Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoterapia systemowa rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-05-00-000013 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia systemowa rodziny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zapoznanie się ze współczesnymi modelami oraz szkołami terapii systemowej rodziny; poznanie procesu terapii systemowej rodziny, jej etapów; kształtowania rozmowy, sposobu myślenia systemowego, zadawania pytań cyrkularnych.

Pełny opis:

Ogólna teoria systemów; terapia systemowa rodziny na tle innych terapii; historyczny rozwój terapii systemowej rodziny; myślenie systemowe; znaczenia dla prowadzenia terapii systemowej rodziny: cyklów życia rodziny, procesów emocjonalnych w rodzinie, struktury rodziny, komunikacji w rodzinie, strategii rodzinnych, lojalności rodzinnych, mitów rodzinnych i żałoby; techniki terapii rodzin; rola koterapii i zespołu reflektującego; korzystanie z superwizji i jej rola; wywiad rodzinny z użyciem geneogramu.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

B. DE BARBARO, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1999;

H. STIERLIN, I. RUCKER-EMBDEN, N. WETZEL, M. WIRSCHING, Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk1999;

K. LUDWIG, Terapia systemowa – podstawy teoretyczne i praktyka, Gdańsk 1995.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

J.A. HEATON, Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk 2005;

J.A. KOTTLER, Skuteczny terapeuta, Gdańsk 2005;

C.J. GELSO, J.A. HAYES, Relacja terapeutyczna, Gdańsk 2005;

D.R. CRANE, Podstawy terapii małżeństw, Gdańsk 2002;

V. SATIR, Terapia rodziny, Gdańsk 2000;

G. Cecchini, Mediolańska szkoła terapii rodzin, Kraków 1995;

L. GRZESIUK, Psychoterapia – teoria, Warszawa 2005;

L. GRZESIUK, Psychoterapia – praktyka, Warszawa 2006.

B. Literatura uzupełniająca

L. GÓRNIAK, B. JÓZEFIK, Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin, Kraków 2003;

S. KRATOCHVIL, Podstawy psychoterapii, Poznań 2003;

I. NAMYSŁOWSKA, Terapia rodzin, Warszawa 1997.

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• zaliczenie ustne

lub

• wykonanie pracy zaliczeniowej: prezentacja multimedialna lub esej

C. Podstawowe kryteria

1. Praca zaliczeniowa: prezentacja multimedialna lub praca pisemna – 40%

2. Aktywność na zajęciach – 30%

3. Znajomość lektur – 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Landwójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.