Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Absolwent na rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-02-02-000015
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Absolwent na rynku pracy
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

M. Matejuk, Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin 2012.

Skrócony opis:

Zapoznanie z możliwościami podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia oraz zwiększenie szans na odniesienie sukcesu i niezależności finansowej poprzez poznanie specyfiki rynku pracy.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Rynek pracy w Polsce.

Aktywne poszukiwanie pracy.

Proces rekrutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Zjawisko bezrobocia i jego społeczne skutki.

Różne formy zatrudnienia.

Zakładania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Analiza SWOT i biznesplan.

Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Literatura:

Rynek pracy – specyfika i uwarunkowania – raport Centrum Badań i Analiz Rynku.

R. Jończy, Problem wyludnienia, zatrudnienia i kształcenia w kontekście dalszego rozwoju regionu opolskiego, Opole 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna specyfikę rynku pracy

Potrafi scharakteryzować bezrobocie i podać jego społeczne skutki

Zna wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Umiejętności

Student samodzielnie opracowuje biznesplan oraz analizę SWOT

Sprawnie przygotowuje dokumenty aplikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość tego, że każdy jest odpowiedzialny za swoją przyszłość

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie biznesplanu i analizy SWOT

przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)