Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoonkologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK60 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoonkologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych, ich psychologicznych aspektów, stresu związanego z chorobą nowotworową, jakości życia, adaptacji psychologicznej do choroby, opieki paliatywnej oraz rodziny osób z chorobą nowotworową

Pełny opis:

Treści realizowanych podczas zajęć:

1. Choroba nowotworowa – aspekt medyczny

2. Psychologiczne aspekty diagnozy choroby nowotworowej

3. Choroba nowotworowa jako źródło stresu

4. Podstawy komunikacji pomiędzy chorym a zespołem leczącym

5. Etapy chorowania oraz leczenia

- Psychologiczne problemy przed zabiegiem operacyjnym oraz po zabiegu

- Problemy psychologiczne w trakcie leczenia – chemioterapia, radioterapia

- Problemy psychologiczne w sytuacji nawrotu choroby

6. Jakość życia w chorobie nowotworowej

7. Proces adaptacji psychicznej do choroby nowotworowej

8. Stadium zaawansowane choroby nowotworowej – opieka paliatywna

9. Umieranie i śmierć

10. Rodzina chorego onkologicznie

11. Choroby onkologiczne u dzieci i młodzieży

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Rogiewicz, M. (2015). Praktyczny podręcznik psychoonkologii tom 1-2. Kraków: Medycyna Praktyczna.

de Walden-Gałuszko (2014) Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Dorfmuller M., Dietzfelbinger, H., Sęk, H. (2011). Psychoonkologia. Diagnostyka - Metody Terapeutyczne. Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo.

B. Literatura uzupełniająca:

de Walden-Gałuszko K., Mankowicz M. (1994). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-go, Gdańsk.

Kubacka-Jasiecka D., Łosiak W. (1999), Zmagając się z chorobą nowotworową. Kraków: Wyd. UJ.

Heszen I., Sęk, H. (2007): Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa

Bishop G.D. (2000): Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało. Wydawnictwo Astrum, Wrocław

Dolińska – Zygmunt G. (2001)(red): Podstawy psychologii zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Salomon P. (2002): Psychologia w medycynie. GWP, Gdańsk

Cybulski, Strzelecki (2010). Psychologia w naukach medycznych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać medyczne i psychologiczne aspekty chorób nowotworowych, umieć scharakteryzować chorobę onkologiczną jako źródło stresu, proces adaptacji do chorób nowotworowych, znać ważne etapy chorób nowotworowych, znać sytuację rodzin osób z chorobą nowotworową

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność posługiwania się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje: wrażliwość na potrzeby innego człowieka, wrażliwość na potrzeby osób z chorobami nowotoworowymi, umiejętność współpracy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność indywidualna

Praca w grupie

Test wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.