Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blaski i cienie praktycznej pracy psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK74B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blaski i cienie praktycznej pracy psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami pracy i zadań zawodowych psychologa.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy psychologa w różnych instytucjach, pogłębienie podstawowej wiedzy dotyczącej możliwości i ograniczeń w różnych obszarach praktycznej pracy psychologa oraz pogłębienie wiedzy na temat struktur społecznych i instytucji życia społecznego, w których funkcjonują zawodowo psychologowie. Uczestnicy kursu nabędą podstawowe umiejętności kierowania się wiedzą na temat psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka w pracy praktycznej, umiejętności praktycznego zilustrowania zdobytej wiedzy, umiejętności interpretacji własnego zachowania z perspektywy zawodowej psychologa oraz umiejętności integrowania wiedzy do analizy i oceny zjawisk psychicznych.

Literatura:

Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Łoś, Z. (2010). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa https://www.dobraterapia.waw.pl/kodeks_etyczno-zawodowy_psychologa.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• wykazać się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o źródłach i miejscu praktyki psychologii w systemie innych dyscyplin nauki

• wykazać się pogłębioną i uporządkowaną wiedzą na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii

• wykazać się pogłębioną wiedzą na temat funkcjonowania człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym

• wykazać znajomość teoretycznych podstaw działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• pogłębionego obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł

• sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową

• wypowiadania się w sposób klarowny, spójny i precyzyjny w mowie i na piśmie; posiadać umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii jak i innych dyscyplin naukowych

• pogłębionego prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii jak i innych dyscyplin naukowych

• generowania oryginalnych rozwiązań złożonych problemów psychologicznych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w określonych obszarach praktycznych, dobierania środków i metod pracy

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych, aktywność, wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii, zaangażowanie we współpracę

• odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; odpowiedzialność wobec ludzi, dla których dobra stara się działać

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.