Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowi tubylcy, iGen i ich świat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-05-00-000005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowi tubylcy, iGen i ich świat
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Literatura uzupełniająca:

Grabiwoda B., E-konsumenci jutra. Pokolenie Z i technologie mobilne, Wydawnictwo Nieoczywiste, Łódź 2019

Lis M., Edukacja filmowa – element alfabetyzacji audiowizualnej, „Katecheta: dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii” (2016) nr 2, s. 127–133

Maushart S., E-migranci. Pół roku bez Internetu, telefonu i telewizji, Kraków 2014

Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K., Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego. Potrzeby – motywacje – zachowania, Warszawa 2019

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004

Skrócony opis:

Podejmowana podczas zajęć tematyka ma służyć wprowadzeniu do rozumienia nowych technologii medialnych w kontekście historycznym, medialnym i humanistycznym, ich znaczenia i konsekwencji dla funkcjonowania najmłodszego pokolenia ich użytkowników, tzw. iGen (iGeneration).

Pełny opis:

Podczas zajęć będą podejmowane m.in. następujące zagadnienia: Media i ich związek z edukacją (pismo, druk, nowe media); fenomen nowych technologii; indywidualne i społeczne konsekwencje stosowania nowych technologii; możliwości i ograniczenia stosowania nowych technologii w szkole; cechy pokolenia iGen.

Literatura:

Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013

Spitzer M., Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie?, Słupsk 2016

Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci?, Słupsk 2013

Twenge J.M., iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardzie tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości (i co to oznacza dla nas wszystkich), Sopot 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student rozpoznaje rolę środków komunikacji społecznej we współczesnym świecie, widząc ich znaczenie także w obszarze życia społecznego.

Student ma wiedzę dotyczącą oddziaływania maediów na różnych płaszczyznach: poczynając od oddziaływania indywidualnego aż po oddziaływanie na skalę społeczną, przekładającą się na wpływ w odniesieniu do cywilizacji i kultury.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wskazać mechanizmy oddziaływania mediów, pozyskując zarówno informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, jak i poddając własnej analizie treści medialne.

Potrafi posługiwać się mediami audiowizualnymi i nowymi mediami jako tekstami kultury, dokonując samodzielnie analizy ich znaczeń, także dla potrzeb własnej pracy badawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi wykorzystywać treści audiowizualne dla przekazywania wiedzy o kulturowych (medialnych) obrazach rzeczywistości społecznej i politycznej, przyczyniając się do wzrostu kompetencji medialnych w społeczeństwie.

Zachowuje krytycyzm wobec treści medialnych oraz sposobów ich przekazu, dostrzegając znaczenie wiedzy teoretycznej i badań nad mediami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, aktywność na zajęciach (dyskusja).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lis
Prowadzący grup: Marek Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lis
Prowadzący grup: Marek Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki o kulturze i religii

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lis
Prowadzący grup: Marek Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lis
Prowadzący grup: Marek Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)