Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic writing 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.45
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic writing 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Plan zajęć III English Philology st. stacjonarne pierwszego stopnia sem. letni 2021-2022
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Deepening the students’ knowledge of such writing skills as quoting and reference-making (according to MLA/APA guidelines), summarizing, paraphrasing and synthesizing academic texts in accordance with worldwide standards for published research.

Pełny opis:

Course content:

1. The formal properties and conventions of academic writing

2. Selected stylesheet guidelines (APA, MLA)

3. In-text citations and quotations

4. Compiling a bibliography

5. Paraphrase

6. Summary

Literatura:

APA, MLA style manual

Efekty uczenia się:

Course aims:

Graduate knows and understands

- theories, methodology and general and detailed terminology of linguistics, literature and culture studies P6S_WG

- methods of analysis and interpretation of texts and culture products, within selected traditions, theories and research schools in linguistics, literature and culture studies P6S_WG

- rules of the protection of intellectual and industrial copyright and the form of development of individual entrepreneurship P6S_WK

Graduate can:

- use their philological knowledge - formulate and solve complex and unusual problems concerning the use of language as well as linguistic, literature and cultural knowledge, and perform tasks in not fully predictable conditions thanks to proper selection of sources and information drawn from them, evaluation, critical analysis and synthesis of that information P6S_UW

- formulate and analyse research problems, choose methods and tools for solving them, using knowledge of linguistics, literature and culture studies (with the possibility of taking into account the knowledge of related sciences) P6S_UW

- recognize texts and other creations of culture and carry out their critical analysis and interpretation with the use of standard philological methods allowing for an assessment of their relevance and impact in the historical and cultural process P6S_UW

- plan and organize individual and team work P6S_UO

Graduate is ready to:

- critically assess their philological knowledge and recognize the importance of knowledge of the language in solving cognitive practical problems P6S_KK

- participate in cultural life and use its various forms P6S_KR

- in a responsible way, exercise professional roles, including:

complying with the rules of professional ethics and requiring it from others

caring about the achievements and traditions of the profession P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Course Credit:

Evaluation of the style, form and content of BA theses

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Sławomir Kuźnicki, Janusz Malak, Zbigniew Pyż, Jolanta Szymańska
Prowadzący grup: Sławomir Kuźnicki, Janusz Malak, Zbigniew Pyż, Jolanta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-03-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-www4-4 (2022-09-15)