Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wpływu społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSWPLYW-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia wpływu społecznego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy (dostarczenie wiedzy dotyczącej technik wpływu społecznego)

- w zakresie umiejętności (ukształtowanie umiejętności rozpoznawania i stosowania technik wpływu społecznego)

- w zakresie kompetencji (uwrażliwienie na etyczne aspekty wywierania wpływu na innych)

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Cialdini, R. (2013 i wcześniejsze) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Sopot: GWP

2. Doliński, D. (2005) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar

3. Doliński, D. (2000) Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum

4. Cialdini, R. (2017) Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Sopot: GWP

Uzupełniająca:

Kulesza, W. (2016) EFEKT KAMELEONA. Psychologia naśladownictwa. Warszawa: Scholar

Cialdini, R. (2013) ZASADY WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI Teoria i praktyka Komiks. Warszawa:Helion

Walczak, R. (2014). The effect of material possessions on person evaluation. In . M. Mokrys and S. Badura (eds.), Proceedings in Quaesti. The second year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (p.282-286) ISBN 978-80-554-0959-7.

Walczak, R. (2010) Przedmioty i ich symboliczne znaczenie w kreowaniu wizerunku współczesnego człowieka. W. B. Jan-da-Dębek (red.) Psychologia współczesnego człowieka (s. 61-70) Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• scharakteryzować wybrane techniki wpływu społecznego

• wymienić i opisać efektywność i warunki skuteczność wpływu społecznego;

• zrozumieć zasady działania wpływu społecznego

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• wytłumaczyć/objaśniać jak działają techniki wpływu społecznego

• wykorzystywać wpływ społeczny do zwiększania skuteczności oddziaływań interpersonalnych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość zasad wywierania wpływu

• rozwagę/dojrzałość w zakresie stosowania wpływu społecznego

• odpowiedzialność w kontakcie z innymi ludźmi

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

1. Wykład: …

• Egzamin pisemny, łączący pytania zamknięte i otwarte•

C. Podstawowe kryteria:

Trzeba uzyskać 50%+1 punktów, żeby zdać. Ocena bardzo dobra dla 10% najlepszych prac. Reszta ocen zgodnie z rozkładem punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bronowicka
Prowadzący grup: Anna Bronowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wpływ społeczny dotyczy tych wszystkich sytuacji, w których jednostka (grupa) stara się zmienić zachowania innych (poglądy, postawy), za pomocą różnego rodzaju oddziaływań. W ramach wykładu są przedstawiane różne metody i techniki wpływania na innych, wraz z konkretnymi przykładami badań eksperymentalnych potwierdzającymi ich skuteczność oraz teoriami wyjaśniającymi mechanizmy wpływu.

Pełny opis:

Konformizm i posłuszeństwo w świetle badań eksperymentalnych.

Mechanizmy i techniki wpływu społecznego.

Przegląd technik wpływu społecznego wg Cialdiniego

Przegląd technik wpływu społecznego wg Dolińskiego

Obrona przed manipulacją.

Techniki wywierania wpływu i manipulacja w bliskich związkach.

Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym.

Etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym.

Literatura:

Wykaz literatury

A1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Cialdini, R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Cialdini, R. (2006). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańsk: GWP.

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar .

Mandal, E., Moroń, M.(2008). Kwestionariusz Sekwencyjnych Technik Wpływu w Romantycznych Związkach - opis narzędzia oraz indywidualnych uwarunkowań tendencji do stosowania sekwencyjnych technik wpływu w bliskiej relacji. Psychologia społeczna, 4 (35).

Śpiewak S.,Grzyb T., Doliński D. (red. 2017). Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empi-ryczna. Psychologia społeczna, 12, 1 (40) tom 12.

Wojciszke, B. (2017). Psychologia społeczna (rozdz. 11). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

A. Literatura uzupełniająca

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum.

Doliński, D., Grzyb, T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa.

Łukaszewski, W. (2017). Tak, ale: etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym. Psychologia społeczna, 12, 1 (40) tom 12, s. 89-96. doi 10.7366/1896180020174008.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: nie-werbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40), 74-88.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.