Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia diagnozy w praktyce klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-NDIAG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia diagnozy w praktyce klinicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (2011), Psychiatria. Podstawy Psychiatrii Tom I, Elsevier Urban i Partner

Bashford A., Lansing M.D., Marcus L.M., Reichler R.J., Schopler E., (1995) Profil

Podręczniki do poszczególnych testów. Pracownia Testów Psychologicznych, PTP, Warszawa

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest gruntowne poznanie istoty i metod diagnozy psychologicznej oraz wykształcenie umiejętności korzystania z technik diagnozy psychologicznej oraz dopasowania ich do potrzeba klienta i jego problemu. Student wykształca umiejętność konstruowania informacji zwrotnej pisemnej i ustnej dla osoby badanej

Jest uwrażliwiony na złożoność i wieloaspektowość profesjonalnej diagnozy klinicznej, uświadamia konieczności diagnozowania w sposób poprawny etycznie i profesjonalny,

Literatura:

Paluchowski W. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia -standardy. Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2006). Diagnoza psychologiczna - Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP

Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). wywiad psychologiczny 1.. Instytut Psychologii Zdrowia.Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). wywiad psychologiczny 2.. Instytut Psychologii Zdrowia.Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). wywiad psychologiczny 3.. Instytut Psychologii Zdrowia.

Podręczniki do testów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien

znać metody diagnozy klinicznej takie jak testy, obserwacja i wywiad

scharakteryzować rodzaje wywiadów w psychologii

scharakteryzować czynniki pomocne w budowaniu i utrzymywaniu kontaktu diagnostycznego

znać zasady i normy etyczne przy przeprowadzaniu procesu diagnozy

znać zasady konstruowania i udzielania informacji zwrotnej

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć

posługiwać się metodami diagnozy klinicznej takimi jak testy, obserwacja i wywiad

przeprowadzać różne rodzajów wywiadów w psychologii

budować i utrzymywać kontakt diagnostyczny

udzielać informacje zwrotne

kompetencje

Student ma:

pogłębioną świadomość swojej wiedzy na temat diagnozy psychologicznej i konieczności doskonalenia swojego warsztatu diagnostycznego

jest gotowy do przeprowadzania diagnozy psychologicznej

posiada rozwagę w podejmowaniu działań diagnostycznych

jest odpowiedzialny za kontakt z człowiekiem potrzebującym diagnozy psychologicznej

jest przekonany o konieczności zachowania zasad profesjonalizmu i zasad etycznych w pracy z człowiekiem

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie projektów pełnych badań psychologicznych dorosłego i dziecka, które zostaną omówione przez osobę prowadzącą z autorami badania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machnik-Czerwik
Prowadzący grup: Anna Machnik-Czerwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.