Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia - ile w niej "magii", ile nauki?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-02-06-000011 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia - ile w niej "magii", ile nauki?
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia psychologii ogólnej. Pokazanie różnych koncepcji psychologicznych dotyczących funkcjonowania człowieka od najdawniejszych czasów do współczesności. Wyjaśnienie zasad: gromadzenia, przechowywania i przetwarzania doświadczeń. Omówienie działania procesów emocjonalnych i motywacyjnych dynamizu-jących zachowanie człowieka

Pełny opis:

Problematyka wykładu

• Geneza psychologii. Psychologia zdroworozsądkowa, przednaukowa i naukowa.

• Psychologiczne koncepcje funkcjonowania człowieka.

• Percepcja – organizacja obrazu świata i własnej osoby.

• Uczenie się jako proces nabywania zróżnicowanych zmian w zachowaniu.

• Myślenie, rozumowanie i twórczość.

• Procesy emocjonalne – źródła i natura emocji.

• Motywacja

• Problematyka różnic indywidualnych

• Różnice płciowe – mity a rzeczywistość

• Psychologia społeczna –wybrane elementy

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Zimbardo P. (2011), Psychologia i życie. Warszawa, PWN

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Mietzel G. (2008), Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP.

B. Literatura uzupełniająca

• Hock R., (2003) 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk, GWP

• Łukaszewski W. (2011) Wielkie pytania psychologii. Gdańsk, GWP

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.