Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia i metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5-DR.NOR.MET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia i metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) przekazanie wiedzy wprowadzającej w metodykę pracy naukowej

b) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania badań naukowych.

c) zapoznanie się z procedurą badań, metodami, technikami i narzędziami badawczymi

d) wyrobienie umiejętności pisania opracowań i korzystania z tekstów źródłowych, którego efektem końcowym będzie napisanie pracy o charakterze naukowym.

e) wykształcenie zdolności oceny tekstów własnych oraz koleżanek I kolegów.

f) rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

g) zmotywowanie do rozwijania osobistego życia naukowego

h) poznanie standardów edytorskich dla tekstów naukowych

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

zasady edycji tekstu w programie Word, nagłówki, tworzenie przypisów

czym jest praca licencjacka?

wybór tematu pracy licencjackiej

zasady zbierania materiałów do pracy pisemnej

zasady oceny źródeł i opracowań w pracy naukowej

kwerenda bibliograficzna

zasady tworzenia notatek, planu pracy

zasady tworzenia fiszek

zasady redagowania tekstu

korekta tekstu

Literatura:

Zalecana literatura

PN-ISO: 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura,

PN-ISO 690-2 Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa, Wydawnictwo WUW 2007.

Jerzy Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowani pracy naukowej, Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2005.

Mały teolog. Minipodręcznik dla początkujących autorów teologicznych dzieł, praca zbiorowa, Katowice – Lublin 2003.

Seweryniak Henryk, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock, Płocki Instytut Wydawniczy 2000.

David Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, tłum. Karol Pesz, Wrocław 1995.

Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

Witold Marciszewski, Metoda analizy tekstu naukowego, Warszawa, PWN 1977.

Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

January Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2009.

Adam Wolański, Edycja tekstów. Porady praktyczne, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1, Przygotuj pisemną wypowiedź na temat: [temat wybrany po ustaleniach ze studentem].

2. Opracuj fiszki na zadany temat.

3. Opracowanie tematy pracy.

4. Napisanie pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Barska, Robert Geisler, Konrad Glombik, Alicja Kalus, Eugenia Karcz-Taranowicz, Jan Kochel, Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz, Marek Lis, Piotr Morciniec, Edward Nycz, Stanisław Rabiej, Kazimierz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Barska, Robert Geisler, Konrad Glombik, Alicja Kalus, Eugenia Karcz-Taranowicz, Jan Kochel, Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz, Marek Lis, Piotr Morciniec, Edward Nycz, Stanisław Rabiej, Kazimierz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Barska, Konrad Glombik, Jan Kochel, Paweł Landwójtowicz, Marek Lis, Piotr Morciniec, Stanisław Rabiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Barska, Konrad Glombik, Jan Kochel, Paweł Landwójtowicz, Marek Lis, Piotr Morciniec, Stanisław Rabiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.