Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskusje o społeczeństwie, polityce, moralności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-05-00-000074 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskusje o społeczeństwie, polityce, moralności
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie teoretycznych podstaw funkcjonowania sfery publicznej oraz podjęcie dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami społecznymi i politycznymi.

Pełny opis:

1. Teoria Craiga Calhouna

2. Ontologia sfery publicznej Michaela Warner'a

3. Koncepcja socjologii publicznej Michaela Burawoy'a

4. Legitymizacja prawa

5. Religia a sfera publiczna

6. Saskia Sassen i "globalna ulica"

Literatura:

1. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.

2. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2000.

3. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.

4. M. Burawoy, O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, A. Manterys, J. Mucha (red.), Kraków 2009, s. 525-562.

5. M. Marx Ferree, W.A. Gamson, J. Gerhards, D. Rucht, Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies, “Theory and Society” (2002), nr 3, s. 289-324.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Student zna etapy rozwoju sfery publicznej - TD_WG012; P8S_WG.

W2. Student zna zagrożenia dla właściwego funkcjonowania sfery publicznej - TD_WK01; P8S_WK.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student posiada umiejętność argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji dotyczącej udziału w sferze publicznej - TD_UK03; P8S_UK.

U2. Student posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk społeczno-politycznych - TD_UW01; P8S_UW.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1. Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów -

TD_KK03; P7_KK.

K2. Student interesuje się życiem społeczno-politycznym - TD_KO02; P7S_KO.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

- obecność 50%

- aktywność na zajęciach 25%

- dyskusja na wybrany temat 25%

Kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna

WIEDZA

W1. Student nie zna etapów rozwoju sfery publicznej.

W2. Student nie zna zagrożeń dla właściwego funkcjonowania sfery publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student nie posiada umiejętności argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji dotyczącej udziału w sferze publicznej.

U2. Student nie posiada umiejętności krytycznej oceny zjawisk społeczno-politycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1. Student nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów.

K2. Student nie interesuje się życiem społeczno-politycznym.

Ocena dostateczna

Ocena dostateczna

WIEDZA

W1. Student zna etapy rozwoju sfery publicznej.

W2. Student zna elementarne zagrożenia dla właściwego funkcjonowania sfery publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student potrafi włączyć się w dyskusję dotyczącą udziału w sferze publicznej.

U2. Student stara się dokonać oceny zjawisk społeczno-politycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1. Student wykazuje świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów.

K2. Student w elementarny sposoób interesuje się życiem społeczno-politycznym.

Ocena dobra

WIEDZA

W1. Student zna etapy rozwoju sfery publicznej.

W2. Student zna najważniejsze zagrożenia dla właściwego funkcjonowania sfery publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student posiada umiejętność argumentowania na rzecz udziału w sferze publicznej.

U2. Student posiada umiejętność oceny zjawisk społeczno-politycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1. Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów.

K2. Student interesuje się życiem społeczno-politycznym.

Ocena bardzo dobra

WIEDZA

W1. Student zna etapy rozwoju sfery publicznej.

W2. Student trafnie identyfikuje zagrożenia dla właściwego funkcjonowania sfery publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student posiada ugruntowaną umiejętność argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji dotyczącej udziału w sferze publicznej.

U2. Student posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk społeczno-politycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1. Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów.

K2. Student systematycznie interesuje się życiem społeczno-politycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ochman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.