Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osiągnięć i twórczości w diagnostyce i doradztwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK84 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osiągnięć i twórczości w diagnostyce i doradztwie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mróz
Prowadzący grup: Barbara Mróz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb8d5f8799364f67aaabfd8c8ac9411c%40thread.tacv2/conversations?groupId=adebcf4d-ecc7-4a6d-8daf-dcb41fa1ecf0&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie praktycznych umiejętności charakterystycznych dla obszaru współczesnych nurtów badawczych istniejących w psychologii twórczości, osobowości, społecznej oraz aksjologii. Zasadniczym celem zajęć w zakresie umiejętności jest przygotowanie studentów do rozpoznawania praktycznego wymiaru psychologii twórczości. Tym samym studenci nabędą kompetencji w zakresie diagnozowania osobowości twórczej oraz zostaną uwrażliwieni na rolę rozwoju osobowości.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują cztery krzyżujące się obszary zagadnień teoretycznych i praktycznych: psychologię osiągnięć i zdolności, psychologię twórczości, osobowość ludzi twórczych oraz wartości ludzi twórczych.

1. Część pierwsza będzie skupiała się na kryteriach twórczości (twórczość jako cecha wytworu – trafność, oryginalność, niezwykłość, konieczność, wartość estetyczna oraz twórczość jako cecha myślenia – płynność, giętkość, oryginalność). Część ta zostanie uzupełniona o elementy badań tego zakresu.

2. W części drugiej przedstawione zostaną zagadnienia odejmujące realizację potrzeb charakterystyczną u ludzi z określonymi zdolnościami i osiągnięciami zawodowymi a także możliwość badań w tym zakresie,

3. W części trzeciej zostaną omówione takie problemy, jak osobowość twórcza i jej składniki w różnych grupach twórców (kompetencje, pozytywne relacje społeczne, autonomia, satysfakcja z pracy, wytrwałość w przeciwnościach, łatwa adaptacja, spontaniczność, śmiałość i giętkość poznawcza, wysokie poczucie sensu oraz jakości życia). Ten fragment uzupełnią przykłady badań przez studentów osób, które uważają za twórcze.

4. Część czwarta dotyczy natomiast sfery aksjologicznej charakterystycznej zarówno dla dzieł, jak i przejawiającej się u samych twórców. W podsumowaniu zajęć opisane zostaną współczesne nurty badawcze, które można zaobserwować w psychologii osiągnięć i twórczości oraz wymiar etyczny im towarzyszący.

Literatura:

1. Brzeziński J., Hornowska E. (1993) (red.), Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM.

2. Gałkowska-Jakubik M. (2008). Mieć czy być? Weryfikacja empiryczna koncepcji Ericha Fromma. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

3. Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Mróz B. (2012). Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers. Management, 16 (2), 130–140.

5. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

6. Pilecka B. (1986). Test Poczucia Sensu Życia – Purpose-in-Life-Test (PLT). W: B. Pilecka (red.). Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia (s. 63–66). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

7.Strzałecki A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

8. Strzałecki A. (2010). Twórczość i prawdopodobieństwo subiektywne osiągania celów życiowych a czas psychologiczny. W: S. Bedyńska, G. Sędek (red.). Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu (s. 307–328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

9. Życińska J., Januszek M. (2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka: analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne, 17 (1), 133–141.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.