Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia tyranii - dewiacje w perspektywie czarnej pedagogiki i toksycznego wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-02-02-000045
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia tyranii - dewiacje w perspektywie czarnej pedagogiki i toksycznego wychowania
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Skrócony opis:

Wielokrotni mordercy, tyrani, terroryści, psychopaci, socjopaci i sadyści również byli wychowani a także mogą wychowywać własne lub/i cudze dzieci. W ramach zajęć będziemy rozważać uwarunkowania procesów brutalizacji wychowania i syndromu bestii. Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu dewiacji społecznej jako faktu społecznego uwarunkowanego wychowaniem i socjalizacją. Poruszone zostaną zagadnienia: rodzicielstwo psychopatów, socjopatów, presji wychowawczej, różnych wymiarów przemocy, molestowania w tym molestowania moralnego, nienawiści, gniewu, przemocy chłodnej i reaktywnej oraz sadyzmu.

Pełny opis:

1. Agresja i przemoc w perspektywie wychowania

2. Gniew, wrogość i nienawiści rodzica wobec dziecka

3. Cierpienie i trauma wychowania

4. Sadyzm rodziców

5. Dramat udanego dziecka czyli patolinteligencja

6. Autorytaryzm rodzica i wychowanie do besti

7. Nadrodzicielstwo i wychowanie do niesamodzielności

Literatura:

Forward S., Toksyczni rodzice

Forward S., Toksyczne dzieciństwo

Gibson Lindsay C., Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców

Miller A., Mury milczenia. Cena wyparcia urazów z dzieciństwa.

Miller A., Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii.

Miller A., Dramat udanego dziecka

Miller A., Twoje ocalone życie

Miller A., Pamięć wyzwolona jak przerwać łańcuch toksycznego dziedzictwa

Schwartz A., Złożony zespół stresu pourazowego, Jak odzyskać integralność psychiczną i kontrolę nad emocjami. Zeszyt ćwiczeń

Sunderland M., Odwrócona relacja. Kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)