Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2.3.06.D5.01-INPPRD
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2.3.06.D5.01-INPPRD
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/21-Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3142b8baede045099b107894c174f5da%40thread.tacv2/conversations?groupId=02bcad2d-5b8b-4cf5-a095-492da318383e&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Literatura podstawowa:

Trempała J. (2011).Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa [wybrane rozdziały]

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, Poznań

Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wyd. UJ, r. 6 (s. 301-345).

Hoffman, M. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP, r. 3 (s. 66-90).

Brzezińska A. I. (2006). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2006.

Birch A., Malim T. (1998). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN.

Schaffer H. R. (2007). Psychologia dziecka, Warszawa 2007.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2, Warszawa: PWN

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Trempała J. (2011).Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa [wybrane rozdziały]

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar [wybrane rozdziały]

Bakiera L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Scholar

Oleszkowicz A., Senejko A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: PWN (część I i II)

Sigelman, C. K., Rider, E. A. (2011). Life-Span Human Development, 7th Edition. Cengage Learning: Wadsworth. Chapter 14, Attachment and Social Relationships

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2, Warszawa: PWN

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa: PWN

Erikson E. H.(2004). Tożsamość a cykl życia, Poznań

BowlbyJ. (2007). Przywiązania, Warszawa

Radziwiłłowicz W., Jarmołowska A. (2015). Adolescencja. Wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne. Kraków.

Liberska H. (2014). Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, (s. 224-235).

Zakres tematów:

1. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej

2. Studium rozwoju dziecka – teoria i praktyka

3. Elementy etyki badacza

4. Rozwój człowieka w okresie prenatalnym

5. Rozwój człowieka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

6. Rozwój człowieka w okresie średniego dzieciństwa

7. Rozwój człowieka w okresie późnego dzieciństwa

8. Rozwój człowieka w okresie dorastania

9. Diagnoza rozwojowa dziecka.

Metody dydaktyczne:

1. prezentacja multimedialna

2. analiza filmów

3. analiza tekstów

4. dyskusja związana z wykładem

5. metody eksponujące

uwaga! metody zostaną dostosowane do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Nieusprawiedliwiona nieobecność (bez poświadczenia lekarskiego) nie może wystąpić więcej niż dwa razy w toku semestru.

2. Zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów.

3. Aktywność na zajęciach.

Uwagi:

I PED SPEC 5L

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.