Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka -psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PKTIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka -psychologia kliniczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Cel zajęć: usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki psychologii klinicznej. W trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące kompetencji zawodowych psychologa klinicznego, psychologicznych modeli powstawania i terapii zaburzeń psychicznych, diagnozowania zaburzeń psychicznych, podstawowych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz znaczenia zasad etyki dla praktyki zawodowej psychologa.

Pełny opis:

Zajęcia zakładają realizację następujących efektów kształcenia:

- w zakresie wiedzy: student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej: zna podstawowe teorie i zjawiska, zna terminologię, rozumie mechanizmy różnorodnych zaburzeń, zna metody diagnostyczne, ma wiedzę co do sposobów skutecznych metod leczenia oraz rehabilitacji. Zna podstawowe metody profilaktyczne.

- w zakresie umiejętności: student potrafi zastosować podstawowe metody diagnostyczne i je interpretować. Zna zasady kontaktu, potrafi prowadzić wywiad kliniczny, rozwiązuje proste zadania z zakresu diagnostyki różnicowej.

- w zakresie kompetencji: student jest wrażliwy na problemy osób cierpiących z powodu różnorodnych trudności/ zaburzeń. Cechuje go empatia i etyka zawodowa.

Treści programowe obejmują zagadnienia:

Problematyka wykładu:

Psychologia kliniczna – teoria i praktyka. Wprowadzenie

Kompetencje psychologa klinicznego

Psychopatologia

Podstawowe modele zaburzeń psychicznych w psychologii klinicznej i podejścia psychoterapeutyczne

Diagnoza psychologiczna

Psychosomatyka i psychoonkologia

Psychoterapia i Poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna w kryzysie

Rehabilitacja psychologiczna osób z zaburzeniami psychicznymi

Psychoprofilaktyka - prewencja zaburzeń i promocja zdrowia

Etyka w zawodzie psychologa klinicznego

Program ćwiczeń:

Rola i zadania psychologa w pracy z pacjentem w różnych kontekstach: szpital, poradnia, praktyka prywatna

Podstawy postępowania terapeutycznego w wybranych zaburzeniach psychicznych - praktyka oparta na dowodach

Metody oceny postępów terapii (SCL, CORE-OM)

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Butcher, J.N., Mineka, S. (2017) Psychologia zaburzeń Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2019). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

Feltham, C., Horton, I. (2013) Psychoterapia i poradnictwo t. 1 i 2. Gdańsk: GWP

Morrison, J. (2015) DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seligman,M. E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia, Poznań: Zysk i sk-a

Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Gdańsk: GWP.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. (1992). Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Dz.U. nr 73 (2001) poz. 763

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz-Winiewska, M. i Poznaniak, W. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wyd. PWN

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Darby, D., Walsh, H. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Gdańsk: GWP Grzesiuk, L. (red) (1998). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: PWN

Orzechowska, A., Gałecki, P. (2014). Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wrocław: CONTINUO

Pużyński, S., Wciórka, J., red. (2000) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, t.1 -2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne; Badawcze kryteria diagnostyczne). Kraków: Vesalius

Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna t.1 i 2.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

Dietzfelbinger H.,  Dorfmuller H. (2011). Psychoonkologia. Diagnostyka- metody terapeutyczne. Wrocław: Urban&Partner

Freyberger, H., Schneider, W., Rolf-Dieter Stieglitz, R-D. (2014). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej.Warszawa: PZWL

Gałecki, P., Święcicki, Ł., red. (2015) Kryteria diagnostyczne z DSM- 5, Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

Gaś Z. B. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Gelso, Ch., Hayes, J. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP

Grzelak, J.Ł., Sochocki, M.J. (red) (2001). Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Warszawa: Pracownia Profilaktyki Problemowej.

Heaton, J. (2003) Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: GWP

Kokoszka A. (2002). Etyczne aspekty ingerencji w ludzką psychikę – dylematy psychoterapeuty. [W:] Chyrowicz B. (red.) Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę. Lublin: TN KUL.

Kościelak, R. (2010). Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Kraków:

Oficyna Wydawnicza Impuls

Kubacka-Jasiecka, D., Ostrowski, M. (red.) (2005). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mastalski, J., Wrona-Polańska, H. (red.) (2009). Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rakowska, J.M. (2005) Skuteczność psychoterapii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Simonton, C., Henson, R., Hampton, B. (2013). Jak żyć z rakiem i go pokonać. Łódź: JK

Wirga, M. (2017). Zwyciężyć chorobę. Katowice: Wydawnictwo KOS

Uwagi:

Zajęcia odbywają się online na MSTeams

Link do wykładu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2bbfc302b3a4b649f8d5005696a7dbc%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1ecf039-24a7-4941-8da5-77680a923056&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Cel zajęć: usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki psychologii klinicznej. W trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące kompetencji zawodowych psychologa klinicznego, psychologicznych modeli powstawania i terapii zaburzeń psychicznych, diagnozowania zaburzeń psychicznych, podstawowych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz znaczenia zasad etyki dla praktyki zawodowej psychologa.

