Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna [4.B.91] Semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gospodarka regionalna [4.B.91]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023/24-L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:00 - 14:30
sala 43
Collegium Oeconomicum - OZIMSKA 46 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominika Malchar-Michalska
Literatura:

1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu.pl, Warszawa 2012

2. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna Polski w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008.

3. Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Studia KPZK PAN, T. CXVIII, Warszawa 2009r.

4. Kogut-Jaworska M., Smalec A., Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym : wybrane aspekty zarządzania i finansowania: Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2018.

5. Kosztowniak A., Sobol M. (red.) Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu Warszawa, 2020.

6. Strzelecki Z., (red) Gospodarka regionalna i lokalna, PWN Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Zagadnienia organizacyjne i wprowadzające. Podstawowy aparat pojęciowy z zakresu problematyki przedmiotu.

2. Regionalizacja, typologia regionów.

3. Rozwój regionalny – cechy, kierunki i cele rozwoju regionalnego.

4. Gospodarka i polityka regionalna – przedmiot i podmioty gospodarki i polityki regionalnej.

5. Geneza i ewolucja planowania regionalnego w Polsce.

6. Czynniki rozwoju w teoriach i modelach rozwoju regionalnego.

7. Instrumenty i zadania w polityce regionalnej.

8. Programowanie rozwoju regionalnego Polski.

9. Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele i zasady polityki regionalnej, finansowanie rozwoju regionalnego.

10. Polityka miejska a polityka regionalna w Polsce.

11. Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego i problemy rozwoju regionów Polski – obszary problemowe, obszary wsparcia.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład konwersatoryjny, tekst programowany

Metody i kryteria oceniania:

A. Formy zaliczenia (weryfikacja efektów uczenia się)

Wykład: zaliczenie pisemne – test sprawdzający z pytaniami otwartymi, w tym dwa problemowe;(efekt: 1,2,3,4,6)

B. Podstawowe kryteria ustalenia oceny

Wykład: ocena z testu: >50% dobrych odpowiedzi na dostateczny, proporcjonalny podział > 50% na każdy kolejnych stopni

Uwagi:

Ekonomia I' II rok - sem. letni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)