Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integralne terapie chorób cywilizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-05-00-000071 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integralne terapie chorób cywilizacyjnych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja zagrożeń wynikających z tzw. chorób cywilizacyjnych oraz poszukiwanie skutecznych metod w ich przezwyciężaniu. Interesującą propozycję w tym zakresie stanowią naturalne metody Kneippa. Opierają się na pięciu zasadniczych filarach:

1. Terapie wodne

2. Terapie ruchowe

3. Terapie żywieniowe

4. Terapie ziołowe

5. Terapie porządkujące

Pełny opis:

Treści programowe:

I. Definicja i klasyfikacja chorób cywilizacyjnych

II. Zagrożenia płynące z chorób cywilizacyjnych

III. Sebastian Kneipp – twórca integralnej terapii

IV. Metody integralnej terapii kneippowskiej

V. Wartość kneippowskich metod w terapii chorób cywilizacyjnych

VI. Terapeutyczne zastosowanie kneippowskich metod

Literatura:

Wybrana literatura

BACHMANN R.M., SCHLEINKOFER G.M., Natürlich gesund mit Kneipp, Stuttgart 2003.

FEHRENBACH M., Księdza Kneippa leczenie wodą od A do Z, tł. H.E. PAWŁOWSKA, Warszawa 2000.

GLAESER Z., Śląskie Sebastianeum. Walory Kamienia Śląskiego jako centrum hydroterapii według księdza Sebastiana Kneippa, Kamień Śląski 2014.

KNEIPP S., Kodycyl do mojego testamentu dla zdrowych i chorych, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Kempten 1898.

KNEIPP S., Domowa apteczka, tł. M. KARWAT, Janki k. Warszawy b.r.w.

KNEIPP S., Mój testament dla zdrowych i chorych, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Warszawa 1984.

KNEIPP S., Moje leczenie wodą, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Łódź 2001.

KNEIPP S., Tak żyć potrzeba, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Łask 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK_W03 – student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw - P6S_WG

EK_W19 - ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych - P6S_WG; P6S_WK

Umiejętności

EK_U02 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki terapeutycznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań będących pochodną zagrożeń cywilizacyjnych - P6S_UW

Kompetencje społeczne

EK_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - P6S_KR; P6S_KK

EK_K04 - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowe - P6S_KR

EK_K09 - podmiotowo traktuje podopiecznego, respektuje jego niezbywalne prawa - P6S_KR; P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia do uzgodnienia ze studentami

Podstawowe kryteria

1. Udział w zajęciach – 50 %

2. Aktywność na zajęciach – 25 %

3. Znajomość analizowanych lektur – 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygfryd Glaeser
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

elem wykładu jest prezentacja zagrożeń wynikających z tzw. chorób cywilizacyjnych oraz poszukiwanie skutecznych metod w ich przezwyciężaniu. Interesującą propozycję w tym zakresie stanowią naturalne metody Kneippa. Opierają się na pięciu zasadniczych filarach:

1. Terapie wodne

2. Terapie ruchowe

3. Terapie żywieniowe

4. Terapie ziołowe

5. Terapie porządkujące

Pełny opis:

Treści programowe:

I. Definicja i klasyfikacja chorób cywilizacyjnych

II. Zagrożenia płynące z chorób cywilizacyjnych

III. Sebastian Kneipp – twórca integralnej terapii

IV. Metody integralnej terapii kneippowskiej

V. Wartość kneippowskich metod w terapii chorób cywilizacyjnych

VI. Terapeutyczne zastosowanie kneippowskich metod

Literatura:

Wybrana literatura

BACHMANN R.M., SCHLEINKOFER G.M., Natürlich gesund mit Kneipp, Stuttgart 2003.

FEHRENBACH M., Księdza Kneippa leczenie wodą od A do Z, tł. H.E. PAWŁOWSKA, Warszawa 2000.

GLAESER Z., Śląskie Sebastianeum. Walory Kamienia Śląskiego jako centrum hydroterapii według księdza Sebastiana Kneippa, Kamień Śląski 2014.

KNEIPP S., Kodycyl do mojego testamentu dla zdrowych i chorych, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Kempten 1898.

KNEIPP S., Domowa apteczka, tł. M. KARWAT, Janki k. Warszawy b.r.w.

KNEIPP S., Mój testament dla zdrowych i chorych, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Warszawa 1984.

KNEIPP S., Moje leczenie wodą, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Łódź 2001.

KNEIPP S., Tak żyć potrzeba, tł. J.A. ŁUKASZKIEWICZ, Łask 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zygfryd Glaeser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.