Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna dziecka 2.5-DIAGDZ-L
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: Realizowany w sali
Literatura:

Emde, R.N. (2007). Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R. Warszawa: Fundament.

Braun-Gałkowska, M. (2016). Różnorodność rysunków dziecięcych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol. 11, 2016, No 3(41), 41-65.

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz, Z. Toeplitz-Winiewska, M. (2017). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: PWN

Czub, M. (red.) (2014). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Duksa, P. (2011). Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej. Studia Elbląskie, 12, 425-435.

Kaźmierczak-Mytkowska, A., Konowałek, Ł. (2021). Narzędzia diagnostyczne i do oceny nasilenia objawów psychopatologicznych. [W]: Janas-Kozik, M., Wolańczyk, T. (2021). Psychiatria dzieci i młodzieży, tom 1. Warszawa: PZWL.

Namysłowska, I (red.) (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP

Stolarska, U., Kaciński, M. (2007). Diagnoza Neuropsychologiczna u dzieci. Przegląd Lekarski, 2007/64/11, 978-985.

Szepietowska, E.M. (2012). Diagnostyka neuropsychologiczna i jej zastosowanie kliniczne. Polski Przegląd Neurologiczny, 8 (3), 107–113.

Podręczniki do wybranych testów.

Literatura studiowana przed studenta samodzielnie:

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2, Warszawa: PWN

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa: PWN

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Gruszczyńska, K. (2015). Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tom I. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Schaffer H. R. (2007). Psychologia dziecka, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dot. zaliczenia:

a. Wiedza z psychologii rozwoju dzieci i młodzieży (por. zakres treści tematycznych wykładów i konwersatoriów z przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia). Metoda sprawdzania- test pisemny. Termin podany dwa tygodnie wcześniej. Ocena z testu jest oceną cząstkową.

b. Obecność na zajęciach- Regulamin studiów UO.

c. Praca zaliczeniowa: Diagnoza psychologiczna dziecka (szczegóły dotyczące zasad przygotowania pracy zostaną podane do końca października).

Zakres tematów:

1. Narzędzia diagnostyczne, testy psychologiczne i metody kwestionariuszowe w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży:

a. Diagnoza rozwoju poznawczego i zdolności intelektualnych dzieci od 0-16 r.ż. (MFDR, Bayley, DSR, IDS, WISC-V, Test Matryc Ravena)

b. Ocena gotowości szkolnej.

c. Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dziecka (DINEMO, INTE, Ja i moja szkoła, KNIIŚ, Klasa wobec mnie Ja wobec klasy, testy zdań niedokończonych, Mały Kosmita, STAIC).

d. Podstawy diagnozy neropsychologicznej dziecka (Bender-Kopitz, TMW Bentona).

e. Kliniczna diagnoza zaburzeń rozwojowych na przykładzie zaburzeń ze spektrum autyzmu (próby kliniczne ADOS-2, obserwacja kliniczna)

2. Analiza i interpretacja danych ilościowych i jakościowych.

3. Proces opracowania danych (opinia psychologiczna, orzeczenie, praca w zespole interdyscyplinarnym) oraz udzielanie informacji zwrotnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiktoria Kubiec 17/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wiktoria Kubiec 18/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Malinowska 15/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Malinowska 14/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Malinowska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.