Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy seksuologii 2.5-FAK193
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B. Literatura uzupełniająca

• Fajkowska-Stanik, M. (2001). Transseksualizm i rodzina. Przekaz pokoleniowy wzorców relacyjnych w rodzinach transseksualnych kobiet. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

• Gerymski, R. (2017). Are personality traits a good predictors of the type of watched pornography? Analysis of the relationship between personality traits and the preference of a chosen pornographic categories. Przegląd Seksuologiczny, 3(51), 10-16.

• Gerymski, R. (2017). Influence of the sex reassignment on the subjective well-being of transgender men – results of the pilot study and discussion about future research. Przegląd Seksuologiczny, 4(52), 10-16

• Gerymski, R. (2018). Związek agresji, wybranych czynników osobowościowych oraz preferencji kategorii filmów pornograficznych. Psychoseksuologia, 4, 80-91.

• Skałacka, K., & Gerymski, R. (2018). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics. Early View. doi:10.1111/psyg.12381

• Leiblum, S. R., & Rosen, R. (red.). (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP

• Lew-Starowicz, Z., & Skrzypulec, V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa: PZWL

• Lew-Starowicz, Z. (1988). Seksuologia sądowa. Warszawa: PZWL

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

- płynnie korzysta z terminologii używanej w medycynie i psychologii do opisu procesów związanych z funkcjonowaniem seksualnym i seksualnością człowieka;

- zna teoretyczne podstawy w zakresie działań profilaktycznych w zakresie właściwym dla psychologii i medycyny;

- posiada rozszerzoną wiedzę o mechanizmach psychologicznych i somatycznych kształtujących funkcjonowanie człowieka w sferze seksualnej i innych z nią związanych;

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

- wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, seksuologii i medycyny w celu analizy złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka w sferze seksualnej;

- posiada umiejętności obserwowania i diagnozowania złożonych problemów w sferze seksualnej człowieka (w zakresie kompetencji psychologa);

- posiada umiejętności pracy z pacjentem / klientem zmagającym się z problemami w sferze seksualnej;

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

- zna i przestrzega zasad etycznych związanych z pracą z pacjentem / klientem zmagającym się z problemami w sferze seksualnej;

- krytycznie interpretuje odbierane treści

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach. Posiadanie więcej niż 1 nieusprawiedliwionej nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmio-tu.

Zakres tematów:

Problematyka ćw.:

1. Historia seksuologii.

2. Dysfunkcje seksualne kobiet.

3. Dysfunkcje seksualne mężczyzn.

4. Tożsamość płciowa i transpłciowość.

5. Zaburzenia preferencji seksualnych.

6. Problemy seksualne w psychiatrii.

7. Seksualność.

8. Cyberseksualność.

9. Seksualność osób niepełnosprawnych.

10. Problemy społeczności LGBTQ+.

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Gerymski 35/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.