Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary environmental challenges

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-JO-S-06-08-002201
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary environmental challenges
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Harmonogram III roku Ekonomii IB- studia stacjonarne I' semestr zimowy
Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Kursy zmienne ogólnouczelniane prowadzone w języku obcym nowożytnym
Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

1. Brainstorming Ways to Solve Environmental Problems? 5 Simple Ways You Can Help - https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/

2. The environmental crisis. - https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P500_ESM_K3736-Demo/unit1/page_11.htm

Nakład pracy studenta:

15 h - Teams and Moodle classes,

10 h - student's own work: preparation for classes, completing tasks;

5 h - consultation.

Skrócony opis:

Contemporary climate challenges and the use of raw materials (with particular emphasis on energy raw materials). Basic principles of energy management and the use of recyclable materials.

Pełny opis:

Sustainable development and its principles. Contemporary ecological threats. Climate change and its effects. Historical and contemporary traditions of the use of conventional and renewable energy sources. Energy agriculture.

Literatura:

1. Contemporary Environmental Issues and Challenges in Era of Climate Change. Springer, 2020.

2. Environmental Problems. - https://www.conserve-energy-future.com/15-current-environmental-problems.php

3. Environmental challenges in a global context. - https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter7.xhtml

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- knows and identifies contemporary environmental problems

- knows the basics of energy production and management, including alternative raw materials

Skills:

- characterize the pros and cons of pro-environmental activities

Social competence:

- can interact and work in a group carrying out a specific task

- consciously selects and interprets information relevant to making rational decisions in the professional field

Metody i kryteria oceniania:

Credit with Assessment.

Assessment based on attendance, activity in the classes, tasks in the Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kalinichenko
Prowadzący grup: Antonina Kalinichenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kalinichenko
Prowadzący grup: Antonina Kalinichenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kalinichenko
Prowadzący grup: Antonina Kalinichenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)