Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do zagadnień teorii poznawczo-behawioralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-84-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zagadnień teorii poznawczo-behawioralnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Beck, A.T., Reinecke, M.A., Clark, D.A. (2005). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. Gdańsk: GWP.

Kleszczewska-Albińska, A. (2020). Poznawczo-behawioralne programy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z wymagają-cymi wsparcia adolescentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD L1) – przegląd piśmiennictwa. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20, 61-65.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna teoria i praktyka. Warszawa: Paradygmat.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

przygotowanie do poprawnego wykorzystywania terminologii z obszaru psychoterapii poznawczo-behawioralnej; pogłębienie podstawowej wiedzy dotyczącej psychoterapii; pogłębienie podstawowej wiedzy o mechanizmach wykorzystywanych w pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym

- w zakresie umiejętności

kształtowanie umiejętności kierowania się wiedzą na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka; umiejętności praktycznego zilustrowania zdobytej wiedzy; umiejętności interpretacji własnego zachowania z perspektywy mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych na co dzień w pracy terapeutycznej; umiejętności integrowania wiedzy do analizy i oceny zjawisk społecznych

- w zakresie kompetencji

rozwijanie zdolności do wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia planu działań praktycznych; zdolności do skutecznego organizowania pracy; zdolności do podejmowania skutecznej i wytrwałej pracy

Pełny opis:

1. Założenia teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej

2. Ramy pojęciowe

3. Cechy procesu terapeutycznego

4. Konceptualizacja problemu

5. Terapia poznawczo behawioralna a inne szkoły terapii

6. Proces zmiany w terapii poznawczo-behawioralnej

7. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu wybranych zaburzeń

8. Troska o siebie i schematy poznawcze terapeutów poznawczo-behawioralnych

Literatura:

Beck, A.T., Reinecke, M.A., Clark, D.A. (2005). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. Gdańsk: GWP.

Kleszczewska-Albińska, A. (2020). Poznawczo-behawioralne programy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z wymagają-cymi wsparcia adolescentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD L1) – przegląd piśmiennictwa. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20, 61-65.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna teoria i praktyka. Warszawa: Paradygmat.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• wykazać się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o źródłach i miejscu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w systemie innych nurtów terapeutycznych

• wykazać się pogłębioną i uporządkowaną wiedzą na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej omawianego obszaru

• wykazać się pogłębioną wiedzą na temat funkcjonowania człowieka w cyklu życia w aspekcie poradnictwa psychologicznego

• wykazać znajomość teoretycznych podstaw działań podejmowanych w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• pogłębionego obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji napływających z otoczenia, przy wykorzystaniu różnych źródeł

• sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową

• wypowiadania się w sposób klarowny, spójny i precyzyjny w mowie i na piśmie; posiadać umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące psychoterapii poznawczo-behawioralnej

• pogłębionego prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście teorii leżącej u podstaw nurtu poznawczo-behawioralnego w terapii

• generowania oryginalnych rozwiązań złożonych problemów psychologicznych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w określonych obszarach praktycznych, dobierania środków i metod pracy

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii, angażuje się we współpracę

• odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Kleszczewska-Albińska
Prowadzący grup: Angelika Kleszczewska-Albińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

przygotowanie do poprawnego wykorzystywania terminologii z obszaru psychoterapii poznawczo-behawioralnej; pogłębienie podstawowej wiedzy dotyczącej psychoterapii; pogłębienie podstawowej wiedzy o mechanizmach wykorzystywanych w pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym

- w zakresie umiejętności

kształtowanie umiejętności kierowania się wiedzą na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka; umiejętności praktycznego zilustrowania zdobytej wiedzy; umiejętności interpretacji własnego zachowania z perspektywy mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych na co dzień w pracy terapeutycznej; umiejętności integrowania wiedzy do analizy i oceny zjawisk społecznych

- w zakresie kompetencji

rozwijanie zdolności do wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia planu działań praktycznych; zdolności do skutecznego organizowania pracy; zdolności do podejmowania skutecznej i wytrwałej pracy

Pełny opis:

1. Założenia teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej

2. Ramy pojęciowe

3. Cechy procesu terapeutycznego

4. Konceptualizacja problemu

5. Terapia poznawczo behawioralna a inne szkoły terapii

6. Proces zmiany w terapii poznawczo-behawioralnej

7. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu wybranych zaburzeń

8. Troska o siebie i schematy poznawcze terapeutów poznawczo-behawioralnych

Literatura:

Beck, A.T., Reinecke, M.A., Clark, D.A. (2005). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. Gdańsk: GWP.

Kleszczewska-Albińska, A. (2020). Poznawczo-behawioralne programy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z wymagają-cymi wsparcia adolescentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD L1) – przegląd piśmiennictwa. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20, 61-65.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna teoria i praktyka. Warszawa: Paradygmat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.