Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatia - zaburzenie czy cecha ?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK209-Z1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatia - zaburzenie czy cecha ?
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f8382f663814b7d982f511247966504%40thread.tacv2/conversations?groupId=e39ce314-5fa1-41f9-9fb1-1e8f698907de&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają na zajęciach główne teorie dotyczące psychopatii oraz konstruktów jej pokrewnych. Oprócz tego uczą się podstaw diagnozowania antyspołecznego zaburzenia osobowości i poznają badania łączące psychologiczną wiedzę o psychopatii i kryminologii.

Pełny opis:

1. Przegląd różnych modelów psychopatii

2. Psychopatia w podręcznikach diagnostycznych DSM i ICD

3. Psychopatia jako cecha - Ciemna Triada, makiawelizm, narcyzm, triarchiczny model psychopatii

4. Narzędzia do pomiaru psychopatii jako cechy

5. Analiza życiorysów znanych psychopatów

6. Zachowania seksualne psychopatów

7. Fizjologiczne podstawy psychopatii

8. Uwarunkowania psychopatii

Zajęcia odbywają się online, za pośrednictwem platformy MS Teams i moodle.

LINK DO ZAPISU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f8382f663814b7d982f511247966504%40thread.tacv2/conversations?groupId=e39ce314-5fa1-41f9-9fb1-1e8f698907de&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Literatura:

Kepinski, A. (1977). Psychopatie (Psychopathies). Warszawa: Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich.

Hare, R. D. (2008). Psychopaci są wśród nas, przekł. A. Skucińska, Znak, Kraków.

Fallon, J. (2013). Mózg Psychopaty. Sopot. GWP

Baron-Cohen, S., & Nowak-Młynikowska, A. (2015). Teoria zła: o empatii i genezie okrucieństwa. Smak Słowa.

Efekty uczenia się:

Student:

zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Praca zaliczeniowa - Przedstawienie wybranej postaci filmowej w świetle jednego z modelów psychopatii

Kryteria:

ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Dodatkowo: wyróżniająca się aktywność na zajęciach daje możliwość na podwyższenie oceny o 0,5 stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.