Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-10-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalistyczne
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom studiów:

jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

Farmacja

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

X

Profil kształcenia:

prektyczny

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Wykorzystanie umiejętności praktycznych nabytych na kursach przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz fakultatywnych

do realizacji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Ćwiczenia

L01 Zapoznanie się ze laboratorium specjalistycznym w ramach zadanego tematu pracy magisterskiej.

L02 Opanowanie i stosowanie niezbędnych technik laboratoryjnych służących realizacji tematu pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podręczniki z zakresu tematyki pracy magisterskiej zalecone przez promotora i opiekuna pracy

2. Publikacje z zakresu tematyki pracy magisterskiej zalecone przez promotora i opiekuna pracy

Literatura uzupełniająca

1. Podręczniki z zakresu tematyki pracy magisterskiej zaproponowane przez dyplomanta

2. Publikacje z zakresu tematyki pracy magisterskiej zaproponowane przez dyplomanta

Efekty uczenia się:

Wiedza

EKW1 zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach projektu pracy magisterskiej F.W1.

Umiejętności

EKU1 planuje eksperyment dobierając odpowiednie metody i techniki badawcze do założonego cel oraz spodziewanych wyników F.U1.

EKU2 samodzielnie przeprowadza eksperyment, pod nadzorem promotora lub opiekuna pracy, interpretuje i dokumentuje wyniki badań; F.U4.

EKU3 analizuje zebrane dane doświadczalne, także w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie farmacji; F.U2.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

M1 Ćwiczenia laboratoryjne

M2 Projekt

Ocena formująca

OF1 Wykonanie ćwiczenia praktycznego

OF2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Ocena podsumowująca

OP1 Raport z realizacji zadania

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia

zaliczenie z oceną

Wykonanie praktyczne specjalistycznych ćwiczeń laboratoryjnych – 80%

Przygotowanie sprawozdania – 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń
Prowadzący grup: Radosław Balwierz, Aneta Buczek, Ewa Długosz, Bożena Frąckowiak-Wojtasek, Tadeusz Janas, Izabela Jasicka-Misiak, Teobald Kupka, Paweł Lenartowicz, Danuta Pentak, Anna Ploch-Jankowska, Katarzyna Pokajewicz, Monika Staś-Bobis, Przemysław Talik, Beata Żyszka-Haberecht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www6-1 (2024-04-02)