Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 44 dni temu

 

Kursy ogólnouczelniane. Najczęściej zadawane pytania.

Kursy zmienne ogólnouczelniane podzielone są na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne

Listę przedmiotów w poszczególnych grupach można zobaczyć tutaj Link "lista przedmiotów" przekierowuje do listy przedmiotów z wybranej grupy, po kliknięciu w symbol "i" można przejść do rejestracji i dokonać zapisu na zajęcia.

Gdzie się odbywa rejestracja i jak się zarejestrować?

W menu po lewej stronie znajduje się KALENDARZ REJESTRACJI. Na ekranie wyświetlają się jednostki organizacyjne, w których organizowane są rejestracje, należy wybrać Uniwersytet Opolski. Następnie należy wyświetlić przedmioty związane z wybraną rejestracją. Dokładny opis rejestracji znajduje się w instrukcji Rejestracja elektroniczna dla studentów.

Gdzie znajdę informacje na temat kursów ogólnouczelnianych?

Zbiorcza informacja na temat kursów ogólnouczelnianych znajduje się tutaj. Na tej stronie dowiesz się, na które kursy możesz się zapisać. Informacje szczegółowe o wybranych przedmiotach znajdują się na stronach jednostek oferujących dany kurs oraz w katalogu przedmiotów systemu USOSWeb.

Nie zarejestrowałem się na kurs ogólnouczelniany, co mam teraz zrobić?

W przypadku niezarejestrowania się na kurs ogólnouczelniany w pierwszej i drugiej turze elektronicznej rejestracji student jest zmuszony do znalezienia wolnego miejsca na kursie ogólnouczelnianym na własną rękę, ale tylko do dnia rozpoczęcia się semestru (nie ma możliwości zapisania się na kurs w trakcie semestru). Taka osoba może również poprosić swojego koordynatora kierunkowego, by wskazał jednostkę na UO, gdzie mogą być wolne miejsca na kursach. Taka sama sytuacja dotyczy również studentów, którzy studiują dwa kierunki i chcą realizować w danym semestrze dwa kursy ogólnouczelniane. Elektronicznie USOSWeb pozwoli na zarejestrowanie się tylko na jeden kurs. Koordynatorzy Wydziałowi mogą wpisywać/wykreślać studentów tylko do/z grup w obrębie kursów prowadzonych przez ich jednostki.

Zarejestrowałem się na kurs, nie mam tej informacji na swoim koncie w USOSWeb

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli student zarejestrował się na kurs, na który nie zapisała się wymagana minimalna liczba studentów. Koordynator wtedy usuwa wszystkie osoby z przedmiotu i informuje drogą elektroniczną o rozwiązaniu grupy. Może to nastąpić po pierwszej turze rejestracji - wtedy student w drugiej turze może wybrać inny kurs. Sugeruje się studentom, którzy zapisali się na przedmiot gdzie jest mało osób - bieżące monitorowanie statusu przedmiotu.

Jak skontaktować się z koordynatorem danej jednostki?

Najlepiej wysłać maila:
Wydział Przyrodniczo Techniczny
Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi- mgr Katarzyna Potyrała kkochanowska@uni.opole.pl
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologi Molekularnej - dr Sławomir Wierzba slawi@uni.opole.pl
Samodzielna Katedra Biosystematyki - mgr Katarzyna Piskorska-Malarska kpiskorska@uni.opole.pl
Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej - dr Janusz Nowak jnowak@uni.opole.pl

Wydzaił Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki - mgr Agnieszka Wendykier instfiz@uni.opole.pl
Instytut Matematyki i Informatyki - mgr inż. Władysław Makuchowski wmak@uni.opole.pl

Wydział Teologiczny ks. dr Janusz Podzielny jpodzielny@uni.opole.pl

Wydział Chemii dr inż. Józef Hurek jozef.hurek@uni.opole.pl

Wydział Prawa i Administracji - dzprawo@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny
mgr inż. Sebastian Marcinkowski smarcinkowski@uni.opole.pl
dr inż. Adam Siwerski asiwerski@uni.opole.pl

Wydział Filologiczny dr Beata Jahołkowska beataj@uni.opole.pl

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii - dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO grzegorz.francuz@uni.opole.pl
Instytut Socjologii - dr Magdalena Piejko piejko@uni.opole.pl
Instytut Psychologii - mgr inż. Janusz Kowal jkowal@uni.opole.pl
Instytut Nauk Pedagogicznych - mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl
Instytut Politologii - mgr Tomasz Paradowski paradowski@uni.opole.pl
Instytut Historii mgr Aleksandra Chochel – insthist@uni.opole.pl

Wydział Sztuki
mgr Gabriela Cyrys gcyrys@uni.opole.pl

Studium Wychowania Fizycznegoi i Sportu - mgr Mariusz Pająk mpajak@uni.opole.pl

Studium Języków Obcych - mgr Jerzy Szczerba jszczerba@uni.opole.pl

Chciałbym zmienić kurs ogólnouczelniany podczas trwającego semestru.

Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu, chyba że, na pisemny wniosek studenta właściwy Dziekan w porozumieniu z wydziałowym koordynatorem ECTS postanowi inaczej.

Zarejestrowałem się na kurs, ale nie wiem gdzie i kiedy odbędą się pierwsze zajęcia.

Informacja dotycząca terminów zajęć i miejsca odbywania powinna znaleźć się w systemie USOSWeb przy danym przedmiocie lub na stronie jednostki, która prowadzi dane zajęcia na podstronie z planami zajęć.