Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia liter: krótka historia krojów pisma

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-01-08-000002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia liter: krótka historia krojów pisma
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Gill, Eric. Esej o typografii. Tł. Magdalena Komorowska. Kraków: d2d.pl, 2016.

Thomas, Douglas. Wystrzegaj się Futury. Tł. Dorota Malina. Kraków: Karakter, 2019.

Weber, Hendrik. Kursywa. Wyróżnienie w typografii. Tł. Paweł Piszczatowski. Kraków: d2d.pl, 2017.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów i studentki z terminologią i pojęciami z zakresu kaligrafii, liternictwa i typografii oraz historią krojów pisma z odniesieniami do ich współczesnych realizacji. Na zajęciach wspólnie będziemy przyglądać się najważniejszym współczesnym realizacjom klasycznych krojów (np. Times, Helvetica) i uczyć się rozpoznawania charakterystycznych cech poszczególnych liter.

Pełny opis:

i. Podstawowe pojęcia i terminy związane z kaligrafią i liternictwem: linia pisma, wydłużenia górne i dolne, anatomia liter (wierzchołek, brzuszek, łuk, poprzeczka, noga, ramię, łokieć, wstęga trzon, pętelka, uszko), glif, majuskuła, kontrast, oś nachylenia, rytm, zwieńczenie, szeryf, apertura itp.

ii. Klasyfikacje krojów: klasyfikacja Voxa i autorskie propozycje współczesnych typografów

iii. Historia krojów pisma przed erą druku: pismo klinowe, hieroglify egipskie, pismo chińskie i japońskie, pismo starożytnej Grecji i Rzymu, kultura pisarska średniowiecza i renesansu

iv. Pisma dziełowe i tytułowe, rodziny krojów (elementy składowe)

v. Historia krojów pisma w dobie druku:

a. pisma wczesnorenesansowe (antykwy humanistyczne) i ich współczesne realizacje (Jenson Regular, Venetian 301)

b. pisma renesansowe (antykwy aldyńskie) i ich współeczesne realizacje (Bembo, Caslon, Garamond)

c. pisma barokowe (przejściowe) i ich współczesne realizacje (Fournier, Baskerville)

d. pisma klasycystyczne i ich współczesne realizacje (Bell, Bodoni)

e. egipcjanki i ich współczesne realizacje (Rockwell, Joanna)

f. pisma bezszeryfowe

g. pisma neohumanistyczne i modernizmu lirycznego

h. pisma ekspresjonistyczne

i. pisma postmodernistyczne

j. pisma geometryczne

k. kroje maszynowe

vi. Współcześni twórcy i twórczynie krojów, wytwórnie fontów (type foundries), narzędzia do rozpoznawania fontów i aplikacje wspomagające decyzje typograficzne

Literatura:

Bringhurst, Robert. Elementarz stylu w typografii. Kraków: d2d.pl, 2018.

Galvez Pizarro, Francisco. Stwórz i złóż. Wprowadzenie do typografii. Tł. Alika Świderska. Kraków: d2d.pl, 2019.

Hochuli, Jost. Detal w typografii: litery, światła międzyliterowe, wyrazy, odstępy międzywyrazowe, wiersze, interlinia, łamy. Tł. Agnieszka Buk. Kraków: d2d.pl, 2018.

Houston, Keith. Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych. Tł. Magdalena Komorowska. Kraków: Karakter, 2020.

Noordzij, Gerrit. Kreska: teoria pisma. Tł. Magdalena Komorowska. Kraków: d2d.pl, 2014.

Referowski, Włodzimierz i Jerzy Jabłoński. Liternictwo. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1960.

Willberg, Hans Peter, i Friedrich Forssman. Pierwsza pomoc w typografii: poradnik używania pisma. Tł. Marek Szalsza. T Biblioteka Typografii. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs realizowany zdalnie na platformie MS Teams (pierwsza połowa semestru, kod zespołu zostanie rozesłany do uczestników w lutym).

Zaliczenie na podstawie obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)