Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dylematy moralne we współczesnym kinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-05-00-000070 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy moralne we współczesnym kinie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiazkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem proponowanego kursu ogólnouczelnianego jest odnalezienie oraz analiza dylematów moralnych, obecnych we współczesnym kinie światowym. Istnieje bowiem w kinematografii (i to nie tylko polskiej) fenomen określany mianem "kina moralnego niepokoju", gdzie porusza się aktualne problemy społeczne, polityczne i etyczne. W niniejszych zajęciach chodzi więc o zobrazowanie owych dylematów (jak np. aborcja, in vitro, prawda i kłamstwo, wierność małżeńska, rozwód, eutanazja) oraz ich analiza połączona z dyskusją na ten temat.

Pełny opis:

Struktura niniejszego kursu przedstawia się następująco:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć.

2. Aborcja - film pt. "October Baby" ("Każde życie jest cudem"), reż. A. Erwin, J. Erwin, USA 2011.

3. Zapłodnienie in vitro & terapia uporczywa - film pt. "My Sister's Keeper" ("Bez mojej zgody"), reż. N. Cassavetes, USA 2009.

4. Prawda & kłamstwo - film pt. "Perfetti sconosciuti" ("Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"), reż. P. Genovese, Włochy 2016.

5. Kariera & rodzina - film pt. "Song" ("Piosenka"), reż. R. Ramsey, USA 2014.

6. Prawo & moralność - film pt. "Obce niebo", reż. D. Gajewski, Polska 2015.

7. Rozwód - film pt. "Jodaeiye Nader az Simin" ("Rozstanie"), reż. A. Farhadi, Iran 2011.

8. Eutanazja - film pt. "Amour" ("Miłość"), reż. M. Haneke, Austria, Francja, Niemcy 2012.

Literatura:

Baggini J., Fosl P.S., Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych, Warszawa 2010.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Czachorowski M., Skrypt z wybranych zagadnień bioetyki i etyki seksualnej, Lublin 2013.

Hołub G., Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014.

Jaroszyński P., Etyka. Dramat życia moralnego, Warszawa 1993.

Kieniewicz P., Bioetyczny labirynt. Czyli o różnych trudnych sprawach w medycynie i życiu, możliwie prostym językiem…, Licheń Stary 2015.

Kino moralnego niepokoju, http://www.film.org.pl/prace/kino_moralnego_niepokoju.html (06.05.2017).

Lis M. (red.), Ukryta religijność kina, Opole 2002.

Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku życia ludzkiego, Olsztyn 2000.

Machinek M., Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, Olsztyn 2001.

Miczka T., „Kino moralnego niepokoju”. Źródła i granice realizmu w polskim filmie fabularnym w latach 1976–1981, http://sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/tadeusz_miczka.pdf (06.05.2017).

Muszala A. (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2005.

Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Student rozumie znaczenie materiału artystycznego, jakim jest film, w prowadzeniu własnej refleksji moralnej.

Student interpretuje narrację filmową, sięgając do wybranych stanowisk teologii moralnej.

Student pogłębia swoje kompetencje moralne, estetyczne, dyskursywne, argumentacyjne i analityczne.

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia:

• zaliczenie z oceną

B. Forma zaliczenia:

• obecność i udział w dyskusji

• w przypadku nieobecności na zajęciach - pisemny esej dotyczący problematyki danego konwersatorium, zawierający streszczenie fabuły filmu, opis dylematu oraz własną refleksję na ten temat (1-2 str. A4)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Podzielny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Podzielny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.