmach, a zwłaszcza w Księdze Mądrości. W podsumowaniu zajęć zostanie podjęty, na podstawie perykop NT, temat zakorzenienia życia, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w tradycjach paschalnych Starego Testamentu.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-www5-4 (2023-02-27)