Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii 14-KOS-D2-PP
Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy psychologii 14-KOS-D2-PP
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2020/21-L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05d484e5677a445ead56346f9cd18d29%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff75fb42-fe8c-4693-9520-8f0f62fb99ea&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Doliński D., Strelau J. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

Doliński D., Strelau J. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki tom 2. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

Kuleta, M. (2008). Społeczno-kulturowe i osobowościowe uwarunkowania obrazu własnego ciała. W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta. W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości

(s. 229–253). Kraków: Wydawnictwo UJ

Kułak-Bejda A., Harasim-Piszczatowska E., Bejda G., Waszkiewicz N., Krajewska-Kułak E. (2017). Postrzeganie własnego ciała przez kobiety. Hygeina Public Health, 52(2), 171-182.

Nitsch K., Prajs E., Kurpisz J., Tyburski E. (2012). Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 12(3), 176-182.

Literatura uzupełniająca:

Brytek-Matera A. (2008). Obraz ciała- obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Difin.

Borzucka- Sitkiewicz K. (2014) Kształtowanie pozytywnego wizerunku ciała jako element

profilaktyki zaburzeń zdrowia somatycznego i psychospołecznego. W: Profilaktyka

wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym), (red.) K. BorzuckaSitkiewicz, K. Kowalczewska- Grabowska, Katowice: WUŚ.

Głębocka A. (2009). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Kraków: Impuls.

Zakres tematów:

1. Psychologia w ujęciu naukowym i praktycznym

2. Procesy poznawcze

3. Emocje i motywacje

4. Osobowość i różnice indywidualne

5. Zdrowie psychiczne

6. Obraz ciała w koncepcjach psychologicznych

7. Zaburzenia obrazu ciała

8. Poprawianie wizerunku ciała w ujęciu psychologicznym

Metody dydaktyczne:

- prezentacje multimedialne

- praca z tekstem źródłowym

- praca w grupach

- warsztat

- praca z filmem

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności, usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

- przygotowanie pracy pisemnej, zgodnie z wytycznymi i kryteriami przedstawionymi w toku semestru

Uwagi:

II rok Kosmetologia, studia stacjonarne II st.

kod zespołu Microsoft Teams: wxmsxjs

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.