Pełny opis:

Zajęcia zakładają realizację następujących efektów kształcenia:

- w zakresie wiedzy: student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej: zna podstawowe teorie i zjawiska, zna terminologię, rozumie mechanizmy różnorodnych zaburzeń, zna metody diagnostyczne, ma wiedzę co do sposobów skutecznych metod leczenia oraz rehabilitacji. Zna podstawowe metody profilaktyczne.

- w zakresie umiejętności: student potrafi zastosować podstawowe metody diagnostyczne i je interpretować. Zna zasady kontaktu, potrafi prowadzić wywiad kliniczny, rozwiązuje proste zadania z zakresu diagnostyki różnicowej.

- w zakresie kompetencji: student jest wrażliwy na problemy osób cierpiących z powodu różnorodnych trudności/ zaburzeń. Cechuje go empatia i etyka zawodowa.

Treści programowe obejmują zagadnienia:

Problematyka wykładu:

Psychologia kliniczna – teoria i praktyka. Wprowadzenie

Kompetencje psychologa klinicznego

Psychopatologia

Podstawowe modele zaburzeń psychicznych w psychologii klinicznej i podejścia psychoterapeutyczne

Diagnoza psychologiczna

Psychosomatyka i psychoonkologia

Psychoterapia i Poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna w kryzysie

Rehabilitacja psychologiczna osób z zaburzeniami psychicznymi

Psychoprofilaktyka - prewencja zaburzeń i promocja zdrowia

Etyka w zawodzie psychologa klinicznego

Program ćwiczeń:

Rola i zadania psychologa w pracy z pacjentem w różnych kontekstach: szpital, poradnia, praktyka prywatna

Podstawy postępowania terapeutycznego w wybranych zaburzeniach psychicznych - praktyka oparta na dowodach

Metody oceny postępów terapii (SCL, CORE-OM)

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Butcher, J.N., Mineka, S. (2017) Psychologia zaburzeń Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2019). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

Feltham, C., Horton, I. (2013) Psychoterapia i poradnictwo t. 1 i 2. Gdańsk: GWP

Morrison, J. (2015) DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seligman,M. E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia, Poznań: Zysk i sk-a

Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Gdańsk: GWP.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. (1992). Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Dz.U. nr 73 (2001) poz. 763

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz-Winiewska, M. i Poznaniak, W. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wyd. PWN

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Darby, D., Walsh, H. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Gdańsk: GWP Grzesiuk, L. (red) (1998). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: PWN

Orzechowska, A., Gałecki, P. (2014). Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wrocław: CONTINUO

Pużyński, S., Wciórka, J., red. (2000) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, t.1 -2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne; Badawcze kryteria diagnostyczne). Kraków: Vesalius

Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna t.1 i 2.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

Dietzfelbinger H.,  Dorfmuller H. (2011). Psychoonkologia. Diagnostyka- metody terapeutyczne. Wrocław: Urban&Partner

Freyberger, H., Schneider, W., Rolf-Dieter Stieglitz, R-D. (2014). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej.Warszawa: PZWL

Gałecki, P., Święcicki, Ł., red. (2015) Kryteria diagnostyczne z DSM- 5, Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

Gaś Z. B. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Gelso, Ch., Hayes, J. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP

Grzelak, J.Ł., Sochocki, M.J. (red) (2001). Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Warszawa: Pracownia Profilaktyki Problemowej.

Heaton, J. (2003) Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: GWP

Kokoszka A. (2002). Etyczne aspekty ingerencji w ludzką psychikę – dylematy psychoterapeuty. [W:] Chyrowicz B. (red.) Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę. Lublin: TN KUL.

Kościelak, R. (2010). Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Kraków:

Oficyna Wydawnicza Impuls

Kubacka-Jasiecka, D., Ostrowski, M. (red.) (2005). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mastalski, J., Wrona-Polańska, H. (red.) (2009). Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rakowska, J.M. (2005) Skuteczność psychoterapii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Simonton, C., Henson, R., Hampton, B. (2013). Jak żyć z rakiem i go pokonać. Łódź: JK

Wirga, M. (2017). Zwyciężyć chorobę. Katowice: Wydawnictwo KOS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.