Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia w ujęciu kulturowym, historycznym i nie tylko...

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-02-06-000010 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia w ujęciu kulturowym, historycznym i nie tylko...
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia dotyczące zaburzeń w ujęciu historycznym i kulturowym. Zostaną omówione nie tylko te których występują na całym świecie, ale również te obecne jedynie w niektórych kulturach. Przybli-żone zostaną zagadnienia przyczyn, diagnozy jak i leczenia tych zaburzeń.

Pełny opis:

Problematyka wykładu

• Różnice między normą a zaburzeniem.

• Historyczne i kulturowe ujęcie zaburzeń

• Stres i sposoby radzenia sobie z nim.

• Schizofrenia

• Psychopata a socjopata, czym się różnią

• Zaburzenia nastroju i samobójstwa

• Anoreksja

• Zaburzenia występujące jedynie w niektórych kręgach kulturowych

• ADHD i autyzm

• Substancje psychoaktywne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Carson R. (2003), Psychologia zaburzeń. Gdańs, GWP

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Zimbardo P. (2011), Psychologia i życie. Warszawa, PWN

B. Literatura uzupełniająca

• Sęk H., (2011) Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.