Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje osobiste

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK184 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje osobiste
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura uzupełniająca:

Davis, H.,M. (2001). Empatia. O umiejętności współodczuwania.Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., (2001&) Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań

Argyle M., (20012) Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa

Król-Fijewska M.,(2005) Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa 2005.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych w kontaktach interpersonalnych oraz w pracy psychologa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych w kontaktach interpersonalnych oraz w pracy psychologa. Umiejętności te dotyczą między innymi rozumienie własnych stanów emocjonalnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania kontaktu z drugim człowiekiem, rozwijania i utrzymywania zaufania, asertywności, konstruktywnego wyrażania myśli i uczuć,

Literatura:

Plummer, D, M. (2010) Jak kształtować umiejętności społeczne, Warszawa 2010.

Floyer, A,.,A. (2000), Doskonałe umiejętności interpersonalne.

Mika S. — O różnych drogach samodoskonalenia, Warszawa, 1992, WSIPi Jedliński K.,( 1997) Trening interpersonalny, Warszawa: WAB

Argyle M., (20012) Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna podstawową terminologię używaną w psychologii relacji z drugim człowiekiem

Ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniu stanowiącą teoretyczne podstawy działalności psychologa

posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi definiować i poprawnie identyfikować omawiane zjawiska z zakresu treningu umiejętności osobistych i społecznych, takich jak: asertywność, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i emocjami, zachowania prospołeczne

student, potrafi konstruktywnie wyrażać swoje myśli i uczucia oraz efektywnie komunikować się w sytuacji pomocy psychologicznej, potrafi także odpowiednio budować kontakt z drugą osobą wykorzystując sposoby rozwoju oraz utrzymywania zaufania oraz stosując techniki aktywnego słuchania i zadawania pytań.

t potrafi zachowywać się asertywnie w różnych sytuacjach społecznych, kon- struktywnie rozwiązywać konflikty interpersonalne, skutecznie komunikować się przełamując bariery i błędy komunikacyjne wynikające z tzw. szumów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

• dyskusja dydaktyczna

• klasyczna metoda problemowa • konsultacje

• objaśnienie lub wyjaśnienie

• pokaz

• symulacja

• warsztaty grupowe

• mini wykład informacyjny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.