Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia i globalizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK77 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia i globalizacja
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura uzupełniająca:


1. Ledzińska, M. (2006). Globalizacja i transgresja. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (s. 172-188). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2. Teksty w języku angielskim dostarczone przez prowadzącego.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie psychologicznej wiedzy na temat procesów globalizacji i ich skutków dla poczucia jakości życia

- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności rozpoznawania i mierzenia psychologicznych skutków globalizacji dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa oraz mierzenia postaw do globalizacji

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na negatywne i pozytywne konsekwencje globalizacji, uświadomienie ich związków ze stresem , rozwojem, bezpieczeństwem i swobodą działania

Pełny opis:

Treści realizowanych podczas zajęć

1. Procesy globalizacji

1.1. Pojęcie globalizacji

1.2. Przejawy globalizacji

1.3. Źródła globalizacji

2. Pozytywne i negatywne przejawy procesów globalizacji

3. Globalizacja z perspektywy psychologii

3.1. Psychologiczne płaszczyzny analizy procesów globalizacji

3.2. Globalizacja i jakość życia człowieka

4. Mierzenie globalizacji w psychologii

4.1. Jakie przejawy procesów globalizacji może mierzyć psychologia

4.2. Skale postaw do globalizacji

4.3. Skala doświadczania globalizacji (SDG)

Literatura:

1. Bauman, Z. (2000). Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

2. Derbis, R., Pajestka, G. Jasiński, A. (2018). Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Do-świadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne,3, 453-467.

Kowalik, S. (2015). Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji.

Warszawa: Sedno.

3. Łoś, Z., Senejko, A. (2013). Doświadczanie globalizacji diagnozowane

kwestionariuszem Świat-Ja, a style tożsamości młodzieży. W: M. Straś-Romanowska (red.), Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej (267-292). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

4. Teksty w języku angielskim dostarczone przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: znać podstawowe koncepcje, źródła i cechy procesów globalizacji oraz ich potencjalne skutki dla poczucia jakości życia człowieka

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność rozpoznawania i mierzenia psychologicznych skutków globalizacji dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa oraz mierzenia postaw do globalizacji

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje: uwrażliwienie na negatywne i pozytywne konsekwencje globalizacji, ma świadomosć ich związków ze stresem , rozwojem, bezpieczeństwem i swobodą działania

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

1. Przyjęty przez prowadzącego esej lub prezentacja - na podstawie analizy literatury i badań własnych z wykorzystaniem skal do pomiaru psychologicznych aspektów globalizacji (doświadczanie globalizacji, postawy do globalizacji).

2. Wykorzystanie w eseju lub prezentacji artykułu anglojęzycznego

2. Maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność

3. Aktywność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.